Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde dış kuvvetler online test, dış kuvvetler test, dış kuvvetler test soruları, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, dış kuvvetler soruları ve cevapları, dış kuvvetler test çöz gibi konuları ele alacağız.

 

1. "Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı türüne Fiyord adı verilir."

Aşağıda belirtilen ülkelerin özellikleri düşünüldüğünde hangisinde Fiyord tipi kıyıların yaygın olduğu söylenebilir?

A) Norveç

B) İtalya

C) Tunus

D) Fransa

E) Mısır

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin uzanış doğrultusunun sonucu olarak ortaya çıkmış olaylardan birini belirtmez?

A) Ege'de enine kıyı tipinin görülmesi

B) Doğu Karadeniz'de yerleşmenin dağınık olması

C) Batı Karadeniz'de kıyı ile iç kesimler arasında iklimin farklı olması

D) İzmir limanının geniş bir hinterlanda sahip olması

E) Karadeniz kıyılarının bol yağış alması

 

3. Dış kuvvetler yeryüzünü aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendirerek, iç kuvvetlerin meydana getirdiği şekillere yıkıcı etkide bulunurlar.

Buna göre, aşağıda verilen oluşumlardan hangisinde iç kuvvetlerin etkisi belirgindir?

A) Dağdan aşağıya inen akarsuyun birikinti konisi oluşturmasında

B) Yarı kurak bölgelerde toprağın bir yerden bir başka yere taşınmasında

C) Antalya sahillerinde kıyı taraçalarının oluşmasında

D) Kıyıya hızla vuran dalgaların zamanla kıyıda falez oluşturmasında

E) Eğimin az olduğu kıyılarda deltaların oluşmasında

 

4. Dış kuvvetlerin amacı; engebeli alanları aşındırarak düzleştirmek, çukur alanları doldurmak, kısaca yeryüzünü hafif dalgalı düzlük haline getirmektir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu oluşumdaki katkısı en fazladır?

A) Akarsu

B) Rüzgar

C) Dalga

D) Yeraltı suları

E) Buzullar

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetlerin biriktirme yoluyla oluşturduğu yer şekillerinden birini belirtmez?

A) Tombolo

B) Moren seti

C) Lagün

D) Delta

E) Mantar kaya

 

6. Kolay eriyebilen kalker ve jips gibi kayaçların yaygın olduğu bölgelerde erime ya da çökmeyle oluşan çanaklarda suların birikmesiyle oluşurlar. Bunlardan bir kısmı sürekli, bir kısmıda geçici göl niteliğindeki bu göllere "Karstik göller" denir.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde, bu göllere rastlanmaz?

A) Obruk platosu

B) Bakırçay ovası

C) Taşeli platosu

D) Göller yöresi

E) Sivas çevresi

 

7. Kalker, jips, kayatuzu gibi .eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda suların eritmesiyle oluşan şekillere "karstik şekiller" denir.

Yukarıda sözü edilen bölgede, aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin görülebilmesi en zordur?

A) Peribacası

B) Lapya

C) Düden

D) Traverten

E) Polye

 

8. Karstik şekillerin yaygın olduğu bir sahada aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin görülebilme ihtimali daha fazladır?

A) Alüvyon

B) Çernozyom

C) Laterit

D) Terra Rossa

E) Podzol

 

9. Akarsular, yatak eğimleri azaldıkça ve taşıdıkları yük miktarı arttıkça biriktirme yaparlar.

Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bir akarsuyun yatak eğiminin azalması durumunda meydana gelecek şekiller arasında yer almaz?

A) Dağ eteği ovası

B) Peri bacası

C) Dağ içi ovası

D) Delta

E) Birikinti konisi

 

10. Kurak ve yarı kurak bölgelerde şekillendirici kuvvet rüzgârlar olup, nemli bölgelerde ise akarsulardır.

I. Amazon Havzası

II. Arap Yarımadası

III. Batı Avrupa

IV. Orta Asya

V. Doğu Karadeniz

Buna göre, yukarıdaki bölgelerden hangisi veya hangilerinde akarsuların şekillendirici etkisinin fazla olduğunu söylemek doğru olmaz?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve III

D) II ve IV

E) III ve V

 

11. Dalga biriktirme şekillerinin yaygın olduğu bir kıyıda aşağıdaki yer şekillerinden hangisine rastlanma olasılığı daha zordur?

A) Kıyı kordonu

B) Delta

C) Tombolo

D) Falez

E) Lagün

 

12. Orojenez sırasında yan basınçların etkisiyle kırılma ve kıvrılma şeklinde dağlar oluşur. Yer yapısının kırılması veya kıvrılması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Tabakaların yapısına

B) Volkanizmanın etkisine

C) Toprağın kalınlığına

D) Depremin gücüne

E) Magmadaki enerjinin büyüklüğüne

 

13.

I. Kalker-Kimyasal tortul taş

II. Bazalt- Volkanik taş

III. Taşkömürü-Organik tortul taş

IV. Mermer-Başkalaşım taşı

V. Kayatuzu-Volkanik taş

Yukarıda taşlar ve oluşum şekilleri eşleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14.

I. Alp kıvrımlarının oluşması

II. Taşkömürü yataklarının oluşması

III. Buzullaşmalarının yaşanması

Yukarıdaki olayların oluşum zamanlarının eskiden yeniye doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-II-III

B) II-III-I

C) III-II-I

D) III-I-II

E) II-I-III

 

15. Büyük kara parçalarının tamamının veya bir bölümünün alçalıp-yükselmesi şeklinde oluşan epirojenez olayının meydana getirdiği en önemli değişiklik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faylanma-Kıvrılma

B) Tortullaşma-Volkanizma

C) Transgresyon-Regresyon

D) Kıvrılma-Kırılma

E) Çökme-Kırılma

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. B           3. C           4. A            5. E

 

6. B           7. A            8. D            9. B            10. D           11. D           12. A

 

13. E           14. E           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR