COĞRAFYA TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM İLE İLGİLİ TEST

Bu testimizde türkiye'de ulaşım ve ticaret test soruları, turizm soruları ve cevapları, ulaşım coğrafyası soruları, türkiye turizm coğrafyası soruları, ygs ulaşım yolları test, türkiyede ticaret test soruları cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2003 - 2007 yılları arasındaki dış satım gelirleri ile dış alım giderleri gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde hem dış satım gelirlerinin, hem de dış alım giderlerinin arttığı görülmektedir.

Türkiye'nin dış satım gelirlerinin ve dış alım giderlerinin sürekli artış göstermesi, aşağıda-kilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Dış ticaretin gelişmesiyle

B) Ülke nüfusunun artmasıyla

C) Tarımsal üretimin artmasıyla

D) Sanayi faaliyetlerinde üretimin artmasıyla

E) Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde yer almasıyla

 

2. İzmir'in bir ticaret kenti olarak gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Modern bir limana sahip olması

B) Kış aylarının ılık ve yağışlı geçmesi

C) Uluslararası ölçekte bir fuarın yer yıl şehirde kurulması

D) Çevresindeki ovalarda çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

E) Büyük toptancı kuruluşların ve bu firmalara bağlı bölge temsilciliklerinin İzmir'de bulunması

 

3. Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında, aşağıdaki madenlerden hangisinin payı daha azdır?

A) Bakır

B) Krom

C) Bor mineralleri

D) Demir

E) Mermer

 

4. Türkiye'de eskiden beri var olan ticaret mekânları, günümüzde önemli değişimler göstermektedir. Büyük şehirlerde dükkân, bakkal ve mağazaların yerlerini süpermarketler ve grosmarketler almaktadır.

Ticaret mekânlarının bu şekilde değişim göstermesinde, süpermarket ve grosmarketlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A) Aynı tür ürünlerin daha ucuza satılması

B) Müşterinin isteğine göre ürünü getirtmesi

C) Çok farklı müşteri profiline ürün satma şansının olması

D) Gıda, giyim, temizlik, ev araçları gibi çok çeşitli ürünlerin bir arada satılması

E) Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını aynı yerde, kısa sürede karşılamalarına olanak sağlaması

 

5. Aşağıdaki grafiklerde, Türkiye'nin ihraç ürünlerinin 1990 ve 2007 yıllarına ait payları gösterilmiştir.

Grafiklerdeki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İhracat gelirleri sürekli artmaktadır.

B) İhracat içinde sanayinin payı artmıştır.

C) Tarım ve hayvancılık ürünleri azalmıştır.

D) ihraç edilen madenlerin miktarı azalmıştır.

E) Sanayi ürünleri içinde tekstilin payı fazladır.

 

6. Başka ülkelerin Türkiye'deki limanlardan ve kara yollarından geçerek yapmış oldukları ticarete transit ticaret adı verilir.

Buna göre, Türkiye'de transit ticaretin gelişmesinde;

I. ortalama yükseltinin fazla olması,

II. üç tarafının denizlerle çevrili olması,

III. iklim özelliklerinin çeşitlilik göstermesi,

IV. stratejik öneme sahip boğazlara sahip olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

7. Aşağıdaki grafik, 2006 yılında Türkiye'nin yedi ülkeyle yaptığı ticaretle ilgili dış satım gelirleri ve dış alım giderlerini göstermektedir.

Grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

A) En fazla dış alım yapılan ülke Rusya'dır.

B) Yedi ülke içinde en fazla dış ticaret Almanya'yla yapılmaktadır.

C) Dış satımın dış alımı karşılama oranının en düşük olduğu ülke Çin'dir.

D) ABD ve İtalya ile yapılan dış satım toplamı, Almanya'yla yapılan dış satımdan daha azdır.

E) Verilen ülkelerden yalnızca İngiltere'yle yapılan ticarette dış satımımız dış alımımızdan fazladır.

 

8. Türkiye'nin dış ticaret hacminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) İşçi ücretlerinin artmasının

B) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesinin

C) Serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasının

D) iş adamlarının ticaret yaptığı ülkelerle ilişkileri geliştirmesinin

E) Uluslararası fuar, sergi, konferans gibi etkinliklerin artırılmasının

 

9. Türkiye'nin komşu ülkeleri ile ticari ilişkilerinin zayıf olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzer ticari ürünlerin üretilmesi

B) Siyasi ilişkilerinin gelişmemiş olması

C) Sanayi ürünleri üretimlerinin az olması

D) Coğrafi konumlarının benzerlik göstermesi

E) Komşularıyla ulaşımının gelişmemiş olması

 

10. Türkiye'de ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı kentlerde, aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?

A) Kente olan göçlerde

B) Mera hayvancılığında

C) Kişi başına düşen millî gelirde

D) Ulaşım ve nakliye araçlarının sayısında

E) Kentin diğer merkezlerle olan ulaşım olanaklarında

 

11. Bir ticaret merkezinin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Tüketimin artmasının

B) Ulaşım ağının gelişmesinin

C) Ekili dikili alanların artmasının

D) Nüfus yoğunluğunun artmasının

E) Turizm faaliyetlerinin gelişmesinin

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin dış ticaretinde ön sıralarda yer alan ülkeler arasında gösterilemez?

A) Almanya

B) İran

C) Fransa

D) Azerbaycan

E) Rusya

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-A           2-B          3-D          4-B          5-B

 

6-D          7-D          8-A          9-A          10-B          11-B          12-D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR