Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 3

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1. Gerçek yüzölçümü, yükselti ve engebeler dikkate alınarak yapılan ölçüm sonucu elde edilen alandır. İzdüşüm yüzölçümü ise, her yer deniz seviyesinde varsayılarak elde edilen alandır.

Yukarıda beş bölgenin gerçek alanı ile izdüşüm alanı verilmiştir.

Bu bölgelerden hangisinde hidroelektrik enerji potansiyelin daha az olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2.

Yukarıda bazı ülkelerde elde edilen gelirin sektörel dağılımı yüzde (%) olarak gösterilmiştir.

Bu tablodan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

A) ABD, gelirinin en büyük kısmını hizmet sektöründen elde eder.

B) Mısır toplam gelir bakımından 2. sıradadır.

C) Çin, hizmet sektöründen elde edilen gelir oranı bakımından 3. sıradadır.

D) Hindistan'da gelirlerin sektörlere dağılım oranları birbirine daha yakındır.

E) Hindistan'da endüstriden elde edilen gelir tarımdakinden fazladır.

 

3.

Yukarıdaki grafik beş farklı bölgenin nüfus artış oranını (%o) göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılamaz?

A) III. bölgede nüfus en fazladır.

B) I. ve II. bölgelerin toplam nüfus artış oranları III. bölgedeki nüfus artış oranından azdır.

C) II. bölge dışındaki bölgelerde nüfus artış oranları %0 10'un üzerindedir.

D) En fazla nüfus artış oranı III. bölgede, en az nüfus artış oranı ise II. bölgededir.

E) II. bölgenin gelişmişlik düzeyi daha fazladır.

 

4. Aşağıdaki grafiklerde beş ürünün ekilme ve üretim oranları derece cinsinden verilmiştir.

Buna göre tarımın niteliği hepsinde aynı olduğuna göre, kaç numaralı yerde birim alandan alınan verim en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5. Bir ülkeye gelen turistlerin yaptığı harcama ile bu ülkeden dışarı giden turistlerin yaptığı harcama aynı kabul edilirse;

Grafikte gelen ve giden turist sayıları gösterilen ülkelerden hangisinde turizme bağlı döviz açığı daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6. Aşağıdaki grafikte yıllara göre hayvan türlerinden elde

Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Hayvan türlerinden sayısı en az olan mandadır.

B) 1999 yılında koyun ve kuzudan alınan et verimi düşüktür.

C) Dana eti üretimindeki düşüş danaların büyüyüp, sığır kategorisinde değerlendirilmesindendir.

D) Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı küçükbaş hayvan sayısından fazladır.

E) Sığır eti üretiminin yıllara göre değişimi koyun ve kuzu eti üretimi değişimiyle doğru orantılı değildir.

 

7.

Tabloda Turunçgil ağaç sayısı ve meyve üretiminin yıllara göre dağılımı gösterilmiştir.

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ağaç sayısı ile üretim arasında paralellik vardır.

B) Altıntopta beş yılda ağaç sayısı ve üretimdeki artış % 50 den fazladır.

C) Tüm yıllarda üretim miktarı en çok olan meyve portakaldır.

D) 1997 yılında 1996 ya göre tüm meyvelerde ağaç sayısı artmasına karşın üretim düşmüştür.

E) 1999 yılında, Turunçgillerin tümünde ağaç sayısı ve üretim en fazladır.

 

8.

Yukarıdaki tabloda Dünya krom üretiminde yer alan başlıca ülkelerin, yıllara göre çıkarım miktarları gösterilmiştir. (Bin ton)

Bu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güney Afrika tek başına diğerlerinden fazla üretim yapmaktadır.

B) Türkiye 1995 te ikinci sırayı almıştır.

C) Kazakistan üretimini giderek azaltmıştır.

D) Rusya en az üretim yapan ülkedir.

E) Afrika kıtasında krom çıkarımı fazladır.

 

9. Ilıman iklimlerde günlük sıcaklık farkı az iken, karasal iklimlerde fazladır.

Buna göre grafikte gösterilen beş bölgeden hangisinde karasallık daha belirgindir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10.

Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiği verilen kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trabzon

B) Bolu

C) Erzurum

D) Sivas

E) Ankara

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. B         3. A         4. E

 

5. D         6. E         7. A         8. B         9. D         10. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR