Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 2

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıda 1990-1995 yılları arasında Türkiye'ye gelen ve dışarıya çıkan turist sayısı gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur?

A) Her dönem gelen turist giden turistten fazladır.

B) Giden ve gelen turist sayılarında farkın en fazla olduğu yıl 1992 dir.

C) Gelen turistlerden en fazla gelir 1992 yılında gerçekleşmiştir.

D) Giden turist sayısı 1994-1995 yıllarında birbirine en yakındır.

E) Giden turistlerin en az olduğu yıl 1991 yılıdır.

 

2. Aşağıda bazı ülkelerin 1995 yılına ait turizm gelirlerini gösteren grafik verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mısır ve Yunanistan'ın gelirleri en azdır.

B) Fransa'da turizm geliri en fazladır.

C) İspanya ve Türkiye'nin toplam geliri Fransa'dan fazladır.

D) Türkiye'nin turizm geliri 5 milyar dolardan fazladır.

E) İtalya'da kış turizmi gelişmiştir.

 

3. Tarımda makine kullanımı, sulama, gübreleme ve iyi cins tohum, toprağın bakımı ve ilaçlamaya önem verilmesi verimi arttırıcı etki yaparken bu özelliklerin pek uygulanmadığı tarım alanlarında ise verim oldukça düşük kalır.

Yukarıda grafikte ekim alanı ve üretim miktarı gösterilmiş merkezlerden hangisinde sırasıyla verim en fazla ve en düşüktür?

A) I-V

B) IV-II

C) III-I

D) V-III

E) IV-III

 

4. Aşağıdaki tablo Türkiye demir cevheri üretiminde yıllara göre meydana gelen değişimi göstermektedir.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) En az üretim 1939 yılında olmuştur.

B) 1950 ve 1965 yılı toplam üretimi 1975 yılı üretiminden fazla olmuştur.

C) 1939-1992 yılları arasında üretim sürekli artmıştır.

D) En son yıl, üretim en fazla olmuştur.

E) Üretim, sadece iki yılda 5 milyon tonun üzerine çıkmıştır.

 

5.

Yukarıdaki grafikte bir bölgede yağışın mevsimlere dağılışı verilmiştir.

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin doğal olarak yetiştirilmesi mümkün değildir?

A) Şekerpancarı

B) Haşhaş

C) Çay

D) Mısır

E) Zeytin

 

6.

Yukarıdaki grafikte sıcaklık ve yağış özellikleri verilen makro klima tipinin görüldüğü bir bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir.

B) Sıcak kuşakta yer alır.

C) Yağış rejimi düzenlidir.

D) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.

E) Doğal bitki örtüsü ormandır.

 

7. Aşağıda Kuzey Yarımküre'de bir bölgeye düşen yağış miktarının mevsimlere dağılışı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yağış diyagramlarından hangisi bu bölgenin yağış değerlerini göstermektedir?

 

8. Aşağıda iki ayrı iklim tipinin aylara göre sıcaklık ve yağış dağılışı verilmiştir.

Sıcaklık ve yağış dağılışı verilen bu iki merkez sırasıyla aşağıdaki ülkelerden hangilerinde olabilir?

A) Arjantin-Kanada

B) Kanada-Şili

C) İspanya-Norveç

D) Avustralya-Danimarka

E) Brezilya-İngiltere

 

9. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin bazı yıllardaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) ölüm oranı 1970 den itibaren azalmaya başlamıştır.

B) 1990 yılında doğum ve ölüm oranı birbirine eşittir.

C) 1970 de ölüm oranı doğumdan fazladır.

D) 1960 ve 1970 yılında doğum sayısı aynıdır.

E) Gelişmekte olan bir ülkedir.

 

10. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 1926 ve 1994 yılları arasındaki şeker üretimi gösterilmiştir.

Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Şeker üretimi en fazla 1992 yılında olmuştur.

B) Şeker fabrikaları ülke geneline dengeli dağılmamıştır.

C) 1986 ve 1988 yıllarındaki şeker üretimi aynıdır.

D) 1994 yılındaki şeker üretimi yaklaşık 1.7 milyon tondur.

E) 1970 yılına kadar olan süreçte en çok üretim 1960 yılında olmuştur.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. E         3. E         4. D

 

5. C         6. D         7. B         8. B         9. D         10. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR