COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 6

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi yeryüzünde iklim tiplerinin ve bitki örtülerinin kuşaklar oluşturmasında ki etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Okyanus akıntıları

C) Karasallık-denizellik

D) Yer şekilleri

E) Enlem

 

2. Tarımın yükselti sınırı, sıcaklıkla yakından ilişkilidir. Eşit yükseltideki yerlerde, sıcaklık ortalaması fazla olan bölgeler, hem tarım ürünü çeşidinin çokluğu hem de tarım olanakları bakımından elverişlidir.

Buna göre, yukarıdaki Dünya haritası üzerinde işaretli noktalardan hangisinde tarımın yükselti sınırı daha düşük ve tarım ürünü çeşidi daha azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

3. Yer profilinde coğrafi koordinatları verilen X ve Y noktalarının ortak olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları

B) Çizgisel hızları

C) Gece-gündüz süre farkları

D) Sıcaklık ortalamaları

E) Yerel saatleri

 

4. Kuzey Yarımküre'de aynı enlemde yer alan iki noktanın aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin kesinlikle aynı olduğu söylenir?

A) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi

B) Güneş'in aynı anda, ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi

C) Akarsuların taşıdığı su miktarı

D) Başlangıç meridyenine uzaklıkları

E) Kuzey kutup noktasına olan kuş uçuşu uzaklıkları

 

5. Türkiye ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi enlemin etkisi ile açıklanamaz?

A) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması

B) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

C) Cisimlerin gölgesinin kuzeye düşmesi

D) Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması

E) Kış aylarında Sinop'ta gecelerin Ankara'dan daha uzun olması

 

6. Aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda;

I. Güneş ışınlarının düşme açısı

II. Yerel saatleri

III. Güneş'in doğuş-batış saatleri

IV. Gündüz uzunlukları

V. Saat dilimleri

gibi özelliklerden hangileri yıl boyunca aynıdır?

A) Yalnız I

B) III-IV

C) I-III

D) IV-V

E) II-V

 

7.

I. Bitkilerin geniş ve iğne yapraklılar olarak kuşaklara ayrılması

II. Dağ yamacında yükseldikçe bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

III. Kıyı Ege ile İç Batı Ege'de bitki örtüsünün farklılık göstermesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinde enlem etkisinden söz edilebilir?

A) Yalnız I

B) I-II

C) II-III

D) I-III

E) Yalnız III

 


8.
Aşağıda Afrika kıtasının coğrafi koordinatları gösterilmiştir.

Taralı bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II ve III nolu bölgelerin izdüşüm alanları eşittir.

B) I nolu bölgeden Yengeç Dönencesi geçer.

C) II nolu bölgenin tamamı yıl içinde Güneş ışınlarını iki defa dik açıyla alır.

D) II ve III nolu bölgeler tropikal kuşakta yer alır.

E) I ve II nolu bölgelerin çizgisel hızları eşittir.

 

9. 20° Doğu meridyeninde yerel saat 16:20 iken, saati 18:00 olan yer hangi meridyen üzerindedir?

A) 40° Doğu

B) 45° Doğu

C) 60° Doğu

D) 70° Doğu

E) 90° Doğu

 

10. Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator'dan kutuplara gidildikçe daralır.

Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında işaretli doğrultulardan hangisinde ok yönünde gidildiğinde en büyük yerel saat farkı yaşanır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

11. X kenti 10° Batı boylamında yer almaktadır. Y kentinin yerel saati X kentine göre 120 dakika ileridir.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak Y kenti ile ilgili olarak;

I. Boylam derecesi

II. X kentine olan kuş uçuşu uzaklığı

III. Başlangıç meridyenine göre zaman farkı

IV. Tarih değiştirme çizgisi ile boylam farkı

V. X kenti ile boylam farkı bilgilerinden hangisine ulaşılamaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Aşağıdakilerden hangisi özel konum etkisine örnek gösterilebilir?

A) Bitki örtüsünün kutuplara gidildikçe kuşaklar oluşturması

B) Türkiye'de yer şekillerinin engebeli olması

C) Türkiye'de 1500 m.ye kadar yetiştirilebilen buğdayın, Norveç'te 800 m.ye kadar yetiştirilmesi

D) Hatay'ın Güneş ışınlarını Sinop'tan daha büyük açılarla alması

E) Baltık Denizi'nde tuzluluk oranının az olması

13. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklık azalır.

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma benzer bir yargıdır?

A) Ekvator'dan Kutuplara doğru gidildikçe daimi kar sınırının deniz seviyesine yaklaşması

B) Deniz suyu sıcaklığının Akdeniz'den Karadeniz'e doğru azalması

C) Akdeniz'deki kalıcı kar alt sınırının Karadeniz'dekinden yüksek olması

D) Aynı tarım ürününün İzmir'de Van'dan önce olgunlaşması

E) Ege Bölgesi'nde güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması

 

14.

I. Dağların uzanış yönü

II. Gündüz süresi

III. Yeraltı zenginlikleri

Yukarıdakilerden hangileri özel konumdan etkilenmez?

A) Yalnız I

B) II-III

C) I-III

D) I-II

E) Yalnız II

 

15. Küre üzerinde Ekvator'a kadar ok yönünde hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin arttığını söyleyemez?

A) Çizgisel hız

B) Paralel dairelerinin çapları

C) Güneş ışınlarının yere düşme açısı

D) Gurup ve Tan süreleri

E) Sıcaklık ortalamaları

 

16. Kış mevsiminde aşağıda verilen illerden hangisinin yerel saati ile ulusal saat arasındaki fark en fazladır?

A) Antalya

B) Van

C) Sinop

D) Kırklareli

E) Nevşehir

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. E        3. E        4. E        5. A

 

6. E        7. A        8. E        9. B        10. C        11. B        12. B

 

13. D        14. E        15. D        16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR