Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 10

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Bir arazi parçasının haritasını 1/300.000 ölçeğini kullanarak 4 cm2 lik bir kağıda sığdıran bir kişi aynı haritayı 16 cm2 lik kağıda sığdırmak istediğinde aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanmalıdır?

A) 1/750.000

B) 1/600.000

C) 1/150.000

D) 1/75.000

E) 1/25.000

 

2.

Yukarıdaki çizik ölçeğin kullanıldığı bir haritada 20 cm2 yer tutan bir yerleşim biriminin gerçek alanı kaç km2.dir?

A) 5000

B) 12500

C) 25000

D) 50000

E) 100000

 

3. 840 km uzunluğundaki bir akarsu bir haritada 28 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/300.000

B) 1/600.000

C) 1/1.800.000

D) 1/3.000.000

E) 1/4.000.000

 

4. Türkiye'nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasında 35.116 km2.lik fark vardır.

Bu fark Türkiye'nin hangi özelliğinden doğmaktadır?

A) Kuzey yarımkürede yer almasından

B) Yüzeyinin çok engebeli olmasından

C) Plato ve ovaların geniş yer kaplanmasından

D) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasından

E) Doğu-Batı genişliğinin fazla olmasından

 

5.

1/1.800.000 ölçekli haritada 1 cm2 ile gösterilen göl,II. haritada 9cm2 ile gösterildiğine göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200.000

B) 1/300.000

C) 1/600.000

D) 1/800.000

E) 1/900.000

 

6. 1/400.000 ölçekli haritada 80 cm olarak gösterilen yolun gerçek uzunluğu kaç km. dir?

A) 32

B) 120

C) 200

D) 240

E) 320

 

7. 1/20.000ölçekli bir haritada 5 cm2 gösterilen bir yer gerçekte kaç m2.dir?

A) 150

B) 1500

C) 2500

D) 20000

E) 200000

 

8.

Yukarıdaki çizik ölçeğin boyu 16 cm olduğuna göre, kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2500

B) 1/25000

C) 1/250.000

D) 1/2.500.000

E) 1/25000000

 

9. Bir haritanın ölçeğinden faydalanarak aşağıdakilerden hangisi belirlenemez?

A) Ayrıntı gösterme gücü

B) Akarsu uzunlukları

C) Göllerin gerçek alanı

D) Karayollarının uzunluğu

E) Dağların yükseltileri

 

10. 240.000 m2.lik bir tarlanın 6 cm2 ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/40.000

B) 1/30.000

C) 1/25.000

D) 1/20.000

E) 1/5000

 

11. 1/600.000 ölçekli haritada 3 cm2 ile gösterilen bir yer, 1/150.000 ölçekli haritada kaç cm2 ile gösterilir?

A) 12

B)24

C)36

D) 48

E) 64

 

12. 1/1.500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak gösterilen iki kent arasındaki mesafe bir başka haritada 4 cm olarak gösterilmek istense harita ölçeği,aşağıdakilerden hangisi gibi değiştirilir?

A) 4 kat küçültülür

B) 5 kat büyütülür

C) 2 kat küçültülür

D) 5 kat küçültülür

E) 4 kat büyütülür

 

13. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi 1/500.000 kesir ölçeğine denktir?

(Çentikler arası 3cm.dir)

 

14. X ve Y noktaları arasındaki uzunluk 10 cm iie gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/3.000.000

B) 1 / 3.330.000

C) 1 / 11.100.000

D) 1 / 30.000.000

E) 1 / 33.300.000

 

15. Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Buna göre 1/600.000 ölçekle çizilecek bir Türkiye haritasının kısa kenarı en az kaç cm olmalıdır?

A) 1565

B) 1110

C) 666

D) 222

E) 111

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. D           3. D          4. B          5. C

 

6. E          7. E          8. D          9. E          10. D          11. D          12. D

 

13. C          14. E          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR