DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 5

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Dünya yıl içinde Güneş çevresindeki hareketi esnasında bazen Güneş'e yaklaşırken bazen uzaklaşır. Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu durumun sonuçları ile ilgili olamaz?

A) Kuzey Kutup noktasındaki gündüz süresinin Güney Kutup noktasındakinden uzun olması

B) Kuzey Yarımküre'nin Dünya Güneş'e yakınken sıcak uzak iken soğuk olması

C) Dünya, Güneş'e yakınken yörünge hızının fazla olması

D) Şubat ayının 28 gün sürmesi

E) Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin kıştan daha uzun olması

 

2.

Yukarıda iki ayrı tarihte Dünya'nın Güneş'e karşı konumu gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi her iki konumda da görülen bir durumdur?

A) Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

B) Ekvatora doğru gidildikçe gündüz süreleri kısalır.

C) 23°27' paralellerinde gece-gündüz eşitliği yaşanır.

D) Aydınlanma çemberi Kutup Dairelerinden geçer.

E) Bir meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğar.

 

3. 21 Haziran'da kuzeye 21 Aralık'ta ise güneye doğru gidildikçe gündüzler uzar.

Buna göre aşağıda verilen enlemlerin hangisinde gündüz süresi 29° Doğu meridyeni 41 ° Kuzey paralelinde yer alan İstanbul’dan daha uzundur?

A) 21 Mart, 50° Kuzey paraleli

B) 23 Eylül, 40° Güney paraleli

C) 21 Haziran, 15° Kuzey paraleli

D) 21 Aralık, 20° Kuzey paraleli

E) 21 Haziran, 30° Güney paraleli

 

4. "Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner."

Aşağıdakilerden hangisi bunun kanıtı olamaz?

A) Bir ülkenin doğusunda akşamın batısına göre daha erken başlaması

B) İki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklığın en çok Ekvator'da olması

C) Erzurum'un yerel saatinin İzmir’e göre daha ileri olması

D) Her meridyenin kendinden daha doğudaki meridyene göre yerel saatinin geri olması

E) Güneşin doğudan doğup batıdan batması

 

5.

I. Güneş ışınlarının yıl içindeki düşme açısının değişmesi

II. Gölge boyunun öğle vakti en kısa olması

III. Güneşin doğduğu ve battığı saatlerin değişmesi

IV. Mekanik (Fiziksel) ayrışmanın oluşması

V. Aydınlanma çizgisinin kutup noktalan ile kutup daireleri arasında yer değiştirmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya'nın günlük ve yıllık hareketleriyle ilgilidir?

Günlük             Yıllık

A) II-IV              I-III-IV-V

B) I-II-V             III-IV

C) III-IV             I-II-III

D) II-IV-V          I-III

E) II-III               I-IV-V

 

5.

Yukarıdaki Dünya profili üzerinde gösterilen noktaların her birine yıl boyunca, Güneş enerjisi değişen oranlarda gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) Dünya'nın şekli

B) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş süresi

C) Dünya'nın dönüş yönü

D) Eksen eğikliği ve Dünya'nın yıllık hareketi

E) Ekvator ile eksen arasındaki açı.

 

7.

Yukarıda verilen yer profili üzerinde 4 numaralı yerin yıl içindeki gece süresinin değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

8. Türkiye orta kuşakta yer alır ve bu nedenle bir yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşar.

Bu olgu ile aşağıdakilerden hangisi aynı nedene bağlıdır?

A) Yer şekillerinin engebeli olması

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

C) Gece ve gündüz süreleri arasındaki farkın belirgin olması

D) Asya ve Avrupa arasında köprü görevi görmesi

E) Boğazlara sahip olması

 

9. Aşağıda birlikte verilen olaylardan hangi ikisinin birbiriyle ilişkisi yoktur?

A) Okyanus akıntılarındaki halkalanmalar-Dünya'nın günlük hareketi.

B) Mevsim sürelerinin eşit olmaması-Eksen eğikliği

C) Gaziantep'te Güneş'in Ankara'dan önce doğması -Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesi

D) Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması-Yörüngenin elips olması

E) Tan ve grup sürelerinin uzaması-Çizgisel hızın azalması

 

10.

Yukarıda gündüz süresi zaman değişim grafiği verilen nokta aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A) 23°27' Kuzey

B) 66°33' Kuzey

C) 23°27' Güney

D) 68° Güney

E) 15°10' Kuzey

 

11. Dünya'nın şeklinden dolayı enleme bağlı olarak çizgisel hız Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalır.

Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin çizgisel hızı en fazladır?

A) Ankara

B) Çankırı

C) Hatay

D) Erzurum

E) Sinop

 

12. Güneşin doğuşundan önce oluşan alacakaranlık süresine "tan vakti", batışından sonraki alaca karanlık süresine de "gurub vakti" denir. Bu süreler ışınların dik düştüğü enlemlere yaklaştıkça kısalır.

Yukarıdaki tabloya göre hangi merkezde alacakaranlık süreleri daha uzundur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Denizlerdeki tuzluluğun kutuplara gidildikçe azalması.

B) Paralel dairelerin Ekvator'dan kutuplara gidildikçe küçülmesi.

C) Bir günün 24 saat olması.

D) Kutuplarda yerçekiminin daha fazla olması.

E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator'dan kutuplara gidildikçe daralması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biridir?

A) Kars'ın yerel saatinin Ankara'nınkinden ileri olması

B) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapma olması

C) Sıcaklığın gün içinde değişmesi

D) Gölge boylarının gün içinde değişmesi

E) Sıcaklığın kutuplara gidildikçe azalması

 

15.

- Güneş ışınları öğlen vakti her zaman aynı açı ile gelir.

-Yıl boyunca gece-gündüz süresi 12 saat olur.

Yukarıda verilen maddeler, hangi soruya verilebilecek cevaplardan ikisi olurdu?

A) Dünya'nın yörüngesi daire şeklinde olsaydı ne olurdu?

B) Eksen eğikliği daha fazla olsaydı ne olurdu?

C) Dünya'nın yörünge hızı daha fazla olsaydı ne olurdu?

D) Eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu?

E) Dünya'nın yıllık hareketleri olmasaydı ne olurdu?

 

16. Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66°33' lık açı ve Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23°27' lık açı vardır.

Ekvator düzlemi ile, yörünge (ekliptik) düzlemi arasındaki 23°27' lık açı ortadan kalksaydı, aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olmazdı?

A) Yıllık sıcaklık farklarında

B) Gece ve gündüz sürelerinde

C) Güneşin doğuş ve batış sürelerinde

D) Bir günün süresinde

E) Aydınlanma çemberinin yerinde

 

17. Dünya üzerinde farklı enlemlerde ancak aynı boylam üzerinde bulunan iki merkezde, Güneş'in aynı anda doğup aynı anda batması için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının artması

B) Aydınlanma Çemberi'nin Kutup noktasından geçmesi

C) Ekvator'da gölge boyunun uzun olması

D) Aydınlanma Çemberi'nin Kutup Daireleri'nden geçmesi

E) Yörüngenin tam bir daire şeklinde olması

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. D           3. D           4. B           5. A

 

6. D            7. A            8. C           9. B            10. B           11. C           12. C

 

13. C           14. E           15. D           16. D           17. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR