COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 22

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması

B) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

C) Günlük sıcaklık farkının yüksek olması

D) Doğuya ya da batıya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

 

2.

Yukarıda beş bölgenin matematik konumları verilmiştir.

Bu bölgelerin, tarım yükselti sınırı bakımından yüksekten alçağa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) I-IV-III-II-V

B) V-II-III-IV-I

C) II-III-I-IV- V

D) III-IV-V- II-I

E) V-IV-I-III-II

 

3. Greenvvich ile Oğlak dönencesinin kesiştiği noktanın Türkiye'ye göre yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

A) Kuzeybatı

B) Güney

C) Güneydoğu

D) Güneybatı

E) Batı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi aynı paralel üzerinde yer alan iki nokta için kesinlikle aynı değildir?

A) Gece-gündüz süreleri

B) Bulunulan sıcaklık kuşağı

C) Çizgisel hız

D) Ekvator'a olan kuşuçuşu uzaklık

E) Güneşin tam tepe noktasına çıktığı zaman

 

5.

.   Enlem                          Boylam

I. 60-12°K                        150--200-D

II. 12°-18°G                     7°-12°B

III. 30°-39°K                    28°-33°B

IV. 55°-61°K                   69°-74°D

V. 55°-61°K                    3°-8°D

Yukarıda matematik konumu belirtilen alanlardan hangisinin en doğusu ile en batısı arasındaki ufaklık diğerlerinden daha fazla-dır?

A) I

B) ||

C) III

D) IV

E) V

 


6. Coğrafi koordinatları 20°-40° Güney ve 10°-20° Batı olan bir bölge aşağıdaki haritada belirtilen bölümlerden hangisinde yer alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Ankara, yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden hangisinde yer alır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

8. Bir yerin boylam değeri aşağıdakilerden hangisini belirler?

A) Yükseltisini

B) Sıcaklık değerini

C) Başlangıç meridyenine uzaklığını

D) iklim kuşağını

E) Bitki örtüsü dağılışını

 

9. Meridyenlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Greenvvich'in doğusunda 180,batısında 180 olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.

B) Aralarındaki uzaklıklar Dünya'nın her yerinde aynıdır.

C) Her meridyen bir yarım dairedir.

D) 180°'li meridyen tarih değiştirme çizgisidir.

E) Her meridyen Ekvatoru ve paralelleri dik keser.

 

10. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen yerlerden hangisi Türkiye sınırları içinde yer alır?

 

11.

I. Bitki örtüsü

II. Gece süresi

III. Yaşadıkları mevsim IV.Yükseklik

V. Çizgisel hız

Yukarıdakilerden hangileri aynı enlem ve aynı yarımküre üzerindeki noktalar için kesinlikle aynıdır?

A) I ve V

B) II ve V

C) I, II ve III

D) II, III ve V

E) III, IV ve V

 

12. Bir yerin matematik konumu açıklanırken aşağıdakilerin hangisinden söz edilmesine gerek yoktur?

A) Ekvatora olan uzaklığından

B) Yükseltisinden

C) Hangi yarımkürede yer aldığından

D) Başmeridyene olan uzaklığından

E) Kutuplara olan uzaklığından

 

13. Aynı meridyen üzerindeki iki nokta arasında yaklaşık 2331 km uzaklık olduğuna göre, aralarında kaç derecelik enlem farkı vardır?

A) 155

B) 45

C) 39

D) 21

E) 15

 

14. Aşağıda coğrafi koordinatları belirtilen bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bölgenin kuzeyi ile güneyi arasında 6660 km.lik kuşuçuşu uzaklık vardır.

B) Türkiye taralı bölge sınırları içinde yer alır.

C) Doğusu ile batısı arasında 1 saat 16 dakikalık yerel saat farkı vardır.

D) Güney sınırında çizgisel hız daha fazladır.

E) Yaz gündönümü tarihi 21 Haziran'dır.

 

15. 21 Haziran tarihinde aşağıda numaralanmış noktalardan hangisinde öğle vakti gölgeler kuzeye uzanır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E           2. A          3. D          4. E          5. A

 

6. C           7. B           8. C           9. B           10. E          11. D          12. B

 

13. D          14. C          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR