COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 4

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Kükürt

II. Linyit

III. Demir

IV. Mermer

V. Bor

Yukarıda verilen madenlerden hangisi Marmara Bölgesi'nde çıkarılmaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2.

I. Pamuk

II. Çay

III. Mısır

IV. Buğday

V. Pirinç

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin Karadeniz kıyı kesiminde yetişmesi en zordur?

A) I-II

B) I-IV

C) II-III

D) II-IV

E) II-III-V

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin karakteristik ürünleri sırasıyla belirtilmiştir?

A) Buğday-fındık

B) Zeytin-mısır

C) Pamuk-zeytin

D) Mısır-buğday

E) Fındık-çay

 


4.

I. Bakır

II. Kükürt

III. Demir

IV. Linyit

Aşağıda adı verilen yerlerden hangisi yukarıda verilen yeraltı kaynaklarının çıkartıldığı alanlar arasında ver almaz?

A) Ergani

B) Seydişehir

C) Keçiborlu

D) Divriği

E) Soma

 

5. Aşağıdaki verilen alanlardan hangisi önemli sanayi bölgelerimiz arasında ver almaz?

A) Çatalca-Kocaeli bölümü

B) Batı Karadeniz bölümü

C) Adana bölümü

D) Güney Marmara bölümü

E) Yukarı Kızılırmak bölümü

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde Batı, Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde çıkarılan başlıca madenler sırasıyla birlikte verilmiştir?

A) Taşkömürü-Demir-Bakır

B) Bakır-Linyit-Taşkömürü

C) Taşkömürü-Linyit-Bakır

D) Linyit-Demir-Krom

E) Taşkömürü-Bakır-Boksit

 

7. Aşağıda elektrik üretimi yapan santrallerden hangisi farklı bir kaynak ile çalışmaktadır?

A) Yatağan

B) Tavşanlı

C) Afşin-Elbistan

D) Hamitabat

E) Soma

 

8. Bir yörenin nadasa ayrılan toprakları fazla ise bu yörenin bulunduğu alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurak veya yarı kurak bir iklime sahip olduğu

B) Denizden uzak olduğu

C) Yağışların yetersizliği

D) Yılda birden fazla ürün alınabileceği

E) Su kaynaklarının yetersizliği

 

9.

I. Çay

II. Şekerpancarı

III. Arpa

IV. Mısır

V. Pamuk

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri yaz sıcaklığı ve kuraklığı olmayan yerlerde yetiştirilemez?

A) I-II

B) I-V

C) II-III

D) III-IV

E) III-V

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi çay, muz ve incir ürünü için ortak bir özelliktir?

A) Aynı bölgede yetiştiriliyor olmaları

B) Nem ihtiyaçlarının fazla olması

C) Üretimlerinde aynı tarım metotlarının kullanılıyor olması

D) Kış sıcaklığının fazla düşmemesi

E) İhraç ürünlerimiz arasında yer almaları

 

11. Doğal bitki örtüsü çayır olan bir bölgede en etkili ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyükbaş hayvancılık

B) Arıcılık

C) Endüstri bitkileri yetiştiriciliği

D) Küçükbaş hayvancılık

E) Kümes hayvancılığı

 

12.

I. Fındık

II. Çay

III. Buğday

IV. Zeytin

V. Turunçgil

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi, doğal bitki örtüsü bozkır olan bir bölgede yetiştirilebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Murgul, Seydişehir, Elbistan, Hekimhan Türkiye'nin önemli maden çıkarım alanların-dandır.

Aşağıdakilerden hangisi adı geçen yerlerde çıkarılan madenlerden biri değildir?

A) Bor

B) Linyit

C) Demir

D) Boksit

E) Bakır

 

14. Türkiye'de yer alan aşağıdaki limanlardan hangisi, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan limanlar arasında ver almaz?

A) Trabzon

B) İskenderun

C) Sinop

D) İzmir

E) Mersin

 

15.

I. Muz

II. Tütün

III. Üzüm

IV. Arpa

V. Haşhaş

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi veya hangilerinin üretim alanı devlet kontrolü altındadır?

A)Yalnız II

B) Yalnız V

C) I-III

D) II-V

E) III-IV

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. B         3. A         4. B         5. E

 

6. C         7. D         8. D         9. E         10. D         11. A         12. C

 

13. A         14. C         15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR