DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 6

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru, 24 saatlik süre içinde tamamlar.

Dünya bu hareketini doğudan batıya ve 1 kat daha hızlı dönerek gerçekleştirse idi aşağıdakilerden hangisi doğru olurdu?

A) Gün 48 saat olur. Güneş doğudan doğardı.

B) Gün 12 saat olur. Meridyenler arası zaman farkı 2' olurdu.

C) Gün 48 saat olur. Güneş batıdan doğardı.

D) Paralellerin sayısı 360 olurdu.

E) Gün 12 saat olur. Meridyenler arası zaman farkı 8' olurdu.

 

2. Aynı boylam üzerinden aynı yükseklikte ve aynı hızla hareket eden 5 uçak, Dünya etrafında bir tür tamamlamıştır.

Hangi enlemde bulunan uçağın bir turunu en geç tamamlaması beklenir?

A) 5° Kuzey

B) 45° Kuzey

C) 65° Kuzey

D) 25° Güney

E) 60° Güney

 

3. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 23°27' lık bir açı vardır. Bu açıya bağlı olarak Dünya üzerinde bir çok değişiklikler meydana gelmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A) Mevsimler oluşur.

B) Ekvator'dan uzaklaştıkça sıcaklık düşer.

C) Gölge boyları yıl içinde değişir.

D) Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir.

E) Gece-gündüz uzunluğu değişir.

 

4.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi aydınlanma dairesinin yıl boyunca kutup noktalarından geçmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

A) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açının olmamasıyla.

B) Eksen eğikliğinin daha fazla olmasıyla

C) Yörünge düzleminin daire şeklinde olmasıyla

D) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareket hızının artmasıyla

E) Yer ekseninin ekvator düzlemine dik olmasıyla

 

5.

Yukarıdaki grafik 60° güney enleminde gece-gündüz süresinin değişimi gösterilmiştir.

Buna göre grafikteki X ve Y arasındaki taralı alan hangi tarihler arasındaki değişimi gösterir?

A) 21 Haziran-21 Aralık

B) 21 Aralık - 21 Haziran

C) 23 Eylül-21 Aralık

D) 23 Eylül - 21 Mart

E) 21 Mart-23 Eylül

 

6.

Yukarıda enlem ve boylamı verilen iki bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle aynıdır?

A) Yerel saatleri

B) Yükseltileri

C) Çizgisel hızları

D) Tarım ürünleri

E) 21 Haziran'da güneş ışınlarını alma açıları

 

7. Türkiye'de yıllık sıcaklık farkının daha fazla olması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A) Ortalama yükseltinin artması

B) Eksen eğikliğinin fazla olması

C) Ekvator ile yörünge düzleminin sürekli çakışması

D) Yörüngenin dairesel olması

E) Eksen eğikliğinin az olması

 

8. 21 Haziran'da gündüz süresi 15'er saat olan iki merkezin;

I. Enlemleri II. Yarım küreleri

III. Boylamları IV. Yükseklikleri

özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı olduğu söylenebilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) III ve IV

E) II ve IV

 

9.

Model küre üzerinde gösterilen X, Y, Z noktaları için; aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Y'de yıl boyu gece ve gündüz süreleri eşittir.

B) X ve Y noktaları yıl boyu ışınları dik alır.

C) Z ve Y noktalarının yıl boyu yerel saatleri aynıdır.

D) 21 Haziran'da güneş Y noktasına göre Z'den daha erken doğar daha geç batar.

E) 21 Haziran x ve y noktalarında yer alan cisimlerin gölgelerinin düştüğü yön aynıdır.

 

10. Bir araştırmacı eşit boydaki çubukları farklı yerlerdeki yatay yüzeylere yerleştiriyor. Yıl boyunca yaptığı gözlemler sonucu çubukların öğlen vaktindeki gölge boylarının eşit olduğuna gözlemliyor.

Buna göre çubukların yerleştirildiği yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yarım küreleri aynıdır.

B) Güneş ışınlarının düşme açısı aynıdır.

C) Aynı enlemde bulunmaktadırlar.

D) Boylamları aynıdır.

E) Gündüz süreleri aynıdır.

 

11.

Dünyamızın Güneş karşısındaki duruşu şekil-1'deki gibidir. Bu duruş şekil-2'deki gibi olsaydı, bu durum aşağıdakilerden hangisini etkilemezdi?

A) Mevsimlerin durumu

B) Gece ve gündüzün uzayıp kısalması

C) Güneşin doğuş ve batış saatleri

D) Bir günün uzunluğu

E) Yıl içindeki gölge boyları

 

12. Dünya şekildeki konumda iken ülkemizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) Samsun'da gündüz süresi Konya'dan uzundur.

B) Mersin'deki gece süresi 12 saatten azdır.

C) Sinop'taki gece süresi Hatay'dan uzundur.

D) Ülkemizde yer alan tüm noktalar güneş ışınlarını alabilecekleri en büyük açıyla alırlar.

E) Ankara'da gündüz süresi Adana'dan daha uzundur.

 

13.

Aşağıda 21 Haziran tarihinde bazı merkezlerin gündüz süresi verilmiştir.

I. 15 saat 24 dakika

II. 13 saat 16 dakika

III. 11 saat 56 dakika

IV.. 11 saat 40 dakika

Bu merkezlerden hangisinde Dünya'nın kendi etrafında dönüşünden kaynaklanan hız en az. hangisinde en fazladır?

En az                En fazla

A) I                    II

B) I                    III

C) IV                                 I

D) I                    IV

E) III                  II

 

14.

A. Mevsimlerin oluşması

B. Güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesi

C. Gece - gündüz sürelerinin değişmesi

D. Güneş ışınlarının düşme açısının gün içinde değişmesi

E. Daha doğuda olan yerlerde güneşin daha önce doğması

Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?

A) A-B

B) B-C

C) C-D

D) D-E

E) A-C

 

15. Avustralya’da sıcaklığın aralık, ocak, şubat aylarında fazla, haziran, temmuz, ağustos aylarında az olması;

I. Güneş ışınlarının düşme açısı

II. Eksen eğikliği

III. Matematik konumu

IV. Yörüngenin şekli

gibi faktörlerden hangisi yada hangileri ile açıklanamaz?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) III ve IV

D) I ve III

E) Yalnız IV

 

16. Ekvator düzlemi ile Ekliptik düzlemi çakışsaydı;

I. Aydınlanma sınırı kutuplardan geçerdi.

II. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı azalırdı.

III. Gece - gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu.

IV. Dünya'nın güneşe olan uzaklığı artardı.

Yukarıdaki olaylarından hangisi veya hangileri gerçekleşirdi?

A) Yalnız I

B) II-III

C) Yalnız III

D) I-III

E) III-IV

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın günlük ve yıllık hareketinin ortak sonucudur?

A) Güneş ışınlarının yere düşme açılarının değişmesi

B) Doğuda güneşin erken doğup erken batması

C) Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması

D) Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması ve yönlerinde sapmalar olması

E) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. A            3. B            4. A            5. E

 

6. C            7. B            8. A            9. B            10. D           11. D           12. C

 

13. A           14. D           15. E           16. D           17. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR