Coğrafya Grafikler ile İlgili Test Soruları

Bu testimizde grafik soruları banka, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, grafik test, ygs coğrafya grafik yorumlama gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki dairesel grafiklerde A ve B şehirlerinde yetiştirilen ürünlerin payları gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) A şehrinde en fazla pay şekerpancarına aittir.

B) B şehrinde Akdeniz iklimi etkilidir.

C) A şehrinde iklim çeşitliliği B şehrine göre daha fazladır.

D) A şehrinin ülke ekonomisine katkısı daha çok tarıma dayalı sanayidir.

E) B şehrinde üretilen zeytin, A şehrindekinden oransal olarak fazladır.

 

2.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'deki bazı hayvanların yerli ırk ve ıslah edilmiş ırk oranları verilmiştir.

Buna göre grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Islah edilmiş hayvan oranının en çok olduğu grup sığırdır.

B) Verilen grafikte keçi sayısı en fazladır.

C) Sığır türlerinin yarısından fazlası ıslah edilmemiştir.

D) Islah oranının en düşük olduğu grup keçidir.

E) Hiç bir türde ıslah edilmiş hayvan oranı yarıdan fazla değildir.

 

3.

Bir ülkenin ithalatını oluşturan ürünlerin sektörlerle dağılımı yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre, bu ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sağlık hizmetleri gelişmiştir.

B) Sanayide çalışanların oranı yüksektir.

C) Kentleşme oranı düşüktür.

D) Enerji tüketimi fazladır.

E) Ortalama yaşam süresi uzundur.

 

4.

Şekilde gösterilen noktaların yerçekimi kuvvetleri ile ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur?

 

5.

1990 -1996 yıllarında ithalat (dışalım) ve ihracat (dışsatım) durumu grafikte gösterilen ülke için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gelirleri giderlerini karşılamaz.

B) İhracat gelirleri sürekli artmıştır.

C) Dışsatımda tarım ürünleri çoğunluktadır.

D) İthalat giderleri sürekli artmıştır.

E) Dış ticaret açığı vardır.

 

6. Aşağıdaki grafikte ekonomik faaliyetlere göre gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde çalışan nüfusun sektörlere dağılımının Türkiye ile karşılaştırılması verilmiştir.

Sadece yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.

B) Gelişmiş ülkelerdeki sanayide çalışanların oranı ile geri kalmış ülkelerdeki hizmet grubunda çalışanların oranı aynıdır.

C) Geri kalmış ülkelerde tarımda çalışanların oranı hizmet sektöründe çalışanların oranının iki katıdır.

D) Gelişmiş ülkelerde birim alandan elde edilen verim yüksektir.

E) Türkiye'nin ekonomisinde tarımda çalışanlar tüm çalışanların yarısından fazladır.

 

7.

Yukarıda beş ayrı merkezin gece ve gündüz sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) P merkezinde karasallık en belirgindir.

B) X, Z ve Q merkezlerinde denizel etkiler görülür.

C) Y ve P merkezinde kar yağışları ve don olayları görülür.

D) X merkezinde günlük sıcaklık ortalaması diğerlerinden yüksektir.

E) X merkezinde mekanik, P merkezinde kimyasal çözünme en fazladır.

 

8. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 1927 ve 1997 yılları arasındaki nüfus artış oranları ve nüfus miktarlarının değişimleri verilmiştir.

Yalnız grafikteki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi elde edilemez?

A) Ülke içinde nüfusun dağılışı

B) Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl

C) En az nüfusun hangi yılda olduğu

D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yıllar arasındaki fark

E) Nüfus artış hızının en az olduğu yıldaki nüfus miktarı

 

9.

İstanbul'da ortalama bağıl nem oranının ve sıcaklığın yıllık ortalama değişim grafiği verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten yararlanarak ulaşılabilecek bir bilgi değildir?

A) Bağıl nem sıcaklıkta ters orantılıdır.

B) Hiçbir ayın bağıl nemi %65 in altında değildir.

C) Aralık ve Ocak aylarının bağıl nem değerleri birbirine yakındır.

D) Yaz ve kış sıcaklık farkı 20° civarındadır.

E) Bağıl nem %65 in üzerinde olduğundan her mevsim bol yağış almaktadır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. B         3. C          4. B

 

5. C         6. D         7. E         8. A         9. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR