COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 3

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'de aşağıdaki meyvelerden hangisinin yetişme alanı en dardır?

A) Üzüm

B) Turunçgil

C) Elma

D) Muz

E) Fındık

 

2. Tarım topraklarında, birim alandan sağlanan verimi artırmada, aşağıdakilerden hangisi yarar sağlamaz?

A) Sulama olanaklarının artırılması

B) Gübre kullanımının yaygınlaştırılması

C) Modern tarım araçlarının kullanılması

D) Kaliteli tohum kullanılması

E) Ekim alanlarının genişletilmesi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarımın en önemli ekonomik faaliyet olduğunun göstergesi sayılamaz?

A) Nüfusun büyük bölümünün tarımla uğraşması

B) Milli gelirimizin büyük bölümünün tarımdan sağlanması

C) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi

D) ihracatın büyük bölümünü tarım ürünlerinin oluşturması

E) Sanayinin tarıma dayalı olması

 


4. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinde petrol arıtma rafinerisi yoktur?

A) Batman

B) Mersin

C) İzmir

D) İzmit

E) İstanbul

 

5. Türkiye'de sanayileşmenin istenen seviyeye gelememesi, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A) Sermaye azlığına

B) Teknolojik yetersizliğe

C) Nitelikli işgücünün azlığına

D) Ulaşımın yetersiz olmasına

E) Hammadde kaynaklarının az olmasına

 

6. Sanayinin kurulması birtakım şartlara bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Sermaye

B) Enerji

C) Ulaşım

D) Hammadde

E) Nüfus yoğunluğu

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, yünlü dokumacılığın geliştiği yörelerin bir özelliğidir?

A) Nüfus yoğunluğu fazladır.

B) Ulaşım gelişmiştir.

C) Enerji kaynakları fazladır.

D) Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

E) Nitelikli iş gücü fazladır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergesi sayılamaz?

A) Kentleşmenin yaygın olması

B) Milli gelir içinde sanayinin payının artması

C) Sanayi malları ithalatının azalması

D) Hammadde ithalatının artması

E) Sanayi malları tüketiminin artması

 

9. Türkiye'de ulaşım yollarının doğu-batı doğrultulu uzanması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Nüfus dağılışına

B) Yüzey şekillerine

C) İklime

D) Sanayi dağılışına

E) Enleme

 

10. Ticari kapasiteleri yönünden, aşağıdaki limanlardan hangisi en önemsizdir?

A) İstanbul

B) İzmir

C) Mersin

D) İskenderun

E) Antalya

 

11. Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında yapılmış eşya önde geliyorsa, bu ülke için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Tarımı çok gelişmiştir.

B) Nüfus yoğunluğu azdır.

C) Sanayisi çok gelişmiştir.

D) Ticareti açık vermektedir.

E) Yüzölçümü geniştir.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, ihraç ürünlerimizden biri değildir?

A) Fındık

B) Buğday

C) İncir

D) Tütün

E) Çekirdeksiz üzüm

 

13. Aşağıda bazı madenlerle, bu madenlerin çıkarıldığı yerler belirtilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakır => Ergani

B) Krom => Guleman

C) Boksit => Seydişehir

D) Bor mineralleri => Keçiborlu

E) Demir => Divriği

 

14. Bir madenin kârlı bir işletme olması için, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekmez?

A) Yüzeye yakın olması

B) Kullanım alanının yaygın olması

C) Tenörünün yüksek olması

D) Yakın jeolojik devirde oluşması

E) Rezervinin bol olması

 

15. Türkiye'de en az kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linyit

B) Jeotermal

C) Hidroelektrik

D) Taşkömürü

E) Petrol

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. E         3. C         4. E         5. E

 

6. E          7. D         8. E         9. B         10. E         11. C          12. B

 

13. D         14. D         15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR