COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 21

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Moskova

II. Paris

III. Ankara

IV. Kahire

V. Amsterdam

Yukarıdaki şehirlerden hangisinde Dünyanın dönüş hızı diğerlerinden daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2.

Yukarıdaki grafik bir yerin gece süresinin yıl boyunca değişimini göstermektedir.

Buna göre, bu yer aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi üzerinde olabilir?

A) 23° 27' Kuzey

B) 30° Güney

C) 30° Kuzey

D) 67° Güney

E) 52° Kuzey

 

3. Yer ekseni 23°27' yerine 20° eğik olsaydı aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde değişme olmazdı?

I. Tropikal kuşağın sınırlarında II. Gün süresinde

III. Dönencelerin yerinde

IV. Ekliptik ile Ekvator arasındaki açıda

V. Çizgisel hızda

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve V

D) II ve III

E) II ve V

 

4. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Avustralya'da yer alan kentlerde geceler gündüzlerden daha uzundur?

A) 24 Eylül

B) 21 Aralık

C) 5 Ocak

D) 30 Nisan

E) 3 Şubat

 

5. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarında geçliği gün aşağıdaki enlemlerden hangisin de yer alan bir cismin gölge boyu kendi boyuna eşit olur?

A) Ekvator

B) 23°27'K

C) 66°33'G

D) 45°G

E) 50°K

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın eksen hareketinin bir sonucu değildir?

A) Suptropikal yüksek basınç kuşaklarının oluşması

B) Doğudaki yerlerde yerel saatin ileri olması

C) Meltem rüzgârlarının oluşması

D) Ekvatoral alçak basınç kuşağının oluşması

E) Günlük basınç farklarının oluşması

 

7. Ekvator'da gölge boylarının sıfır olduğu bir günde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğar ve batar.

B) Her iki kutup noktasından da güneş aynı anda görülür.

C) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.

D) Dönenceler üzerindeki cisimlerin gölgeleri kutuplar yönüne düşer.

E) Kuzey yarımküredeki gece süresi, güney yarım küredeki gündüz süresine eşit olur.

 

8.

I. Kutup daireleri

II. Kutup noktaları

III. Dönenceler

IV. Subtropikal yüksek basınç alanı

Yukarıda verilen alanlardan hangisinin oluşumunda eksen eğikliği etkili olmamış-tır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I - III

D) II-III

E) II-IV

 


9. Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin bir sonucudur?

A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalması

B) Çizgisel hızın Ekvator'da en fazla olması

C) Sürekli rüzgarların kuzey yarımkürede sağa sapması

D) Güneşin doğuş süresinin kutuplara gidildikçe uzaması

E) Kutuplara gidildikçe gece ve gündüz süresinin uzaması

 

10. Yörünge düzlemi ile yer ekseni arasındaki açının 90° olması durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşurdu?

A) Bir günün uzunluğu 20 saat olurdu.

B) Mevsim süreleri eşit olurdu.

C) Yerel saat farklılıkları olmazdı.

D) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçerdi.

E) Güneş ışınları yıl boyunca Ekvator'a dik gelirdi.

 

11.

Kentler                            En uzun gündüz

I                                        13 saat 30 dakika

II                                        18 saat 20 dakika

III                                       16 saat 15 dakika

Yukarıda üç kentin en uzun gündüz süreleri verilmiştir.

Bu kentlerin Ekvator'a en uzak olandan en yakın olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) III-I-II

B) II-I-III

C) I-II-III

D) II-III-I

E) III-II-I

 

12. Kuzey kutup noktasında gündüz süreleri Güney kutup noktasından daha uzundur.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksen hareketi

B) Yer şekilleri

C) Eksen eğikliği

D) Dünya'nın şekli

E) Yörüngenin şekli

 

13.

I. Yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanması

II. Günlük sıcaklık farklarının oluşması

III. Gece - gündüz sürelerinde değişme meydana gelmesi

IV. Bir meridyen boyunca Güneş'in farklı zamanlarda doğması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, eksen eğikliğinin olmaması durumunda yine de gerçekleşebilirdi?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

14.

Yukarıdaki grafik farklı paraleller üzerinde yer alan iki noktanın gölge boyu değişimini göstermektedir.

Buna göre, bu noktalar aşağıdaki paralellerden hangisi üzerinde yer alır?

.       I                                 II

A) 23°27'K                      23°27'G

B) 30°K                            15°G

C) 28°G                           45°K

D) 32°K                           23°27'G

E) 45°G                           49°K

 

15. Güneş ışınlarının Ekvator'dan Oğlak Dönencesine yöneldiği bir günde aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Oğlak dönencesinde gölgeler kısalmaktadır.

B) Aydınlanma Çemberi kutup dairelerine teğet geçmektedir.

C) Kuzey yarım kürede havalar soğumaktadır.

D) Güney yarım kürede geceler kısalmaktadır.

E) Kuzey yarım kürede dağların güney tarafı daha fazla aydınlanmaktadır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. E          4. D          5. D

 

6. D           7. A          8. E          9. E          10. E          11. D          12. E

 

13. B          14. D          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR