DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Güneş ışınlarının büyük açılarla düştüğü yerlerde tutulma azalır, sıcaklık artar.

Buna göre, 21 Haziran'da tutulmanın en az olduğu yer işaretli noktalardan hangisidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

2. Güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine gece-gündüz eşitliği anlamına gelen ekinoks adı verilir. Mart ekinoksu ayın 21. günü gerçekleşirken Eylül ekinoksu ayın 23. günü gerçekleşir.

Bu durumun temel sebebi nedir?

A) Kara ve denizlerin farklı dağılması

B) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 23° 27' lık açının olması

C) Dünya yörüngesinin elips olması

D) Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvatordan şişkin olması

E) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızının değişmesi

 

3.

Dünya'nın Güneş etrafında dönerken izlediği yol (yörünge) elips şeklindedir.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips değil de daire şeklinde olması halinde gerçekleşecek olgulardandır?

A) Yarımkürelerde aynı anda aynı mevsimin yaşanması

B) Mevsim sürelerinin eşit olması

C) Paralel uzunluklarının eşit olması

D) Yerel saat farkının olmaması

E) Çizgisel hızın her yerde aynı olması

 

4. Yıl içerisinde değişen birçok özellik eksen eğikliği ile açıklanabilir.

Aşağıdakilerden hangisinin yıl içerisindeki değişimi eksen eğikliği ile açıklanamaz?

A) Gece-gündüz süreleri

B) Güneş ışınlarının düşme açısı

C) Dünya'nın güneşe uzaklığı

D) Aydınlanma çemberinin yeri

E) Musonların esiş yönü

 

5.

Gündüz süresi değişim grafiği sembolik küre üzerinde işaretli noktalardan hangisine aittir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6. Aşağıda Dünya üzerinde yer alan bir A merkezinin bazı özellikleri verilmiştir:

- Mayıs ve Temmuz aylarında Güneş ışınlarını dik açı ile almaktadır.

- Doğu-batı uzantılı dağların yıl içinde kuzey ve güney yamaçlarında ısınma olur.

- Haziran ayında cisimlerin gölge yönü güneyi göstermektedir.

A merkezinin bulunduğu yer aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

 

7.

Dünya'nın şekildeki konumda olduğu tarih için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dönencelerde öğle vakti gölge oluşmaz.

B) Türkiye en kısa geceyi yaşar.

C) Aydınlanma Çemberi kutup dairelerinden geçer.

D) Ekvator'da gece-gündüz eşitliği yaşanır.

E) Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de geceler uzamaya başlar.

 

8.

Tabloda numaralarla gösterilmiş olan tarihlere ait coğrafi özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Eksen eğikliği 35° olsaydı aşağıdakilerden hangisi değişmezdi?

A) Tropikal kuşağın sınırı

B) Orta kuşağın sınırı

C) Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı

D) Kutup kuşağının sınırı

E) Türkiye'nin coğrafi koordinatları

 

10. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki 23° 27' lık açı olmasaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi?

A) Türkiye'de sürekli bahar koşulları yaşanırdı.

B) Ekvator çevresi bugünkünden sıcak olurdu.

C) Kutuplar çevresi bugünkünden soğuk olurdu.

D) Türkiye'de kışlar daha soğuk olurdu.

E) Güneş ışınları sürekli Ekvator'a dik açıyla ulaşırdı.

 

11. 21 Mart tarihinde aynı yarımkürede ve aynı boylamda yer alan üç merkeze yerel saatle 12:00 de güneş ışınlarının düşme açısı, aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Merkezler için aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) I. merkez dönenceler dışındadır.

B) II. merkezde gölge yıl içinde iki defa sıfır olur.

C) III. merkezde gündüzler sürekli 12 saattir.

D) I. merkezde yıl içinde gölge yönleri değişir.

E) II. merkez, I. ve III. merkezler arasında yer alır.

 

12. Aşağıdaki yer profilinde verilen noktalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En uzun gündüz A'da yaşanır.

B) C'de gece-gündüz süresi eşittir.

C) D'deki gündüz süresi B'den uzundur.

D) En kısa gündüz E'de yaşanır.

E) Güneş ışınları öğlen vakti B'ye dik gelir.

 

13. Aydınlanma çizgisi eksen eğikliğinden dolayı yıl içinde 66° 33' kutup daireleri ile 90° kutup noktaları arasında yer değiştirir. Bu durum Dünya üzerinde Ekvator hariç her enlemde gece-gündüz sürelerinin değişmesine neden olur.

Ekvatorda yıl boyunca gece-gündüz süresinin eşit olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Eksen eğikliğinin 23° 27' olmasıyla

B) Işınların yılda iki kez dik düşmesiyle

C) En uzun paralel olmasıyla

D) Çizgisel hızın en fazla olmasıyla

E) Aydınlanma çizgisinin Ekvatoru sürekli iki eşit parçaya bölmesiyle

 

14. Eksen eğikliği aşağıda verilen özel enlemlerden hangisinin yerini belirlemez?

A) Kuzey Kutup Dairesi

B) Oğlak Dönencesi

C) Güney Kutup Dairesi

D) Ekvator

E) Yengeç Dönencesi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C        2.C         3. B        4. C        5. B        6. C

 

7. A        8. D        9. E        10. D        11. D        12. C        13. E        14. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR