COĞRAFYA TÜRKİYE’NİN KIYILARI, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde türkiye'nin iklimi test çöz, iklim bilgisi test soruları ve cevapları, ygs coğrafya türkiye'nin iklimi test, iklim tipleri ile ilgili sorular, iklimler ile ilgili sorular, türkiyenin kıyılarında iklim özellikleri test soruları ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ege Bölgesi'nde kıyıdan itibaren, güneyden-kuzeye ve batıdan-doğuya gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır.

Bu durumun temel nedenleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

.             I                                II

A) Özel konum               Karasallık

B) Enlem                         Yükselti

C) Denizsellik                Dağ sıralarının uzanışı

D) Enlem                        Boylam

E) Gündüz süresi          Nemlilik

 

2. Ege Bölgesi'nde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın Karadeniz Bölgesi'nden daha fazla gelişmesi, bu iki bölgenin hangi özelliklerinin farklı olmasına bağlıdır?

A) Dağların uzanış yönünün

B) Yükselti ortalamalarının

C) iklim özelliklerinin

D) Dağların denize göre konumunun

E) Tarımsal faaliyet türünün

 

3.

- Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.

- Doğal bitki örtüsü her mevsim yeşil kalabilen, bodur ağaççık ve çalılardan oluşan makidir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi, haritada işaretli olan yerlerden hangisinde görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Kıyı Ege Bölümü'ndeki kırıklı dağların denize göre konumu, diğer kıyı bölümlerine göre farklılık gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi Kıyı Ege Bölümü'ndeki dağların denize göre konumundan kaynaklanan bir sonuç olamaz?

A) Koy ve körfezlerin fazla olması

B) Deniz etkisinin içerilere sokulabilmesi

C) İç kesimlerle ulaşımın kolay olması

D) Hinterlandı geniş limanların oluşması

E) Yamaç yağışlarının oluşması

 

5. Seracılık kış sıcaklıklarının yüksek olduğu yerlerde daha ekonomiktir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde seracılığın daha ekonomik olduğu söylenebilir?

A) Afyon

B) Mersin

C) Isparta

D) Denizli

E) Edirne

 

6. Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin Ege Bölgesi'nde yaygın olarak çıkarıldığı söylenebilir?

A) Petrol

B) Taşkömürü

C) Doğal gaz

D) Bor mineralleri

E) Linyit

 

7. Ege Bölgesi'nde turunçgiller, incir ve üzüm gibi ürünler yetiştirilir.

Buna göre Ege Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kar ve don olayları ender görülür.

B) Her mevsim bol yağış alır.

C) Yıllık ortalama sıcaklığı yüksektir.

D) Zeytin ve pamuk yetiştirilebilir.

E) Seracılık yapılabilir.

 


8.
Asıl Ege Bölümü'nden İçbatı Anadolu Bölümü'ne geçildiğinde yer şekilleri ve iklim değişmektedir.

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yapılması iklim değişikliğine bağlı değildir?

A) Tahıl tarımı

B) Şekerpancarı üretimi

C) Hayvancılık

D) Linyit çıkarılması

E) Haşhaş yetiştiriciliği

 

9. Aşağıdakilerden hangisi İçbatı Anadolu Bölümü'nde hayvancılığın Kıyı Ege Bölümü'ne göre daha fazla gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Bozkır bitki örtüsünün fazla olması

B) Yağışın az olması

C) Tarım alanlarının dar olması

D) Yükseltinin fazla olması

E) Yağışların ilkbahar aylarında düşmesi

 

10. İskenderun Demir-çelik fabrikasının kurulmasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir?

A) Hammadde

B) Enerji

C) Sermaye

D) Ulaşım

E) İşgücü

 

11.

I. Linyit üretiminde birincidir.

II. Zeytin üretiminde %54'lük payla birincidir.

III. Horst ve grabenlerin en yaygın olduğu bölgemizdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz

B) İç Anadolu

C) Marmara

D) Karadeniz

E) Ege

 

12. Akdeniz ve Ege bölgelerinde bol miktarda sebze üretildiği halde "konserve ve salça" sanayinin daha çok Güney Marmara'da kurulması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

A) Güney Marmara'da işgücünün yeterli olması

B) Akdeniz ve Ege'de üretilen sebzelerin taze olarak tüketilmesi veya ihraç edilmesi

C) Tüketici nüfusun fazla olması

D) Güney Marmara'daki sebzelerin daha kaliteli olması

E) Akdeniz ve Ege'de ulaşım olanaklarının yetersiz olması

 

13. Zeytin, Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir bitkisidir. Bu sebeple Akdeniz Bölgesi'nde daha çok yetişme imkanı bulur. Fakat Akdeniz Bölgesi zeytin yetiştiriciliğinde Ege ve Marmara bölgelerinden sonra gelir.

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgede yetişen diğer ürünlere göre ekonomik getirişinin az olması

B) Akdeniz topraklarının zeytin tarımına elverişli olmaması

C) Akdeniz Bölgesi'nde tarım sahalarının daha az olması

D) Akdeniz Bölgesi'nde zeytine dayalı sanayi kollarının olmaması

E) Halkın zeytin ürünlerine olan talebinin az olması

 

14. Akdeniz Bölgesi, turizm imkanları ve gelirleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için önemli bir turizm kaynağı değildir?

A) Kıyı turizmi ve kumsalları

B) Karstik şekiller ve mağaralar

C) Kış sporları ve kayak merkezleri

D) Tarihi yapıları ve antik kentleri

E) Tatil köyleri ve dinlenme kampları

 

15. Akdeniz Bölgesi'nde yaz ve kış nüfusları arasında büyük farklar vardır. Yaz nüfusu Adana ve Antalya bölümlerinde ekonomik etkinliklere bağlı olarak artmaktadır.

Buna göre Adana ve Antalya bölümlerinde yaz mevsiminde nüfus artışına neden olan ekonomik etkinlikler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Adana Antalya

A) Tarım Sanayi

B) Turizm Tarım

C) Sanayi Madencilik

D) Tarım Göçebe hayvancılık

E) Tarım Turizm

 

16. Aşağıda Akdeniz Bölgesi'nde üretilen bazı tarımsal ürünlerin Türkiye toplamındaki payları % olarak verilmiştir.

Bu ürünlerde I ve III numaralı sütunların gösterdiği ürünler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Muz-Turunçgiller

B) Muz-Pamuk

C) Zeytin-Pamuk

D) Muz-Gül

E) Pamuk-Turunçgiller

 

17.

I. Antalya

II. Güney Marmara

III. Asıl Ege

IV. Adana

Yukarıda verilen coğrafi bölümlerin hangilerinde tarıma dayalı sanayinin daha az geliştiği söylenebilir?

A) Yalnız I

B) II-III

C) Yalnız III

D) II-IV

E) Yalnız IV

 

18. Akdeniz Bölgesi'nde şiddetli yaz kuraklığı nedeniyle ağaçların boyları kısa, yaprakları tüylü ve parlaktır.

Akdeniz Bölgesi'nde yaz kuraklığının belirgin olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30° Dinamik Yüksek Basınç alanının etkisinde kalması

B) Denizden gelen nemli hava

C) Torosların doğu batı yönlü uzanması

D) Torosların kuzeyden gelen hava akımını engellemesi

E) Yağışın büyük bir bölümünün kışın düşmesi

 

19. Akdeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır.

Aşağıdakilerden hangisi dağların kıyıya paralel uzanışının sonuçlarından değildir?

A) Denizel etkiler iç kesimlere sokulamaz.

B) Ulaşım geçitlerle sağlanır.

C) Koy, körfez ve yarımada fazladır.

D) Kıta sahanlığı dardır.

E) Falez tipi kıyı görülür.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. D          3. B           4. E           5. B

 

6. E           7. B           8. D           9. C          10. D          11. E          12. C

 

13. A          14. C          15. E          16. D

 

17. A          18. A           19. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR