Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler ile ilgili Test Soruları

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Bir siyasi haritadan faydalanarak aşağıda-kilerden hangisi belirlenemez?

A) iki kent arası uzaklık

B) Bir bölgenin haritada kapladığı alan

C) Yamaç eğimleri

D) Göllerin alanları

E) Ayrıntı gösterme gücü

 

2. Birbirinden çok farklı bölgelerde olmasına rağmen Çarşamba ovası ile Çukurova’nın bir fiziki haritada aynı renklerle gösterilmesi bu iki yerin hangi bakımdan benzerlik gösterdiğinin sonucudur?

A) Bitki türlerinin

B) iklimlerinin

C) Yükseltilerinin

D) Yağış miktarlarının

E) Bakı durumlarının

 

3. Ülkemize ait bir fiziki haritada aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanıldığında yer-şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?

A) 1/600.000

B) 1/1.250.000

C) 1/ 900.000

D)1/500.000

E)1/250.000

 

4.

I. Paydasındaki sayı büyüktür.

II. Geniş alanları gösterir.

III. Daha yüksekten bakılarak çizilmiştir.

IV. Ayrıntıya daha fazla yer verir.

V. izohips aralığı büyüktür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

5.

Yukarıda verilen alanların 1/350.000 ölçeği kullanılarak haritaları çizilmiştir.

Buna göre, hangi iki bölgeye ait haritaların boyutları arasındaki fark en fazladır?

A) I-II

B) I-V

C) II-III

D) III-IV

E) IV-V

 

6. Çizim yöntemi ne olursa olsun, bir harita gösterdiği yeryüzü parçasının gerçek yüzölçümünü yansıtmaz.

Bu durum;

I. Ölçeğin büyük olması

II. Yer şekillerinin engebeli olması

III. Dünya'nın küresel olması

IV. Yer ekseninin eğik olması

özelliklerinden hangilerinin sonucudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) II ve III

E) III ve IV

 

7. Fiziki haritalarda gösterilen coğrafi özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Madenler, sıradağlar, kıyılar, ormanlar

B) iklim tipi, nüfus, ovalar, yollar

C) Yükseltiler, derinlikler, akarsular, düzlükler

D) Deltalar, doruklar, su kaynaklan, nüfus

E) Vadiler, akıntılar, tarım ürünleri, il sınırları

 

8.

I.22.5 cm

II. 18 cm

III. 12 cm

IV. 9 cm

V. 1 cm

90 km uzunluğundaki bir akarsu farklı ölçekteki beş haritada yukarıdaki uzunluklarda gösterilmiştir.

Bu haritalardan hangisinin ölçeği en büyüktür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9.

Yukarıdaki çizik ölçeklerin ayrıntıyı gösterme gücü bakımından çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV-III-I-II

B) III-IV-II-I

C) I-II-III-IV

D) I-II-IV-III

E)II-I-IV-III

 

10. Aşağıda matematik konumları verilmiş olan bölgelerden hangisinin 1/500.000 ölçeği ile çizilen haritasının boyutları daha büyüktür?

 

11.

I.1/800.000

II. 1/1.200.000

III. 1/1.450.000

IV. 1/1.750.000

V. 1/2.000.000

Aynı boyuttaki kağıtlara, kağıdın tamamı dolacak şekildeki çizilen bir Türkiye haritası yukarıdaki ölçeklerden hangisi kullanıldığında diğerlerine göre daha küçük olarak görünür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12.

I. Boylam dereceleri

II. Sınır kapıları

III. Göllerin derinlikleri

IV. Bitki örtüleri

V. Kara ve demiryolları

Bir Avrupa siyasi haritasında yukarıdakilerden hangileri gösterilmez?

A) I-II

B) I-IV

C) II-III

D) III-IV

E) IV-V

 

13.

Yukarıda bir bölgenin değişik ölçekli iki haritasının boyutları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Her iki haritanın coğrafi koordinatları aynıdır.

B) I. Haritanın ölçeği daha büyüktür.

C) II. Harita daha yukarıdan bakılarak çizilmiştir.

D) I. Haritanın ayrıntı gösterme gücü daha fazladır.

E) II. Haritanın ölçeğinin paydası daha küçüktür.

 

14,

Gökçeada'nın üç değişik ölçeğe göre yapılan haritaları yukarıdaki gibidir.

Buna göre, bu haritaların ölçekleri hangi seçenekte kullanıldıkları haritalara uygun dizilmiştir?

.           I                  II                 III

A) 1/400.000   1/800.000 1/200.000

B) 1/ 400.000 1/200.000 1/800.000

C) 1/800.000 1/200.000 1/400.000

D) 1/800.000 1/400.000 1/200.000

E) 1/200.000   1/800.000 1/400.000

 

15.

I. Kapladıkları alanlar

II. Ayrıntıları gösterme gücü

III. Küçültme tiranları

IV. Enlem dereceleri

V. Dağların yükseltileri

Aynı bölgeyi gösteren büyük ölçekli bir harita ile küçük ölçekli harita yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bakımından benzerlik gösterir?

A) Yalnız I

B) I-V

C) II-III

D) II-V

E) IV-V

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. C          3. E          4. D          5. B

 

6. D           7. C          8. A          9. E          10. D          11. E          12. D

 

13. E          14. A           15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR