COĞRAFYA NÜFUS VE YERLEŞME İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde nüfus ile ilgili sorular ve cevapları, nüfus ile ilgili klasik sorular, coğrafya nüfus ve yerleşme soruları, coğrafya nüfus soruları ve cevapları, TÜRKİYE'NİN BEŞERİ COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen numaralı alanlardan hangisindeki nüfuslarıma yerşekilleri ve iklimden daha az etkilenmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. Aşağıdaki kentlerimizden hangisindeki nüfus artışı İskenderun'daki nüfus artışına benzer bir özellik gösterir?

A) Muğla

B) Bodrum

C) Antalya

D) Ereğli

E) Alanya

 

3.

Yukarıdaki grafikte bazı bölgelerimiz ve bu bölgelerimizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölüm ile yöreler verilmiştir.

Bu bölgelerden hangisi veya hangileri yanlış belirtilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I-III

D) II-V

E) IV-V

 

4.

I. Yıldız Dağları

II. Hakkari bölümü

III. Yukarı Kızılırmak

IV. Kıyı Ege

V. Yukarı Sakarya

Yukarıda verilen alanlardan hangileri diğerlerine oranla daha fazla nüfuslanmıştır?

A) I-IV

B) II-III

C) II-IV

D) III-V

E) IV-V

 

5. Aşağıda mevsimlik göç alan bazı kentlerimiz verilmiştir.

Bunlardan hangisinin mevsimlik göç alma nedeni diğerlerden farklıdır?

A) Kuşadası

B) Adana

C) Çeşme

D) Muğla

E) Antalya

 

6.

I. Yeraltı kaynakları

II. Yer şekilleri

III. Doğal bitki örtüsü

IV. Endüstri

V. Yükselti

Nüfus yoğunluğunun bölgelerimize göre büyük farklılıklar göstermesinde en az etkiye sahip faktör yukarıdakilerden hangisidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Bir ülkede ahşap, kerpiç v.b konut tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Enlem

B) İklim

C) Yer şekilleri

D) Ekonomik etkinlik türü

E) Yetiştirilen ürün çeşidi

 

8. Aşağıdaki yörelerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu daha azdır?

A) Çatalca - Kocaeli

B) Yukarı Sakarya

C) Menteşe yöresi

D) Kıyı Ege

E) Güney Marmara

 

9. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde sıcaklık nedeniyle dağların Kuzey yamaçları yerleşmeye daha elverişlidir?

A) Avusturya

B) Almanya

C) Portekiz

D) Arjantin

E) ABD

 

10. Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde doğal şartlar nüfus dağılışı üzerinde en az etkili olmuştur?

A) Doğu Karadeniz

B) Erzurum - Kars

C) İç Batı Anadolu

D) Çatalca - Kocaeli

E) Yukarı Kızılırmak

 

11.

I. Ekvatoral Bölge

II. Muson Asyası

III. Orta Asya

İV. Güney Afrika

V. Kutup Bölgeleri

Yukarıda verilen alanlardan hangisi tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Dünya'da nüfusun yoğun olduğu yerlerden biride büyük akarsu kenarlarıdır.

Bu genellemeye aşağıdaki akarsulardan hangisi uymaz?

A) Fırat

B) Nil

C) Kongo

D) Indus

E) Ganj

 

13.

I. Nadas alanlarının azalması

II. Hızlı nüfus artışı

III. Toprakların miras yoluyla bölünmesi

IV. Makineli tarımın yaygınlaşması

Türkiye'de kırsal kesimlerden kentlere doğru büyük oranda göçler görülür.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bu göçün nedenlerinden biri değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I-III

D) II-III

E) III - IV

 

14. Türkiye'de makineli tarımın gelişmesi köyden kente göçün nedenlerinden biridir.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde görülen göçün nedeni bu nedene bağlanamaz?

A) Doğu Karadeniz

B) Konya

C) Kıyı Ege

D) Ergene

E) Adana

 

15. Aşağıdaki grafik bir ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışını göstermektedir.

Buna göre, bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ortalama yaşam süresi uzundur.

B) Nüfus artış hızı azdır.

C) Okul çağındaki nüfus fazladır.

D) Okur- yazar oranın yüksektir.

E) Sağlık hizmetlerinin gelişmiştir.

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. D          3. C          4. E          5. B

 

6. C           7. B          8. C          9. D          10. D          11. B          12. C

 

13. A          14. A          15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR