DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinden dolayı değildir?

A) Kutuplarda yer çekiminin fazla olması

B) Atmosfer kalındığı ekvatorda fazladır

C) Çizgisel hız kutup noktalarında sıfırdır.

D) Güneş ışılarının hiç bir zaman Ankara'ya dik gelmemesi

E) İki meridyen arasındaki mesafe kutuplara doğru azalır.

 

2.

I.   Dünyanın eksen hareketi

II.  Dünyanın güneş etrafındaki hareketi

III. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında bir açının olması

Mevsimlerin                meydana gelmesinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A) I

B) I ve ll

C) II

D) I ve III

E) III

 

3.

Yukarıdaki gündüz süresi grafiği aşağıdaki yerlerden hangisine ait olabilir?

A) Ekvator

B) Kuzey Kutup Noktası

C) Kuzey Kutup Dairesi

D) Güney Kutup Dairesi

E) Oğlak Dönencesi

 

4. Ekvator çizgisinde bulunan bir cismin öğle üzeri gölgesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde kuzeye doğru uzanır?

A) 21 Aralık

B) 21 Haziran

C) 3 Ocak

D) 21 Mart

 

5. 21 Mart günü Güneş ışınları aşağıdaki yerlerden hangisinde daha dar bir alanı aydınlatır?

A) Oğlak dönencesi

B) Ekvator

C) Yengeç Dönencesi

D) Güney Kutup Dairesi

E) Kutup noktaları

 

7. Ekvatordan 4440 km uzaklıkta bulunan bir nokta için; (Kuzeyde ya da güneyde)

I. Ekvatora uzaklığı

II. Çizgisel yarım küre

III. Bulunduğu yarım küre

IV. Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman

Farkı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) III

B) II

C) Ivell

D) III ve IV

E)  I

 

8.

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen şehirlerden hangi ikisinde 21 Aralık günü gündüz süresi eşitlik gösterir?

A) Balıkesir — Antalya

B) Sinop - Erzincan

C) Erzincan – Kayseri

D) Balıkesir - Erzincan

E) Sinop - Kayseri

 

9. Ekvator üzerinde güneşin doğuş vaktinin çok kısa olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferin kalın olmasından

B) Çizgisel hızın en fazla burada olmasından

C) Yer ekseninin eğik olmasından

D) Dünyanın eksen hareketinden

E) Kutupların basık olmasından

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Yer'in geoid şeklinden kaynaklanır?

A) iki meridyen arasında 4' zaman farkı olması

B) Dönencelerin 23° 27' dan geçmesi

C) Kutup noktalarında 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanması

D) Paralel dairelerin kutup noktalarında nokta halini alması

E) Türkiye'de en uzun gündüzün 21 haziranda yaşanması

 

11. 21 Haziran tarihinde gündüz uzunluğunu aşağıdakilerden en çok hangisi yaşar?

A) Ekvator

B) Kuzey kutup noktası

C) Yengeç dönencesi

D) Oğlak dönencesi

E) Güney kutup noktası

 

12. Aşağıdaki haritada verilen yerleşim merkezlerinin, yıl içinde belli bir tarihte, gündüz süreleri birbirine yakındır.

Bu durum, söz konusu üç yerleşim merkezinin aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirlerine benzer ya da yakın oluşuyla açıklanabilir?

A) Boylam derecesi

B) Enlem derecesi

C) Yer şekilleri

D) İklim

E) Yükselti

 

13.

 

Yukarıdaki haritada verilen ve yaklaşık aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerden hangisinin, Dünya dönerken birim zamanda aldığı yol en fazladır?

A) Burdur

B) Afyon

C) Kütahya

D) Bilecik

E) İzmit

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D        2.C        3.C

 

4.A        5.E        7.C        8.D

 

9.B        10.D        11.B        12.D        13.A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR