COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 5

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Şekilde verilen X ve Y noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkisi de batı boylamlarındadır.

B) Aralarında 6 saat zaman farkı vardır.

C) İkisi de Kuzey Yarımküre'dedir.

D) Aralarında 90° lik meridyen farkı vardır.

E) X'te Güneş doğduktan 6 saat sonra Y'de doğmaktadır.

 

2.

21 Mart günü X noktasında Güneş doğduktan 2 saat sonra taralı aralıklardan hangisinde doğar?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Aşağıdaki şekilde 21 Mart'ta 30° Batı meridyeni üzerinde yer alan bir merkezde, Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu gösterilmiştir.

Aynı tarihte, Türkiye'nin en doğusunda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

4. İki meridyen arası mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru daralır.

Buna göre, yukarıda coğrafi koordinatları verilen taralı alanların doğu-batı uzunlukları eşit olduğuna göre, sırasıyla yerel saat farkı en fazla ve en az olan taralı alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) V-I

B) II-III

C) IV-V

D) I-IV

E) II-V

 

5. Aşağıdaki yer profilinde verilen X-Y noktalan arasındaki uzaklık ile Y-Z noktalan arasındaki yerel saat farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

X-Y                                   Y-Z

A) 1110 km                     80'

B) 2220 km                     80'

C) 222 km                       100'

D) 888 km                       60'

E) 111 km                       80'

 

6. Aşağıdaki tabloda dört farklı merkezin boylam dereceleri verilmiştir.

Buna göre, hangi iki merkez arasındaki yerel saat farkı en fazladır?

A)Y-T

B)T-X

C)Y-X

D)X-Z

E) Y-Z

 


7. Aşağıdaki Dünya profili üzerinde verilen noktalardan hangilerinin yerel saati yıl boyunca Londra'nın yerel saati ile aynıdır?

A) Yalnız II

B) I ve III

C) I, II, IV

D) Yalnız V

E) I, III, V

 

8. Yarımküreleri farklı, enlem dereceleri aynı olan iki merkezde;

I. Çizgisel hız

II. Yerçekimi

III. Gece-gündüz süre farkı

IV. Ekvator'a olan uzaklık

V. Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı

gibi özelliklerden hangisinin ortak olduğu söylenemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Ege Denizi ile Karadeniz karşılaştırıldığında Ege Denizi'nde;

I. Tuzluluk oranı yüksektir.

II. Karadeniz'e doğru alt akıntı vardır.

III. Kıta sahanlığı geniştir.

IV. Deniz ürünü çeşitliliği fazladır.

V. Kıyısının gerçek uzunluğu daha fazladır.

özelliklerinden hangileri enlem etkisi ile açıklanamaz?

A) I ve IV

B) II ve III

C) III ve V

D) I, IV ve V

E) III ve IV

 

10. Aşağıda, Güney Yarımküre'deki üç ayrı akarsuyun aşağı kesimlerinin enlem değerleri ve donma süreleri verilmiştir.

Buna göre, akarsuların aşağı kesimlerindeki donma sürelerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Bulunduğu yarımküre

B) Özel konum

C) Enlem

D) Yükselti

E) Karasallık

 

11. Kuzey Yarımküre'deki bazı iklim bölgelerinde, yükseltiye bağlı bitki kuşaklarının değişimi şekildeki gibidir.

Bu şekiller incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Orman üst sınırı Ekvator'dan kutuplara doğru azalır.

B) Ekvatoral bölgede deniz seviyesine yakın yerlerde genelde geniş yapraklı ormanlar vardır.

C) Her üç bölgede de dağ çayırlarına rastlanır.

D) Akdeniz Bölgesi'nde yetişen tüm bitkiler Ekvatoral Bölge'de de yetişmektedir.

E) İğne yapraklı ormanlar soğuğa dayanıklıdır.

 

12. Aynı enlem üzerinde doğu-batı doğrultusunda hareket eden bir gözlemci aşağıda verilenlerden hangisinin kesinlikle değişmediğini gözlemler?

A) Yerel saatlerin

B) Yıllık yağış miktarının

C) Günlük sıcaklık farklarının

D) Gündüz süresinin

E) Doğal bitki örtüsünün

 

13. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Buna enlem etkisi denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?

A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması

B) Ekvator'da kalıcı karlara rastlanması

D) Kızıldeniz'in Baltık Denizi'nden tuzlu olması

C) Tarım üst sınırının kutuplara gidildikçe alçalması

E) Kutup yönünden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

 

14. Dünya profili üzerinde işaretli noktalarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) X ve Z'nin yerel saatleri aynıdır.

B) Z ve Y'nin arasında 55° lik boylam farkı vardır.

C) P'nin yerel saati kesin olarak hesaplanamaz.

D) Yerel saati en ileri olan K'dır.

E) Y'nin Başlangıç meridyenine uzaklığı 1665 km.dir.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. D        3. C        4. A        5. B

 

6. E        7. E        8. E        9.C         10. C        11. D        12. D

 

13. B        14. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR