Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 13

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı olarak çizilmesiyle elde edilen şeklin harita özelliğini taşıyabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Meridyen ve paralel dairelerinin belirtilmiş olması

B) Eşyükselti eğrileri (izohips) yönteminin kullanılmış olması

C) Çizimin belli bir ölçeğe göre yapılmış olması

D) Yükseklik değerlerinin yazılmış olması

E) Kenar bilgilerinin yazılmış olması

 

2. Haritalarda ayrıntıları gösterme gücü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yer şekillerini gösterme biçimiyle

B) Kullanılan kağıdın büyüklüğüyle

C) Çizim yöntemiyle

D) Çizimi yapılan yeryüzü parçasıyla

E) Küçültme oranı (ölçek) ile

 

3. Bir haritada yer alacak yöreyi daha ayrıntılı gösterebilmek için, haritanın taşıması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haritanın çizildiği kağıdın büyük olması

B) Harita ölçeğinin büyük olması

C) Fiziki harita olarak çizilmesi

D) Çizilen yörenin olduğundan büyük gösterilmesi

E) ölçeğin paydasının büyük olması

 

4. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar için söylenemez?

A) ölçek paydasındaki sayı büyüktür

B) Gösterdiği alan büyüktür

C) İzohips aralıkları büyüktür

D) Ayrıntı fazladır

E) Küçültme oranı fazladır

 

5. Aşağıdaki haritalardan hangisinde ayrıntılar en belirgindir?

A) Büyük ölçekli haritalar

B) Duvar haritaları

C) Yıldız projeksiyon yöntemi ile çizilmiş haritalar

D) Kabartma haritaları

E) Dünya fiziki haritaları

 

6. Aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisinde Sakarya Nehri'nin harita uzunluğu daha fazladır?

A) 1/1.000.000

B)1/750.000

C) 1/600.000

D) 1/500.000

E) 1/400.000

 

7. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisinin bulunduğu haritada Keban Baraj Gölü daha geniş yer kaplar?

(Çizik ölçeklerdeki çentikler arası 1'er cm.dir.)

 

8. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi 1/1000000 ölçekli bir haritaya aittir?

 

 

10. 1/100.000 ölçekle çizilmiş olan bir bölgenin haritası 1/200.000 ölçekle çizildiğinde aynı kağıdın kaçta kaçını kaplayacaktır?

A) 1/2sini

B) 1/4ünü

C) 1/8ini

D) 1/10unu

E) 1/20sini

 

11. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi 1/5.000 ölçekli bir haritaya aittir?

(Çizik ölçeklerdeki çentikler arası l'er cm.dir.)

 

12.

I. Meridyen sayısı

II. Ayrıntı gösterme gücü

III. Başlangıç paraleline açısal uzaklığı

IV. Doğu- batı uzunluğu

Ölçekleri farklı iki Türkiye haritasında yukarıdakilerden hangisi yada hangileri farklılık göstermez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve IV

 

13. Aynı adayı gösteren üç ayrı haritada doğu-batı doğrultusundaki uzunluklar;

I. de 50 cm

II. de 125 cm

III. de 200 cm

olduğuna göre, bu haritaların küçük ölçekliden büyük ölçekliye doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

A) I-II-III

B) I-III-II

C) II-III-I

D) III-I-II

E) III-II-I

 

14. Bir haritada 12 cm. olarak gösterilen bir uzunluk ikinci bir haritada 24 cm. olarak gösteriliyor.

Buna göre sözü edilen haritalarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Gerçek uzunluklar 24.000 defa küçültülmüştür

B) Birinci haritanın ölçeği 1/1.200.000 dir

C) İkinci haritanın ölçeği 1/2.400.000 dir

D) İkinci haritanın ölçeği daha büyüktür

E) Birinci harita bir atlasta yer almaktadır

 

15.

Yukarıdaki çizik ölçekle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Her çentik arası 1 cm.den fazladır

B) Bulunduğu haritanın ayrıntı gösterme gücü azdır

C) Küçük ölçekli bir haritaya aittir

D) Kesir ölçek olarak değeri 1/4.000.000 ' dur

E) Bulunduğu haritada 1 cm.nin değeri 50 km. ye eşittir.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. E          3. B           4. D          5. A

 

6. E          7. A          8. C          10. B          11. C          12. D

 

13. A          14. D          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR