DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Dünya'nın şekline bağlı olarak Yerküre üzerinde Ekvator'dan kutuplara gidildikçe değişiklikler gözlenir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın şekline bağlı olarak kutuplara gidildikçe düzenli bir değişme göstermez?

A) Yerçekimi

B) Paralellerin çevre uzunlukları

C) Çizgisel hız

D) Sıcaklık

E) Gölge boyları

 

2. Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

A) Kutuplara doğru yerçekiminin artmasını

B) Ekvator'a doğru çizgisel hızın artmasını

C) Bir gün süresinin 24 saat olmasını

D) Bitki türlerinin kutuplara doğru değişmesini

E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesini

 

3. Aşağıdaki Yer profilinde verilen noktalarla ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi Dünya'nın kendine özgü geoid şeklinden kaynaklanır?

A) E noktası yerin merkezine daha yakındır.

B) D noktasında gece-gündüz süre farkı fazladır.

C) C noktasında rüzgarlar sola doğru sapar.

D) B noktası ışınları yılda bir defa dik açı ile alır.

E) A noktasında gündüz süresi sürekli 12 saattir.

 

4. Dünya'nın yörüngesi elips değil de, daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?

A) Dünya üzerindeki bütün noktalar güneş ışınlarını aynı açıyla alırdı.

B) Türkiye'de yıl boyunca aynı mevsim yaşanırdı.

C) Dünya'nın Güneş'e uzaklığı değişmezdi.

D) Ocak ve Temmuz ayları sıcaklık ortalamaları her yerde aynı olurdu.

E) Yerçekimi her yerde eşit olurdu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın elips yörüngesindeki hareketiyle ilgili bir sonuç değildir?

A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi

B) Güneş ışınlarının geliş açısının gün boyu değişmesi

C) Dünya'nın yörüngesinde dönüş hızının değişmesi

D) Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin daha uzun yaşanması

E) Kutuplardaki 6 aylık gündüz sürelerinin birbirine eşit olmaması

 

6. Ekvator ile Yörünge düzlemi arasında 23°27' lık açı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıya bağlı olarak meydana gelmez?

A) Kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanması

B) Aydınlanma Dairesi'nin yıl içinde yer değiştirmesi

C) Güneş ışınlarının dik geldiği enlemlerin değişmesi

D) Güneş ışınlarının Ekvator'a geliş açısının değişmesi

E) Gün süresinin 24 saat olması

 

7. 21 Aralık tarihinde Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken Z noktasında gündüz uzunluğu 17 saattir.

Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Z noktası, Y noktasına göre daha kuzeydedir.

B) Y ve Z noktaları farklı yarımkürelerdedir.

C) Y noktasının üzerindeki cisimlerin gölge boyu yıl içinde daha kısadır.

D) 21 Haziran'da Z noktasında gece süresi Y noktasına göre daha uzundur.

E) Y noktasının çizgisel hızı Z noktasına göre daha fazladır.

 

8.

I. Fiziksel çözünmenin meydana gelmesi

II. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması

III. Gündüz ve gece süresinin değişmesi

IV. Günlük rüzgarların oluşması

Yukarıdakilerden hangileri Dünya'nın eksen hareketinin sonuçlarından değildir?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) III ve IV

D) Yalnız III

E) I ve IV

 

9. Aşağıdaki grafikte Oğlak dönencesi üzerindeki bir cismin yıl içindeki gölge boyu değişimi gösterilmiştir.

Buna göre I, II, III ve IV hangi tarihlere karşılık gelmektedir?

.         I               II                             III                            IV

A) 21 Mart       21 Aralık               23 Eylül                                21 Mart

B) 23 Eylül      21 Haziran           21 Mart                  21 Aralık

C) 21 Mart       21 Haziran           23 Eylül                                21 Aralık

D) 21 Haziran                21 Aralık               21 Mart                  23 Eylül

E) 23 Eylül      21 Aralık               21 Mart                  21 Haziran

 

10.

Yukarıda verilen gündüz uzunluğu değişim grafiği Dünya üzerinde işaretli noktalardan hangisine aittir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11. Güneş ışınları Dünya üzerine şekildeki konumda geldiği zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde 24 saat güneş batmaz.

B) Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcıdır.

C) Güneye doğru gidildikçe gece süresi kısalır.

D) Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün tam ortası yaşanır.

E) Kuzey Yarımküre'de en kısa gölge boyu oluşur.

 

12.

Grafikte 21 Haziran günü dört merkezin gece-gündüz uzunlukları gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) I. merkez Kuzey Yarımküre'dedir.

B) II. merkez Ekvator'da yer alır.

C) I. ve III. merkezler farklı yarımkürededirler.

D) IV. merkez Güney Yarımküre'dedir.

E) III. merkez Ekvator'a I. merkezden daha uzaktır.

 

13. 40° Kuzey paraleli üzerinde gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu bir gün için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekvator üzerindeki cisimlerin öğle vakti gölgeleri oluşmaz.

B) Aynı boylam üzerindeki yerlerde Güneş aynı anda doğar.

C) Dönencelerdeki gündüz süreleri birbirine eşittir.

D) Kuzey Yarımküre'de yaz Güney Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmaya başlar.

E) Adana ve Konya'daki gece süreleri eşittir.

 

14.

Yukarıda 21 Haziran tarihinde 'K' kentinde şekil I'de Güneş'in batışı şekil II'de ise doğuşu gösterilmiştir.

Buna göre 'K' kenti için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Güney Kutbu'na yakın bir yerdedir.

B) Başlangıç Meridyeni üzerinde bulunur.

C) Kuzey Yarımkürede Yengeç Dönencesi üzerinde bulunur.

D) Güney Kutup Dairesi üzerinde bulunur.

E) Ekvator üzerindedir.

 

15.

Dünya'nın Güneş'e karşı şekil-I'deki konumdan şekil-II'deki konuma geçiş sürecinde Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Gölge boyları kısalmaya başlar.

B) Gündüzler gecelerden daha uzundur.

C) Güneş ışınlarının geliş açısı küçülmektedir.

D) En sıcak mevsim yaşanmaktadır.

E) Gece süreleri artmaktadır.

 

16. Güneş ışınlarının şekildeki gibi yeryüzüne ulaştığı bir günle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aydınlanma Çemberi kutup noktalarına teğet geçer.

B) Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanmaya başlar.

C) Gel-git genliği daha fazla olur.

D) Dünya'nın her yerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.

E) Ekvator üzerine güneş ışınları öğlen vakti dik gelir.

 

17.

I. Tropikal kuşak genişlerdi.

II. Kutup kuşağı daralırdı.

III. Türkiye'de yazlar daha sıcak olurdu.

IV. Orta kuşak genişlerdi.

Eksen eğikliği bugünkünden daha fazla olsaydı yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğru olurdu?

A) I ve III

B) II ve IV

C) III ve IV

D) I ve IV

E) I ve II

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. C         3. A          4. C         5. B

 

6. E         7. A          8. D          9. E         10. B         11. C         12. E

 

13. D         14. E         15. A         16. B         17. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR