Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 1

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Haritada 6 cm2 yer kaplayan bir göl ikinci haritada 24 cm2 gösteriliyorsa, ikinci haritayla ilgili olarak;

I. Ölçeği daha büyüktür.

II. Ayrıntı daha fazladır.

III. Kullanılan kağıt daha küçüktür.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) I-II

B) II-III

C) I, II ve III

D) Yalnız III

E) I-III

 

2. 1/800.000 ölçekli bir haritada 16 cm olarak gösterilen bir akarsu aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisinde daha uzun gösterilir?

A) 1/200.000

B) 1/1.000.000

C) 1/1.200.000

D) 1/1.600.000

E) 1/3.200.000

 

3. Haritanın ayrıntıyı gösterme gücü ölçeğine bağlıdır.

Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi ile çizilen Türkiye fiziki haritasında ayrıntı daha fazladır?

4. 1/1.000.000 ölçekli haritanın çizik ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

(Çentikler arası 1 cm.dir.)

 

5. İki şehir arasındaki uzaklık 500 km.dir.

Bu uzaklık 1/2.500.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 20

B) 25

C) 2

D) 250

E) 2,5

 

6. Aşağıda bir yörenin haritası verilmiştir.

Kıyıda yer alan K ve L noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık kaç km.dir?

A) 10

B)20

C)30

D) 40

E) 80

 

7. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 1500 km.dir.

Bu uzaklık bir Dünya haritasında 25 cm ile gösterilmişse haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/10.000.000

B) 1/600.000

C) 1/2.000.000

D) 1/6.000.000

E) 1/60.000.000

 

8. Aşağıda Türkiye'nin iki farklı boyuttaki kağıtlara çizilmiş haritaları gösterilmiştir.

Haritaların çizildiği kağıtların boyutları dikkate alınırsa, aşağıdaki ölçeklerden hangisinin bu haritalara ait olduğu söylenebilir?

I. Harita                           II. Harita

A) 1/200.000                  1/400.000

B) 1/8.000.000               1/4.000.000

C) 1/400.000                  1/800.000

D) 1/1.600.000               1/4.800.000

E) 1/1.000.000               1/250.000

 

9. Harita çiziminde kuşbakışı görünüş elde edebilmek için yerden yükselmek gerekir. Yerden yükseklere çıkıldıkça ayrıntılar azalır, hata oranı artar.

Buna göre, aşağıdaki ölçeklerden hangisinde İzmir'in haritası daha ayrıntılı çizilir?

A) 1/2.000.000

B) 1/1.500.000

C) 1/800.000

D) 1/500.000

E) 1/200.000

 

10. Mersin'i gösteren iki ayrı fiziki haritadan I. si 1/10.000, II. si 1/50.000 ölçeklidir.

Bu iki haritayla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. haritanın ayrıntısı daha fazladır.

B) II. harita duvarda daha az yer kaplar.

C) Aynı ili gösterdiğinden iki haritanın da ayrıntısı aynıdır.

D) Coğrafi koordinatlar iki haritada da değişmez.

E) İzohipsler arasındaki yükselti farkı I. de az, II. de daha fazladır.

 

11. Aşağıda beş farklı bölgenin koordinatları verilmiştir.

Bu bölgelerin haritalarının aynı boyuttaki kağıtlara, kağıdın tamamını kaplayacak şekilde çizilmesi istenmektedir.

Buna göre, hangi bölgenin haritasının daha büyük ölçekli olacağı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. Aynı boyuttaki kağıtların tamamını kaplayacak biçimde çizilen aşağıdaki bölgelere ait haritalardan hangisinin ölçeği daha küçük olur?

A) Marmara Bölgesi

B) Ege Bölgesi

C) Karadeniz Bölgesi

D) İç Anadolu

E) Akdeniz

 

13. Bir harita çiziminde ölçek ve lejantın belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Kullanım amacına

B) Yükseltisine

C) Coğrafi konumuna

D) Yerel saat farkına

E) Kuşbakışı görünüşüne

 

14.

I. Uzunluk hesaplanabilir.

II. Alan hesaplanabilir.

III. Konum belirlenebilir.

IV. Yön bulunabilir.

V. Eğim hesaplanabilir.

Yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşmak için bütün haritalardan yararlanılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız V

C) I-II

D) II-III

E) I, II-III

 

15.

I. 1/200.000

II. 1/400.000

III. 1/100.000

Yukarıda verilen ölçeklerle çizilen aynı bölgeye ait üç haritanın ayrıntıları gösterme gücünün fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-III

B) II-III-I

C) III-I-II

D) II-I-III

E) I-III-II

 

16. Coğrafi koordinatları verilen alanların haritası 1/200.000 ölçeği ile çizilirse hangisinde ayrıntı daha fazla olur?

 

17.

I. Haritalarda kullanılan küçültme oranıdır.

II. Haritalar yapılırken kullanılan çizim yöntemidir.

III. Haritalarda kullanılan işaretleri gösteren bölüme denir.

Yukarıda harita ile ilgili verilen tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.     I                                  II                                             III

A) Ölçek                          Projeksiyon                          Lejant

B) Projeksiyon               Plan                                       Ölçek

C) Plan                            Ölçek                                     Kroki

D) Harita                         Kroki                                      Lejant

E) Ölçek                          Lejant                                    Harita

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. A         3. C         4. D         5. A

 

6. D         7. D         8. B         9. E         10. C         11. C         12. D

 

13. A         14. B         15. C         16. C         17. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR