Coğrafya Haritalar, Ölçekler ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir, ygs coğrafya harita bilgisi test, coğrafya ölçek soruları ve cevapları, harita bilgisi klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. İl sınırları

II. Bitki örtüsü

III. Matematik konumu

IV. Dağların yükseltileri

V. Ölçek

Herhangi bir ülkenin siyasi haritası çizilirken yukarıdaki özelliklerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve III

D) II ve IV

E) IV ve V

 

2. Aşağıdaki illerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark diğerlerine göre en azdır?

A) Zonguldak

B) Konya

C) Hakkari

D) Kastamonu

E) Muğla

 

3. Afrika kıtasına ait bir fiziki haritadan aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Dağlık ve ovalık alanlar

B) Kıtanın kuzey sınırını belirleyen enlem

C) Çöl alanlarının genişliği

D) Ülkelerin idari sınırları

E) Ölçeğin türü

 

4. Bir bölgenin siyasi haritasına bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle saptanamaz?

A) Kıyıların uzunluğu

B) Ölçek

C) Alan

D) Eğim

E) Ülke sınırları

 

5. Haritalar gerçeği tam olarak yansıtamazlar. Haritalarda görülen alanlar gerçeğe yakın çizimlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi haritaların gerçeği tam olarak göstermesinde bir engel oluşturur?

A) Yerkürenin büyüklüğü

B) Dünya'nın küreselliği

C) Ölçeklerin yetersiz kalması

D) Farklı çizim yöntemlerinin kullanılması

E) Kullanılan işaretlerin yetersiz kalması

 

6. Bir Dünya fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisini saptamak daha zordur?

A) Kıyı çizgilerini

B) Dağların yükseltilerini

C) Ormanlık alanları

D) Delta ovalarını

E) Deniz çukurlarını

 

7. Bir yerin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın büyük olması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Yükseltisinin fazla olduğunun

B) Alçak enlemlerde bulunduğunun

C) Denize uzak olduğunun

D) Alanının geniş olduğunun

E) Yer şekillerinin engebeli olduğunun

 

8. Aşağıda verilen ölçeklerle çizilen İç Anadolu Bölgesine ait fiziki haritaların hangisinde Ankara daha ayrıntılı gösterilir?

A) 1/400.000

B) 1/750.000

C) 1/1.100.000

D) 1/1.250.000

E) 1/2.400.000

 

9.

Yukarıda üç farklı yerin yüzölçümleri verilmiştir.

Bu yerler e?lt boyuttaki kağıtlara, kağıdın tamamı dolacak şekilde çizileceğine göre ölçeklerinin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) I > II > III

B) II<I<III

C) III > II > I

D) II < III < I

E) III>I>II

 

10. Bir fiziki haritada aynı rengin geniş alan kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Akarsu aşındırmasının fazla olmasıyla

B) Arazide eğimin az olmasıyla

C) Denize yakın olmasıyla

D) Yükseltinin fazla olmasıyla

E) Arazinin engebeli olmasıyla

 

11.

I. Ayrıntıları gösterme gücü

II. Kuşbakışı görünüm

III. Kullanım alanları

IV. Ölçekli çizim

Yukarıdakilerden hangileri küçük ölçekli harita ile planın ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve IV

E) III ve IV

 

12. Ölçekleri aynı olan biri Türkiye fiziki diğeri ise Türkiye siyasi haritaları, aşağıdakilerden hangisi bakımından farklılık gösterir?

A) Küçültme oranları

B) Kapladıkları alan

C) Coğrafi koordinatlar

D) Kullanım amacı

E) Gerçek uzunluklar

 

13. Fiziki ve Beşeri haritaların her ikisinden de hangi alanda yararlanılamaz?

A) Uzunluk hesaplama

B) Konum belirleme

C) İl sınırlarını belirleme

D) Alan hesaplama

E) Yön bulma

 

14. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gereken temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan renk ve işaretlerin belirlenmesi

B) Yönlerin belirtilmiş olması

C) izohips eğrileriyle çizilmiş olması

D) Yükseltilerin belirtilmiş olması

E) Bir ölçeğe göre kuşbakışı çizilmiş olması

 

15. Bir bölgenin 2000 metre yükseklikten çekilen hava fotoğrafından faydalanarak çizilen haritası iie 500metre yükseklikten çekilen hava fotoğrafından faydalanarak çizilen haritası arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrıntıları gösterme gücü

B) Kuşbakışı çizilmiş olmaları

C) Harita üzerinde kapladıkları-alan

D) İki nokta arasındaki harita uzunlukları

E) Hata oranlan

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. D          4. D          5. B

 

6. C          7. E          8. A          9. D           10. B          11. B          12. D

 

13. C          14. E          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR