Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 4

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıda Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde kullanılan enerji kaynaklarının dağılımı gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye'deki hidroelektrik enerji üretimi sürekli artmıştır.

B) 1985 yılında termik santrallerde üretilen enerjinin büyük kısmı linyitten elde edilmiştir.

C) 1950'de enerjinin büyük kısmı Termik santrallerden sağlanmıştır.

D) 1980 -1985 yılları arasında linyitten sağlanan üretim yaklaşık iki kat artmıştır.

E) Hidroelektrik santrallerden sağlanan enerjinin en fazla olduğu yıl 1980dir.

 

2.

Yukarıdaki tablo grafikte 1970 ve 1988 yıllarında ülkemizdeki ihracat oranlarının sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir.

Bu tablodan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

A) Sanayi ürünleri ihracatımız 1988 yılında, 1970 yılına göre büyük bir artış göstermiştir.

B) Maden ihracat oranında düşüş gözlenmektedir.

C) Tarım ürünleri ihracatının toplam içinde payı azalmıştır.

D) Maden üretim miktarında 1988 yılında azalma olmuştur.

E) 1988 yılında tüm sektörler içinde en büyük pay sanayiye aittir.

 

3.

Yukarıdaki grafik bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını göstermektedir.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Çocuk nüfus oranı en azdır.

B) Orta ve yaşlı nüfus oranı azdır.

C) 30-39 yaş grubu 40-49 yaş grubundan fazladır.

D) Doğum oranı yüksektir.

E) Geri kalmış bir ülkeye aittir.

 

4. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1955-1990 yılları arasındaki kükürt üretimi, tüketimi ve üretimin tüketimi karşılama yüzdesi verilmiştir.

Buna göre tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı yıllarda üretim tüketimi karşılayamamaktadır.

B) Üretim açığının en fazla olduğu yıl 1990 yılıdır.

C) 1955-1980 yılları arasında tüketim sürekli artmıştır.

D) En fazla üretim 1970 yılında yapılmıştır.

E) Genel olarak ülkemiz kükürt ihtiyacını karşılayabilmektedir.

 

5. Aşağıda bir ülkede kadın ve erkek nüfus oranları (%) ile toplam nüfus miktarının bölgelere dağılışı grafikte gösterilmiştir.

Göç alan bölgelerin toplam nüfusu ile erkek nüfusu fazladır.

Buna göre yukarıdaki grafikte verilen bölgelerden hangisinin daha fazla göç aldığı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Kırşehir iline ait gündüz süresi değişim grafiği aşağıdaki aylardan hangisinde çizilmiş olabilir?

A) Mart

B) Haziran

C) Aralık

D) Ekim

E) Mayıs

 

7.

Yukarıdaki tabloda 1927-1995 yılları arasındaki Türkiye'deki yapay gübre tüketimi gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki grafikten çıkarılamaz?

A) En fazla gübre 1995 yılında tüketilmiştir.

B) Gübre tüketimi sürekli artış göstermektedir.

C) Tarım arazisinin miktarı sürekli artış göstermektedir.

D) Gübre tüketimindeki en fazla artış 1950-1980 yılları arasında olmuştur.

E) 1950 yılındaki tarım arazisi 1927 yılındakinin iki katından fazladır.

 

8. Aşağıda 1992 yılı ile 1995 yılında Türkiye'nin ithalat yaptığı bazı ülkelerin durumları gösterilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre hangi sonuca ulaşılamaz?

A) İthalatla Almanya birinci sıradadır.

B) İngiltere’den yaptığımız ithalat 1955'te artmıştır.

C) İthalatta en fazla artış oranı Rusya'dandır.

D) İki yılda da ülkelerin sırası değişmemiştir.

E) Tüm ülkelerle ithalatımız artmıştır.

 

9.

Sadece tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?

A) Ekilen alan her yıl değişmiştir.

B) Nadas alanları azalmaktadır.

C) Sebze alanı bazı yıllar değişmemiştir.

D) Bütün yıllarda nadas, sebze ve bağ alanlarının toplamı ekilen alanların yarısından azdır.

E) Nadasın azaldığı yıllarda ekili alan artmıştır.

 

10. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 1987-1994 yılları arasında cinsiyete göre ölümler gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi grafikteki bilgilere göre söylenemez?

A) Erkek ölümleri kadın ölümlerinden fazladır.

B) 1989,1990 ve 1991 yıllarındaki kadın ölümleri birbirine yakındır.

C) Erkek ölümlerinin en fazla olduğu yıl 1994'tür.

D) Erkek ölümlerinin en az olduğu yıl 1987 dir.

E) Erkeklerde hem doğum hem de ölüm oranı, kadınlarınkinden fazladır.

 

11.

Yukarıdaki tabloda zeytin, üzüm ve turunçgil üretiminde önde gelen bazı ülkelerin 1996 yılı üretim miktarları gösterilmiştir.

Bu verilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

A) İspanya'nın üzüm üretimi, zeytin ve turunçgil üretiminden fazladır.

B) Tunus'taki turunçgil üretimi, İtalya’dakinden azdır.

C) ABD nin üzüm üretimi 5.030.000 tondur.

D) Yunanistan zeytin üretiminde 3. sıradadır.

E) Zeytin üretiminde önde gelen ülkeler Akdeniz ülkeleridir.

 

12.

Yukarıdaki dairesel grafikte Türkiye'de su ürünleri üretimi gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre hangi bilgi doğrudur?

A) Tatlı su balıkları ile deniz ürünlerinin toplamı deniz balıklarından azdır.

B) Kültür balıkları halk tarafından tercih edilmemektedir.

C) Deniz balıkları içinde en lezzetlisi hamsidir.

D) Diğer deniz ürünleri, deniz balıklarına göre daha pahalıdır.

E) Tatlı su balıkları içinde en çok avlanan alabalıktır.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. D         3. A         4. B         5. D

 

6. B         7. C          8. D         9. E         10. E         11. B         12. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR