DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI 7

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Işık ve ısı kaynağıdır.

B) Dünya da gel-git hareketlerine neden olur.

C) Deprem olayları görülmez.

D) Dünya'ya en yakın gök cismidir.

E) Dünya'ya olan uzaklığı değişir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biridir?

A) Ekvator çevresinde kalıcı karların bulunması

B) Okyanus akıntılarında meydana gelen sapmalar

C) Kuzey Yarımküre'deki karaların fazlalığı

D) Karadeniz kıyılarının bol yağış alması

E) Yerçekiminin Ekvator'da kutuplardan az olması

 

3. Kutuplar, güneş ışınlarını eğik açıyla alır, bu nedenle soğuk ve yıl boyunca karlarla kaplıdırlar.

Yukarıdaki açıklamaya göre kutupların sürekli soğuk olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş'in çevresinde dönmesi

B) Yörüngenin şekli

C) Dünya'nın eksenin etrafında dönmesi

D) Dünya'nın şekli

E) Antarktika ve Afrika'nın yüksek olması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük yada yıllık hareketine bağlı olarak değişmez?

A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı

B) Meltem rüzgarlarının esiş yönü

C) Güneşin doğuş-batış saatleri

D) Gece-gündüz süreleri

E) Dönencelerin yeri

 

5. Dünya kendi ekseni çevresinde dönüşünü yaparken, yeryüzünde bazı olaylar yaşanır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Ekvator'un kutuplardan sıcak olması

B) Mevsimlerin meydana gelmesi

C) Güneş'in her gün doğup-batması

D) Güneş ışınlarının Ekvator ile Dönenceler arasındaki noktaların dışına dik gelmemesi

E) Muson rüzgarlarının oluşması

 

6.

Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanan çizgisel hız, Ekvator'dan Kutuplara doğru azalır.

Buna göre Adana'dan İstanbul'a gidildiğinde ortaya çıkacak çizgisel hız değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

7. Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkince olan kendine özgü şekline "Geoid" denir.

Aşağıdakilerden hangisi Yer'in şeklinin, "Geoid" olmasının kanıtıdır?

A) Ekliptik ile Ekvator düzlemi arasındaki açı

B) Ekvator'un başlangıç paraleli olması

C) Çizgisel hızın Ekvator'da fazla, kutuplarda az olması

D) Yerçekiminin kutuplarda, Ekvator'dan daha fazla olması

E) Güneş ışınlarının kutuplara en eğik açılarla düşmesi

 

8.

I. Dinamik basınçların oluşması

II. Gölge boyunun gün içinde değişmesi

III. Gece-gündüzün birbirini izlemesi

IV. Çizgisel hızın oluşması

V. Doğudaki yerlerde Güneş'in batıda olanlara göre daha erken doğup-batması.

Yukarıda verilen sonuçlardan hangisi Dünya'nın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucudur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Dünya'nın ekseni çevresindeki dönüş hızı bugünkünden fazla olsaydı;

I. Güneş'e olan uzaklığı

II. Bir günün süresi

III. Meridyenler arası zaman farkı

IV. Dönencelerin yeri

gibi özelliklerden hangileri değişirdi?

A) I ve II

B) II ve III

C) Yalnız IV

D) I ve IV

E) Yalnız IV

 

10. Dünyayı iki eşit parçaya bölen Ekvator'un uzunluğu yaklaşık 40.000 km.dir.

Ekvator'un yarısı kadar uzunluğa sahip olan paralel dairesinin 45° değil de 60° olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Paraleller arası mesafenin 111 km. olmasıyla

B) Dünya'nın küreye benzemesiyle

C) Paralellerin doğu-batı doğrultulu uzanmasıyla

D) Dünya'nın dönüş hızının Ekvator'da fazla olmasıyla

E) Paralel sayısının 180 olmasıyla

 

11. Aşağıdaki şekilde gösterilen X, Y ve Z noktalarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Y'de gece-gündüz süreleri yıl boyunca eşittir.

B) Yerel saati en ileri olan X'tir.

C) X ile Z'nin Ekvator'a olan kuş uçuşu uzaklığı eşittir.

D) 21 Haziran'da öğlen vakti X noktasında cisimlerin gölge boyu oluşmaz.

E) Z'de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır.

 

12. Yer'in kendi ekseni etrafındaki hareketi sırasında aşağıdaki şekil üzerinde gösterilen noktaların hangisinde Güneş'in doğuş ve batış süresinin daha kısa olacağı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13.

Dünya, Güneş etrafında Elips şeklinde bir yörünge üzerinde döner ve turunu 365 gün 6 saatte tamamlar.

Aşağıdakilerden hangisi yörünge'nin "Elips" olmasının sonuçlarından biri değildir?

A) 3 Ocak'ta yörüngedeki dönüş hızının artması

B) 4 Temmuz'da Güneş'in Dünya üzerindeki çekim gücünün azalması

C) Güney Yarımküre'de ilkbahar Ekinoksuna gecikmeyle girilmesi

D) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi

E) Şubat ayının 28 gün olması

 

14. Aşağıdaki şekil Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arasında meydana gelen uzaklık değişimini göstermektedir.

Buna göre iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator'dan Kutuplara doğru gidildikçe azaldığı halde, 4 dk.'lık yerel saat farkının değişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basık olması

B) Yerçekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru azalması

C) Dünya'nın dönüş sırasında 360° lik bir açı yapması

D) Meridyenlerin bir kutuptan başlayıp diğer kutba uzanması

E) Meridyenlerin bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunmaları

 

15.

I. Dünya'nın Güneş'e göre konumunun ve uzaklığının değişmesi

II. Yıllık sıcaklık farklarının oluşması

III. Gölge boylarının ve güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi

IV. Gece gündüz süre farkının oluşması

V. Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması

Yukarıda verilenlerden hangisi Dünya'nın yörünge ve eksen hareketinin ortak sonucudur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

16. Ekvator ile Ekliptik düzlem arasında 23°27' lık açı vardır.

Ekvator ile Ekliptik düzlem arasındaki açı 30° olsaydı, Kuzey Kutup Dairesi ile ülkemizin en güney sınırı arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km olurdu?

A) 666

B) 1998

C) 2664

D) 3330

E) 4440

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. E         3. D          4. E         5. C

 

6. A          7. D          8. E          9. B         10. B         11. E         12. A

 

13. D         14. C         15. C         16. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR