Coğrafya İç Kuvvetler ve Dış Kuvvetler Test

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Tek tek yükselen sönmüş volkanik dağların fazlaca yer aldığı bölgelerimiz aşağıdakiler-den hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Marmara Bölgesi-Karadeniz Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi-Akdeniz Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi-İç Anadolu Bölgesi

D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi-Ege Bölgesi

E) Doğu Anadolu Bölgesi-Marmara Bölgesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önleyici dolaylı yöntemlerden biridir?

A) Sulamanın yaygınlaşması

B) Orman örtüsünün korunması

C) Eğimli yamaçları eğime dik sürme

D) Yamaçları taraçalama

E) Akarsu vadilerinin basamaklandırılması

 

3.

Yukarıdaki Dünya haritasında numaralandırılan yerlerden hangisinde rüzgâr aşındırması en fazla görülür?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

4. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bölgede kimyasal çözülme etkilidir.

B) Kahverengi step toprakları görülebilir.

C) Tahıl tarımı yapılabilir.

D) Bölge denize yakın ise dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır.

E) Bölgede erozyon etkilidir.

 

5. Aşağıdaki alanlardan hangisindeki kimyasal çözülme diğerlerine göre daha fazladır?

A) Ergene Havzası

B) Batı Karadeniz

C) Harran Ovası

D) Konya Ovası

E) İç batı Anadolu

 

7.

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen numaralı alanlardan hangisinde heyelan olayları en fazla görülür?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 


8. Aşağıdakilerden hangisinde, ülkemizde heyelanın ve rüzgâr erozyonunun en fazla görüldüğü yerler sırasıyla birlikte verilmiştir?

A) Doğu Karadeniz-Tuz Gölü civarı

B) Trakya-Harran Ovası

C) Batı Karadeniz-Taşeli platosu

D) Teke yarımadası-Ergene havzası

E) Mardin eşiği-Konya Ovası

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde humus bakımından en fakir ve en zengin topraklar doğru olarak eşlenmiştir?

A) Çernozyom-Laterit

B) Tundra-Podzol

C) Çöl toprakları-Çernozyom

D) Alüvyon-Lös

E) Laterit-Podzol

 

10.

I. Podzol

II. Terra Rossa

III. Çernozyom

IV. Tundra

V. Laterit

Yukarıda verilen toprak türlerinden en alçak ve en yüksek enlemlerde yer alanlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) II-IV

B) III-I

C) IV-III

D) V-I

E) V-IV

 

11. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin bulunduğu alanda tarımın yükselti sınırı en fazladır?

A) Tundra

B) Çernozyom

C) Podzol

D) Laterit

E) Terra-rossa

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yerli topraklar arasında yer almaz?

A) Terra-rossa

B) Çernozyom

C) Laterit

D) Moren

E) Tundra

 

13. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi nemli bölgelerdeki yerli topraklardan biri değildir?

A) Çernozyom

B) Podzol

C) Terra-rossa

D) Laterit

E) Kahverengi orman toprakları

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de erozyonun şiddetli olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Arazi eğiminin fazla olması

B) Akarsu yatak eğimlerinin fazla olması

C) Nadas alanlarının varlığı

D) Yağış rejimlerinin düzensizliği

E) Ovaların geniş yer kaplaması

 

15.

I. Ergene Havzası

II. Taşeli Platosu

III. Doğu Karadeniz

IV. Erzurum-Kars platosu

V. Batı Karadeniz

Yukarıda verilen bölümlerden Laterit, Podzol ve Terra-Rossa'ların yer aldığı sahalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak belirtilmiştir?

A) I-III-IV

B) III-V-II

C) III-IV-V

D) II-III-IV

E) IV-V-II

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C            2. A           3. C           4. A            5. B

 

7. E           8. A            9. C           10. E           11. D           12. D

 

13. A           14. E           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR