COĞRAFYA HAYVANCILIK VE ORMANCILIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiye'de tarım ve hayvancılık kpss soruları, coğrafya tarım ve hayvancılık testleri, kpss coğrafya tarım ürünleri test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Mandıracılık ve kümes hayvancılığı daha çok İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirler çevresinde yoğunluk kazanmıştır.

Bu durumun temel sebebi nedir?

A) Sanayinin gelişmiş olması

B) Devlet tarafından düşük faizli kredilerin verilmesi

C) Ulaşımın gelişmiş olması

D) Tüketici nüfusun fazla olması

E) İklimin elverişli olması

 

2. Arıcılıkta ve bal üretiminde Güney Menteşe, Doğu Karadeniz, Hakkari ve Yıldız Dağları bölümleri ön sıradadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerin ortak özelliklerinden değildir?

A) Engebeli alanlar olmaları

B) Yağış miktarlarının fazla olması

C) Ekonomilerinde tarımın önemli bir yer tutmaması

D) Tarım alanlarının dar olması

E) Modern hayvancılık yöntemlerinin uygulanması

 

3. Hayvancılıktan alınan verimi arttırmak için;

- Hayvan soylarının ıslah edilmesi,

- Besi hayvancılığının yaygınlaştırılması yöntemlerinin dışında aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Mera ve otlakların iyileştirilmesi

B) Yem sanayinin gelişmesi

C) Et tüketiminin arttırılması

D) Yaylacılığın geliştirilmesi

E) Üretimin büyük şehirlerde yoğunlaştırılması

 

4.

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki gösterilen bölgelerin iklim ve bitki örtüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ormanların en fazla olduğu kesim II. bölgedir.

B) Tüm bölgelerde bozkır bitki örtüsüne rastlanır.

C) Maki en fazla III. bölgede yer alır.

D) IV. bölgede ormanlık alanlar en fazladır.

E) II. bölge III bölgeden daha fazla yağış alır.

 

5. Bazı tarım ürünlerinin posası, yem olarak kullanıldığından ürünlerin yetişme alanlarının yakınında ahır (besi) hayvancılığı yapılmaktadır.

Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin yetiştiği yerlerde bu tür hayvancılık yapılmaktadır?

A) Tütün-Zeytin

B) Şekerpancarı-Ayçiçeği

C) Pamuk-Arpa

D) Baklagiller-Elma

E) Mısır-Fındık

 

6.

Koyun, Türkiye'de bütün hayvanlar içinde sayısı en fazla olandır. Türkiye'nin her tarafında az çok beslenir. Ancak İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere iç bölgelerde daha yaygındır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de koyun dağılışının iç bölgelerde yaygın olmasının en önemli nedenidir?

A) İç bölgelerde yağış azlığı ve bozkır doğal bitki örtüsünün yaygınlığı

B) Koyunun ticari öneminin fazla olması

C) Çeşitli türlerde koyun yetiştirilmesi

D) Et veriminin yüksek olması

E) Yem endüstrisinin gelişmiş olması

 

7. Ormanların Türkiye topraklarının %25'ini kapladığı bilinmektedir.

Bu oranı artırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?

A) Orman ıslah ve yetiştirme çalışmaları yapmak

B) Orman içinde gözetleme kuleleri ve yangın söndürme teşkilatı oluşturmak

C) Yakıt olarak odun kullanımını teşvik etmek

D) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

E) Orman yangınları konusunda halkı eğitmek

 

8. Ormanların tahrip edilmesi sonucunda sel oluşumu, toprak erozyonu, kuraklık ve çevre kirliliği artış gösterir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde bu artış diğer bölgelere göre daha azdır?

A) Marmara

B) İç Anadolu

C) Karadeniz

D) Doğu Anadolu

E) Güneydoğu Anadolu

 

9. Türkiye uzun bir kıyı şeridine sahip, üç tarafı denizlerle çevrili, çok sayıda göl ve akarsuya sahip bir ülke olmasına rağmen balıkçılık yeterince gelişmemiştir.

Buna göre ülkemizde balıkçılığın gelişememesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Çevre denizlerdeki balık potansiyelinin az olması

B) Denizlerimizdeki kirliliğin artması

C) Usulsüz avlanma yöntemleri

D) Açık deniz balıkçılığının yapılamaması

E) Balık ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanması

 


10.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılık önemli bir ekonomik etkinliktir.

Erzurum-Kars Bölümü'nde büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yem sanayinin gelişmiş olması

B) Süt ve yağ fabrikalarının sayısının fazla olması

C) Yaz yağışlarının fazla olması

D) Hayvan soylarının ıslah edilmiş olması

E) Yem fabrikalarının çokluğu

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ormanların dağılışı ve özellikleri ile ilgili doğru bilgi değildir?

A) Nemlilik, orman dağılışını etkileyen en önemli faktördür.

B) En fazla ormana Karadeniz Bölgesi'nde rastlanır.

C) Tarla açma, ev kurma ve bilinçsiz piknikler nedeniyle oluşan yangınlar ormanları azaltmaktadır.

D) Yazların kurak geçmesine bağlı olarak en fazla orman yangını Karadeniz Bölgesi'nde görülür.

E) En az orman Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.

 

12.

Bir bölgede sanayinin kurulabilmesi için hammaddeye yakınlık önemlidir.

Yukarıda numaralarla gösterilen bölgelerden hangisinde orman ürünlerini işleyen sanayi kolu açmak ekonomik olmaz?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Türkiye'de birçok bölgede hayvancılık halkın kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmaktadır.

Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi bu kurala uymaz?

A) İpekböcekçiliği

B) Koyun

C) Keçi

D) Sığır

E) Manda

 

14. Türkiye'de hayvancılık bir geçim kaynağıdır. Hayvan sayısı fazla olmasına rağmen hayvanlardan elde edilen et ve süt miktarları düşüktür. Bundan dolayı hayvanlardan elde edilen verimi artırmak için birtakım önlemlerin alınması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?

A) Süt kuzu ve dana kesimlerini önlemek.

B) Mera hayvancılığını geliştirmek

C) Çiftçiye düşük faizli krediler vermek

D) Hayvan soylarını ıslah etmek

E) Yem sanayisini geliştirmek

 

15.

I. Arıcılık

II. Kümes hayvancılığı

III. Besi hayvancılığı

IV. Mera hayvancılığı

Bir bölgede tarımsal faaliyetlerde zirai ilaçların kullanılması yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerini daha az etkiler?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve IV

E) I ve III

 

16.

Yukarıdaki grafiklerde beş ayrı bölgenin hayvan sayısı ve elde edilen et miktarları verilmiştir.

Buna göre hangi bölümde besiciliğin yaygın olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

17. Aşağıdaki tabloda 1995 -1999 yılları arasında ülkemizdeki hayvan sayıları verilmiştir.

Bu tabloya göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvan sayısından fazladır.

B) 1998 yılında tüm hayvan sayılarında azalma olmuştur.

C) Sığır sayısında 1995 -1996 yılları arasında artma olmuştur.

D) Tiftik keçisi sayısındaki toplam azalma %50'den fazladır.

E) Küçükbaş hayvanlar içinde tiftik keçisi sayısı en azdır.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D        2. E        3. B        4. D        5. B

 

6. A         7. C        8. C        9. E        10. C        11. D        12. D

 

13. A        14. B         15. B        16. B        17. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR