Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları 6

Bu testimizde ygs coğrafya grafik yorumlama, kpss coğrafya grafik yorumlama soruları, coğrafya grafik test, grafikler ile ilgili testler gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Türkiye'de zengin yatakları olan krom madeninin yıllara göre üretim miktarları gösterilmiştir.

Sadece grafikteki bilgilerden yararlanıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İhracatın en az olduğu yıl 1970'tir.

B) Üretim 1960 yılına kadar sürekli artmıştır.

C) 1980 üretimi, 1960 üretiminden azdır.

D) 1970'te 10 yıl öncesine göre yaklaşık %50 azalma vardır.

E) 1990 üretimi 400 bin tondan fazladır.

 

2.

Yukarıda bir bölgeye ait yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu grafikten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) Kar yağışları ve don olayları görülmez.

B) Akarsuların taşıdıkları malzemenin boyutu yaz mevsiminde küçülür.

C) Sıcaklık farkı 20°C den azdır.

D) En çok yağışlı ve en sıcak mevsimler aynı değildir.

E) Yıllık yağış tutarı 1200 mm den fazladır.

 

3.

Yukarıdaki grafikte, 1981-1991 yıllan arasında Türkiye'de kişi başına düşen su ürünleri tüketimi gösterilmiştir. Sadece bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Su ürünleri tüketimi dalgalı bir seyir göstermektedir.

B) Hiçbir yılda tüketim miktarı 5 kg in altına inmemiştir.

C) Su ürünleri tüketimindeki azalma ihracata bağlı olarak değişme gösterir.

D) 1985 yılındaki tüketim en fazladır.

E) 1988-1991 yılları arasında su ürünleri tüketiminde bir azalma görülmektedir.

 

4.

Yukarıdaki tabloda 1994-1998 yıllan arasında Türkiye'de üretilen Tavuk, hindi sayıları ve tavuklardan elde edilen yumurta üretimi verilmiştir. Sadece bu bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) En fazla tavuk 1998 yılında üretilmiştir.

B) Üretilen tavuk ve hindi sayısında sürekli bir artış yoktur.

C) En fazla hindi 1997 yılında üretilmiştir.

D) Üretilen yumurta sayısı ile tavuk sayısı doğru orantılıdır.

E) 1995 yılında üretilen yumurta bir önceki yıla göre artış göstermiştir.

 

5.

Yukarıdaki grafikte 1994-1998 yılları arasında Türkiye'deki tütün üretimi gösterilmiştir.

Sadece grafikteki bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1998 yılındaki üretim önceki yıla göre azalmıştır.

B) En az üretim 1994 yılındadır.

C) 1994-1997 yıllan arasında üretim sürekli artmıştır.

D) 1996 yılında üretim 200.000 tondan fazladır.

E) Tütün fiyatlan 1997'de en düşüktür.

 

6.

1975-1987 yılları arasında Hollanda'da yaşanan enflasyon oranlarındaki değişim verilmiştir.

Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Alım gücünde büyük iniş-çıkışlar yaşanmamaktadır.

B) Sanayisi geri kalmıştır.

C) Siyasi dengesizlikler ekonomisini etkilemektedir.

D) Ekonomik istikrarsızlık vardır.

E) Enflasyon oranı giderek azalmaktadır.

 

7.

Yukarıdaki tabloda bazı ülkelerde 1988 yılındaki okuma-yazma bilenlerin oranları gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye'de okur yazarların çoğunu genç nüfus oluşturur.

B) İsveç’te ki okur-yazarların büyük bir bölümü şehirde toplanmıştır.

C) Pakistan'da okur yazarların çoğu yüksek okul bitirmemiştir.

D) Hindistan'daki okuma yazma bilenlerin oranı Türkiye'nin oranının yarısı kadardır.

E) Köyde yaşayan kadınların çoğu okuma yazma bilmez.

 

8. Aşağıdaki grafik 1989-1996 yılları arasında Türkiye'de hayvan türlerine göre elde edilen süt miktarlarını göstermektedir.

Grafikteki bilgilere aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Hayvan başına elde edilen süt miktarı en fazla mandadır.

B) Koyundan elde edilen süt miktarının payı yıllar içinde pek değişmemiştir.

C) Küçükbaş hayvanların süt verimi büyükbaş hayvanlardan fazladır.

D) Süt üretim miktarları en farklı olan hayvanlar koyun ile mandadır.

E) Koyun ve keçiden elde edilen toplam süt miktarı mandadan elde edilen süt miktarının yarısı kadardır.

 

9. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 1983-1991 yılları arasında elektrik enerjisi üretiminde termik ve hidrolik santrallerin yüzde olarak payları gösterilmiştir.

Yalnızca bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) 1983 ve 1987 yıllarında hidrolik enerji üretimi %40'tır.

B) 1985 ve 1989 yıllarında termik enerji üretimi birbirine çok yakındır.

C) Termik enerji üretimi her zaman hidrolik enerji üretiminden daha fazladır.

D) Hidrolik ve termik enerji üretiminde düzenli bir artış söz konusu değildir.

E) 1985'teki hidrolik enerji üretimi 1987 yılındakinden daha fazladır.

 

10.

Yıl                     Traktör Sayısı

1936                                1308

1948                                2749

1952                                31.415

1970                                65.103

1991                                704.373

Yukarıda yıllara göre traktör sayısı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Günümüze yaklaşıldıkça traktör sayısı sürekli artmaktadır.

B) 1952 yılına göre traktör sayısı 1970 yılında yaklaşık bir kat artmıştır.

C) 1970-1991 yılları arasında traktör sayısı beş kat artmıştır.

D) Traktör sayısının artması Türk çiftçisinin alım gücünün de arttığını göstermektedir.

E) Traktör sayısının artması modern tarımın geliştiğinin göstergelerinden biridir.

 

11.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 1985-1989 yıllarında portakal, mandalina ve Limon üretimi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi grafikten çıkarılacak bir sonuç olamaz?

A) Her iki yılda da en fazla portakal üretilmiştir.

B) Toplam ürün miktarının %70'i meşrubat sanayinde işlenmektedir.

C) Tüm ürünlerde 1989 yılında 1985'ten daha fazla üretim yapılmıştır.

D) 1989'daki mandalina ile limonun üretim miktarları birbirine yakındır.

E) Üretimde en büyük miktar artışı portakalda gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. E         3. C         4. D         5. E

 

6. E         7. D         8. B         9. E         10. C         11. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR