Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 15

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aşağıda verilen çizik ölçeklerin boyu 60 cm.dir.

Bu çizik ölçeklerden hangisi kullanılırsa, İstanbul haritası için daha geniş kağıda ihtiyaç duyulur?

 

2. 1/400.000 ölçekli haritada 2,5 cm2 ile gösterilen bir adanın gerçek alanı kaç km2 dir?

A) 10

B) 20

C) 35

D) 40

E) 52

 

3.

Gerçekte 40 km olan bir uzunluğun, 8 cm ile gösterildiği yukarıdaki çizik ölçeğin üzerinde bulunan x yerine kaç yazılmalıdır?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

 

4. 1/7.500.000 ölçekli haritada bir otoyol üzerindeki iki nokta arası 2 cm olarak gösterilmiştir.

Bu iki noktanın gerçekteki uzunluğu kaç km.dir?

A) 150

B) 120

C) 75

D) 48

E) 32

 

5. Bir bölge, aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisinde daha ayrıntılı olarak gösterilir?

 

6. Türkiye'nin kuzey ve güney sınırları arasındaki kuş uçuşu uzaklığın 55,5 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/600.000

B) 1/800.000

C) 1/1.000.000

D) 1/1.200.000

E) 1/1.600.000

 

7. Ülkemizin en doğu sınırı ile en batı sınırını belirleyen kentler, başlangıç paraleli üzerinde yer almış olsaydı aralarında kaç km.lik kuş uçuşu uzaklık olurdu?

A) 4200

B) 3700

C) 3100

D) 2220

E) 2109

 

8.

Yukarıdaki ölçeklerin kullanıldığı haritalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

(Not: Çentikler arası 1 'er cm.dir.)

A) I. ölçeğin kullanıldığı harita daha dar alanları gösterir.

B) II. ölçeğin kullanıldığı haritada ayrıntı daha azdır.

C) Aynı genişlikteki bir yer I. haritada daha büyük olarak gösterilir.

D) I. haritada hata oranı daha fazladır.

E) II. haritada küçültme oranı daha fazladır.

 

9.

Yukarıdaki çizik ölçeğin kullanıldığı haritada 20 cm2 yer kaplayan bir bölgenin gerçek alanı kaç km2.dir?

A) 5120

B)5300

C) 6200

D) 6400

E) 7120

 

10. 20 km.lik bir yolun 5 cm ile gösterildiği haritanın çizik ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

11. Gerçek alanı 96.000 km2 olan bir bölge 1/4.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 ile gösterilir?

A) 24

B) 60

C) 72

D) 83

E) 86

 

12. 144 km2 lik bir alanın 4 cm2 ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/360.000

B) 1/600.000

C) 1/1.200.000

D) 1/3.600.000

E) 1/6.000.000

 

13. 80.000 metrelik bir uzunluğun 40 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/10.000

B) 1/200.000

C) 1/250.000

D) 1/2.000.000

E) 1/2.500.000

 

14. 1/2.000.000 kesir ölçeğinin çizik ölçek olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

(Not: Çizik ölçekler toplam 5 cm uzunluğunda olup çentikler arası 1 cm.dir.)

 

15.

I. İstanbul

II. Türkiye

III. Asya

Yukarıda gösterilen alanlar eşit boyuttaki kağıtlara, kağıdın tamamı dolacak şekilde çizilmiştir.

Buna göre, bu haritaların ölçeklerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II ve III

B) I, III ve II

C) II, I ve III

D) II, III ve I

E) III, II ve I

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. D          3. C          4. A          5. A

 

6. D          7. E          8. D          9. A          10. E          11. B          12. B

 

13. B          14. E          15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR