Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 17

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki izohips haritasında K ile L noktaları arasındaki uzaklık 10 cm.dir.Aynı noktalar arasındaki uzaklık başka bir izohips haritasında 20 cm olarak gösterilmektedir.

Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) K ve L noktalarının yükseltilerinin farklı olması

B) Haritaların çizim yöntemlerinin farklı olması

C) L noktasının daha yüksekte yer alması

D) Haritaların ölçeğinin farklı olması

E) K noktasının kıyıya yakın olması

 

2. Aşağıdaki izohips haritasında AB noktaları arasındaki eğim %40 tir.

1/50.000 ölçekli bu izohips haritasında A ve B noktaları arasındaki uzaklık 4 cm ile gösterilmiş ise izohipsler kaç metrede bir geçmiştir?

A) 800

B) 600

C) 450

D) 400

E) 200

 

3.

Yukarıdaki izohips haritasında yer alan noktalardan hangi ikisi arasında en fazla yükselti farkı vardır?

A) I-II

B) I-V

C) II-III

D) III-IV

E) III-V

 

4. Aşağıdaki izohips haritası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) III numaralı nokta IV numaralı noktadan daha yüksektir.

B) Kıyıda delta oluşmuştur.

C) V numaralı yerde kapalı çukur bulunmaktadır.

D) II ve IV numaralı nokta aynı yükselti değerleri arasındadır.

E) V numaralı nokta I numaradan daha alçaktır.

 

5.

Yukarıdaki izohips haritasında yer alan A noktasının yükseltisi 2000 m dir.

Bu izohips haritasındaki hangi noktalar 800 1600 m yükseltileri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I-III

D) II-V

E) III-IV-V

 

6.

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yer almaz?

A) Akarsu

B) Kapalı çukur

C) Yamaç

D) Boyun

E) Delta

 

7.

Yukarıdaki izohips haritasında alınan M-N kesitinin profili aşağıdakilerden hangisidir?

 

8.

Yukarıdaki izohips haritasında yer alan A-B kesiti üzerinde aşağıdaki yüksekliklerden hangisi ver almaz?

A) 155

B) 242

C) 399

D) 518

E) 804

 

9.

Yukarıdaki izohips haritasında verilen noktaların yükselti bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A=E>D>B=C

B) E>A>D>B=C

C) B = C>D>E>A

D) A>B>C>D>E

E) A=E>D>C>B

 

10.

Yukarıdaki izohips haritasında A ile C noktası arasındaki yükselti farkı 800 m ise B noktasının yükseltisi kaç metredir?

A) 2000

B) 1600

C) 1200

D) 900

E) 400

 

11. Aşağıdaki izohips haritasında K ile L noktaları arası 15 cm olarak gösterilmektedir.

İzohipsler arasındaki yükselti farkı 50 m olan 1/40.000 ölçekli bu izohips haritasında K ile L noktaları arasındaki eğim binde kaçtır?

A) 70

B) 65

C) 35

D) 25

E) 20

 

12.

Yukarıdaki izohips haritasında A noktasının yükseltisi 200 m.dir. 1/500.000 ölçekle çizilen haritada B ile C noktaları arası 8 cm ile gösterilmiştir.

Buna göre B ile C noktaları arası eğim binde kaçtır?

A) 70

B) 50

C) 35

D) 30

E) 5

 

13.

Yukarıdaki izohips haritasında eş yükselti eğrileri 75'er metre arayla çizilmiştir.

Buna göre A noktasının yükseltisi kaç metredir?

A) 75

B) 150

C) 225

D) 300

E) 375

 

14.

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen A noktasının yükseltisi 300 m olduğuna göre, "B" nin yükseltisi hangi basamaklar arasındadır?

A) 100-200

B) 200-300

C) 300-400

D) 400-500

E) 500-600

 

15.

Yukarıdaki izohips haritasında yer alan X-Y arasında yükselti farkı 600 m.dir.

Buna göre, "K" noktasının yükseltisi kaç metredir?

A) 75

B) 150

C) 300

D) 450

E) 600

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. E          3. D          4. E          5. E

 

6. E          7. D          8. E          9. A          10. C          11. D          12. E

 

13. B          14. D          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR