DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki tabloda bazı paralellerin uzunlukları verilmiştir.

Buna göre, tabloda verilenlerden faydalanılarak hangisine ulaşılamaz?

A) Paralel dereceleriyle paralel uzunlukları arasında ters orantı vardır.

B) 0° paraleli en uzun paraleldir.

C) Paralellerin uzunlukları kutuplara doğru küçülür.

D) 60° paralelinin uzunluğu 30° paralelinin uzunluğundan azdır.

E) Paralel derecesi büyük olan, en uzun paraleldir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?

A) Dönencelerin sınırları

B) Dünya'nın yarısının aydınlık, yarısının karanlık olması

C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi

D) Yer çekiminin kutuplarda fazla, Ekvatorda az olması

E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvatordan kutuplara doğru değişim göstermesi

 

3.

30° ve 60° Kuzey ve Güney enlemlerinde dinamik kökenli basınç merkezlerinin oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın şekli

B) Eksen hareketi

C) Yörüngenin şekli

D) Yörünge hareketi

E) Eksen eğikliği

 

4. Dünya kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkindir. Dünya'nın bu şekline "Geoid" denir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Dünya'nın şeklinin geoid olmasının bir sonucudur?

A) Meridyen sayısının 360 tane olması

B) Paralel sayısının 180 tane olması

C) Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesi

D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlaması

E) Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması

 

5.

I. Kayaların fiziksel çözülmesi

II. Batıda yerel saatin geri olması

III. Meltem rüzgârları

IV. Günlük sıcaklık farkları

V. Doğu'da Güneş'in erken doğması

Dünya ekseni etrafında hareketini batıdan doğuya doğru yaptığına göre yukarıda verilen yargıların hangileri dönüş yönüne bağlı olarak oluşur?

A) I ve II

B) II-III

C) III-IV

D) Yalnız III

E) II-V

 

6. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe çizgisel hız azalır.

Buna göre, Kuzey Yarımküre'de bulunan X noktasına göre Y noktasının çizgisel hızı daha fazla ise X noktası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekvator'a daha uzaktır.

B) Güneş ışınlarını daha dar açı ile alır.

C) Yerçekimi daha azdır.

D) Enlem derecesi daha büyüktür.

E) Gece-gündüz süre farkı daha fazladır.

 

7. Dünya'nın şekli nedeniyle çizgisel hız ve yerçekimi kuvveti kutuplara gidildikçe değişir.

Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde belirtilen noktaların hangisinde yerçekimi, hangisinde çizgisel hız en azdır?

Yerçekimi       Çizgisel hız

A) E                                  B

B) C                                  E

C) B                                  D

D) C                                 A

E) D                                  C

 

8.

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen noktaların çizgisel hız grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

9.

Yukarıdaki şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırında meydana gelen değişiklik gösterilmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yörüngenin elips şeklinde olması

B) Ekvator ile Ekliptik arasındaki açı

C) Günlük hareket

D) Yıllık hareket

E) Dünya'nın şekli

 

10. Çizgisel hız enleme göre değişir.

Buna göre, alttaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde çizgisel hız X noktasına göre sırasıyla en az ve en fazladır?

A) I-II

B) II-III

C) I-III

D) III-IV

E) I-IV

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Ay'da atmosferin olmamasının bir sonucudur?

A) Yüzeyinde sıcaklık farklarının çok olması

B) Gece-gündüz sürelerinin 15 er gün olması

C) Dünya'dan bakıldığında hep aynı yüzünün görülmesi

D) Ay'daki çekim gücünün, Dünya'nın 1/6'sı kadar olması

E) Deprem oluşmaması

 

12.

Yukarıdaki grafikte Dünya etrafındaki turlarını aynı anda başlayıp, aynı anda tamamlayan beş uçağın hız grafiği verilmiştir. (Uçakların yerden yükseklikleri aynıdır.)

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) V. uçağın Ekvatora uzaklığı en fazladır.

B) II. ve IV. uçakların Ekvator'a uzaklıkları aynıdır.

C) III. uçak Ekvatora en yakındır.

D) I. uçağın kat ettiği yol V. uçaktan daha kısadır.

E) II. uçak Ekvatora I. uçaktan daha yakındır.

 

13. Aşağıdaki dünya profili üzerinde işaretli noktalardan hangisinde Gurup ve Tan süresi diğerlerine göre daha uzundur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. A        3. B        4. E        5. E

 

6. C        7. D        8. B        9. E        10. C        11. A        12. D        13. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR