DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ TEST SORULARI

Bu testimizde dünyanın şekli ve hareketleri test ygs, dünyanın şekli ve hareketleri test online, dünyanın hareketleri test çöz, dünyanın şekli ve hareketleri test indir, dünyanın yıllık hareketi ile ilgili sorular, dünyanın şekli ile ilgili sorular ve cevapları gibi konuları ele alacağız.

 

1. İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şeklinin geoid olması

B) Meridyen boylarının eşit olması

C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması

D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi

E) Ekvator düzlemi ile ekliptiğin çakışmaması

 

2. Okyanus akıntıları incelenirse Kuzey ve Güney yarımkürede halkalar oluşturdukları görülür. Bu oluşumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın, ekseni çevresinde dönmesi

B) Akıntıların kıta kenarlarına çarpması

C) Alize rüzgarlarının etkisi

D) Deniz suyundaki sıcaklık farklılıkları

E) Batı rüzgarlarının etkisi

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, yerkürenin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak değişmez?

A) Yer ekseninin Ekvator düzlemiyle yaptığı açı

B) Dünyanın Güneşe göre konumu

C) Gece ve gündüzün uzunluğu

D) Güneşin doğuş ve batış saatleri

E) Güneş ışınlarının yere değme açısı

 

4. Sürekli rüzgarların Kuzey Yarımkürede sağa, Güney Yarımkürede sola sapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi

B) Güneş ışınlarının geliş açılarının farklı olması

C) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi

D) Ekliptik ile eksen arasında 23° 27” lık bir açı olması

E) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş çevresindeki hareketinin bir sonucudur?

A) Gündüz ve gecenin birbirini takip etmesi

B) Kıyılarda meltem rüzgarlarının oluşması

C) Çöllerde ufalanmanın hızlı olması

D) Havanın gün içinde ısınıp soğuması

E) Gündüz süresinin uzayıp kısalması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23°27’ lık açı olmasının bir sonucu değildir?

A) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasındaki noktalara dik gelebilmesi

B) Orta enlemlerde mevsimlerin daha belirgin olması

C) Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması

D) Gün uzunluğunun 24 saat olması

E) Kuzey ve Güney yarımkürelerde aynı tarihte farklı mevsimler yaşanması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi hem gece-gündüz sürelerinin farklı olmasında hem de mevsimlerin meydana gelmesinde rol oynar

A) Ekliptik ile eksen arasında bir açının olması

B) Yörüngenin elips şeklinde olması

C) Yerkürenin eksen çevresinde dönmesi

D) Yerkürenin ekseni çevresinde dönüş hızının ekvatorda fazla olması

E) Yerin kutuplarda basık olması

 

8.

Yerin ekseni etrafında dönüşü sırasında, yukarıdaki şekil üzerinde belirtilen yerlerin hangisinde hız en fazladır?

A) 1                                               B) 2

C) 3                                               D) 4

E) 5

 

9. Güneş ışınlarının Dünya üzerindeki bir noktaya düşüş açısının yıl boyunca değişmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Yerin Güneş çevresindeki dönüş süresinin

B) Yerin ekseni çevresindeki dönüş süresinin

C) Yerin Güneş’e olan uzaklığının

D) Yer ekseni ile ekliptik arasındaki açının

E) Yerin şeklinin

 

10. Kuzey Yarımkürede yaz koşulları yaşanırken Güney Yarımkürede kış koşulları yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerin yuvarlak olması

B) Kara ve denizlerin dağılış biçimi

C) Yerin kendi ekseni çevresinde dönmesi

D) Yerin Güneş çevresinde dönmesi

E) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

 

11. Yılın hangi zamanında, aynı meridyen üzerinde bulunan yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A) Kuzey Yarımkürenin yaz başlangıç gününde

B) Her iki yarımkürenin bahar başlangıç günlerinde

C) Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gününde

D) Güney Yarımkürenin kış mevsimi boyunca

E) Bütün yıl boyunca

 

12. Güneş ışınlarının atmosfer içindeki yolunun uzaması, ışınların tutulmasını artırır.

Buna göre, yukarıdaki haritada belirtilen noktaların hangisinde 21 Haziran’da tutulmanın en az olması beklenir?

A) 1                                               B)2

C)3                                                D) 4

E) 5

 

13.

Haritada belirtilen şehirlerin hangisinde gece-gündüz uzunluğu, yıl boyunca en az değişir?

A) Washington                            B) Moskova

C) Kolombo                                 D) Mekke

E) Kap

 

14. Gelgit olayını izleyen bir gözlemci, denizde görülen seviye değişmelerinin her gün bir önceki güne göre 50 dakikalık bir gecikmeyle ortaya çıktığını gözlüyor.

Gözlemci bu durumu ne ile açıklayabilir?

A) Ay’ın çekim gücünde değişmeler olmasıyla

B) Güneşin çekim gücünün Ay’ınkine eklenmesiyle

C) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle

D) Ay günü ile Güneş günü arasındaki zaman farkıyla

E) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesiyle

 

15. Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine dik geldiği gün, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Güney Yarımkürede en uzun gün yaşanması

B) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi

C) Kuzey Kutup Dairesinde gece süresinin 24 saat olması

D) Ekvatorda gündüz süresinin gece süresinden uzun olması

E) Kuzey Yarımkürede yaz gündönümü yaşanması

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1)A    2) A   3) A   4) A   5) E   6) D   7) A

 

8) B     9) D   10) E   11)B   12) C   13) C   14) D 15) E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR