COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 20

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Ekvatordan 150 km kuzeyde bulunan ve yerel saati başlangıç meridyenine göre 30 dakika geri alan bir yer yukarıdaki haritada işaretli karelerden hangisi içinde yer alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2.

Yukarıdaki haritada görülen taralı alan ile ilgili aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Güney yarımkürededir

B) Greenvvich'in batısında yer alır

C) Doğu ve batı sınırları arasında 80 dakika yerel saat farkı vardır

D) Kuzey sınırında çizgisel hız daha azdır

E) Güney sınırında gölge boyu daha uzundur

 

3. Aşağıdaki kıtaların hangisi üzerinden daha fazla sayıda meridyen geçmektedir?

A) Avrupa

B) Asya

C) Afrika

D) Amerika

E) Antarktika

 

4. Aşağıdakilerden hangisinin matematik konum ile ilgisi yoktur?

A) Yükselti

B) Boylam

C) Enlem

D) Sıcaklık kuşağı

E) Gündüz süresi

 

5.

Yukarıdaki haritada görülen K noktasından L noktasına, oradan M noktasına ilerleyen bir uçağın aldığı yol kaç km.dir?

A)3330

B)2220

C)1110

D) 555

E)111

 

6.

Yukarıdaki haritada işaretli X ve Y kentleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Güneş ışınlarını alış açıları aynıdır

B) Gece ve gündüz süreleri benzerdir

C) Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynıdır

D) Çizgisel hızları aynıdır

E) Güneşin öğle vakti ufuk üzerinde ulaştığı yükselti aynıdır

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Haziran.Temmuz ve Ağustos aylarında yaz mevsiminin yaşanması

B) Batıya doğru gidildikçe yükseltinin artması

C) Kuzeyinde gölge boylarının daha uzun olması

D) ikinci saat diliminde yer alması

E) Güneş ışınlarının her hangi bir düzleme yıl boyunca dik gelmemesi

 


8. Aşağıdakilerden hangisi enlemin değişmesine bağlı olarak değişmez?

A) Çizgisel hız

B) Gölge boyu

C) İki paralel arasındaki uzaklık

D) Gece - gündüz süresi

E) iki meridyen arasındaki uzaklık

 

9. Aşağıdaki haritalardan hangisindeki taralı alanda Türkiye'nin de bir bölümü yer almaktadır?

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin özel konumu ile ilgilidir?

A) Yıl boyunca sadece sıcak mevsim yaşanması

B) Kuzeye gidildikçe gece gündüz süre farkının artması

C) Güneye inildikçe gölge boylarının uzaması

D) 21 Aralıkta en uzun gündüzün yaşanması

E) Kıyılarda nüfus yoğunluğunun fazla olması

 

11.

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş enlemlerden hangisi üzerinde gece ve gündüz sürelerinin yıl içindeki değişimi en fazladır?

A) 0°

B) 20°G

C)40°K

D) 50° G

E) 60°K

 

12. Aşağrdaki illerden hangisinin çizgisel hrzı daha fazladır?

A) Sinop

B) Ankara

C) Konya

D) İzmir

E) Hatay

 

13. Aşağıdaki illerden hangisinde gece - gündüz süresi arasındaki fark yıl boyunca daha az değişir?

A) Antalya

B) İzmir

C) Çanakkale

D) İstanbul

E) Kars

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 36 - 42 Kuzey paralelleri arasında bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Aralık ayında gece süresinin 10 saatin altına düşmesi

B) İki meridyen arası uzaklığın Ekvatordakinden daha kısa alması

C) Ocak ve Şubat aylarında en soğuk mevsimin yaşanması

D) İkinci saat diliminde yer alması

E) Hiç bir yerinde gölge boyunun sıfır olmaması

 

15. Bir yerin özel konumunun incelenmesinde aşağıdakilerden hangisini bilinmesi şart değildir?

A) Karalar üzerindeki yeri

B) Denizlere göre yeri

C) Kutuplara göre yeri

D) Dağların doğrultusu

E) Yükseltisi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. D          3. E          4. A          5. B

 

6. C          7. B          8. C          9. D          10. E          11. E           12. E

 

13. A          14. D          15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR