Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 11

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1.

I. Kullanım alanı

II. Ölçekli çizilme

III. Ayrıntıları gösterme gücü

IV. Kuşbakışı çizilme

Haritalar ve plânlar yukarıdaki özelliklerden hangileri bakımından birbirinden ayrılırlar?

A) I-II

B) I-III

C) I-IV

D) II-III

E) II-IV

 

2. Aşağıdaki ölçeklerin hangisinin kullanıldığı bir izohips haritasında izohips aralıkları daha büyük değer gösterir?

A) 1/10.000

B) 1/100.000

C) 1/500.000

D) 1/1.500.000

E) 1/2.000.000

 

3.

Yukarıdaki çizik ölçeğin boyu 10 cm.dir.

Bu ölçeğin kullanıldığı bir haritada 15 cm ile gösterilen iki kent arasındaki uzaklık gerçekte kaç km.dir?

A) 1200

B) 800

C) 600

D) 120

E) 60

 

4. 1/400.000 ölçekli bir haritada 9 cm2 ile gösterilen bir yer, 1/200.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 olarak gösterilir?

A) 81

B)64

C)48

D) 36

E) 18

 

5. Aynı büyüklükteki kağıtlara çizilmiş aşağıdaki haritalardan hangisi daha büyük ölçeklidir?

A) Türkiye haritası

B) Asya haritası

C) İstanbul haritası

D) Avustralya haritası

E) Dünya haritası

 

6. Aşağıdaki izohips haritası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Yükseltisi en fazla olan yer "A" dır.

B) "B" noktasının bulunduğu yer boyundur.

C) İzohips aralıkları 200 m.dir.

D) En fazla yükselti farkı A-E noktaları arasındadır.

E) C ve D noktalarının yükseltileri eşittir.

 

7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritada aşağıdaki özelliklerden hangisi belirlene-mez?

A) Az eğimli yerler

B) Doruk noktalan

C) Jeolojik yapı

D) Akarsuların yönü

E) Çukur alanlar

 

8. 1/100.000 ölçekli aşağıdaki izohips haritasında gösterilen A ve B noktaları arasındaki eğim binde kaçtır?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

E) 250

 

9. 1 / 2.000.000 ölçekli bir Türkiye haritası 1 /1.000.000 ölçekle çizildiğinde, harita alanı birinciye göre kaç kat değişmiş olur?

A) 8 kat büyür.

B) 4 kat büyür.

C) 4 kat küçülür.

D) 2 kat büyür.

E) 2 kat küçülür.

 

10. Aşağıdaki 1/500.000 ölçekli haritada 6 cm2 ile gösterilen bir göl, II. haritada 1,5 cm2 lik yer kapladığına göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/250.000

B) 1/1.000.000

C) 1/1.250.000

D) 1/2.500.000

E) 1/4.000.000

 

11. İki kent arasındaki uzaklık 1/800.000 ölçekli haritada 12 cm olarak gösterilmiştir.

Aynı uzaklığı 16 cm olarak gösteren haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

(çentikler arası 1 cm.dir.)

 

12. Marmara Bölgesine ait 1 /1.000.000 ölçekli bir fiziki harita ile aynı bölgeye ait 1/5.000.000 ölçekli bir beşeri harita karşılaştırıldığında, bu iki haritada aşağıdakilerden hangisinin benzer olması beklenir?

A) Kullanım amacının

B) Ayrıntı gösterme gücünün

C) Harita kenar bilgilerinin (Lejandın)

D) Haritanın boyutlarının

E) Coğrafi koordinatların

 

13. Aşağıdaki izohips haritasında KL noktaları arasındaki yol 4 cm olup bu noktalar arasındaki eğim binde 5'tir.

Buna göre, izohips aralıkları kaçar metredir?

A) 20

B) 25

C) 50

D) 75

E) 100

 

14. Aşağıdaki izohips haritasında gösterilen x, y ve z noktalarının yükselti bakımından sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)x>y>z

B)x<y = z

C)x>y =z

D)x = y<z

E)x<y<z

 

15. Aşağıdaki izohips haritasında "boyun" hangi harfle gösterilmiştir?

A)x

B)y

C)k

D)z

E) m

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. E          3. C          4. D          5. C

 

6. C          7. C          8. A          9. B          10. B          11. D          12. E

 

13. B          14. C          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR