Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 18

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. İki kent arasındaki eğim %20, yükselti farkı ise 2000 metredir.

Bu iki kentin haritadaki uzunluğu 5 cm olduğuna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200.000

B) 1/400.000

C) 1/600.000

D) 1/1.000.000

E) 1/2.000.000

 

2.

Yukarıdaki izohips eğrileriyle çizilmiş topografya haritasından X-Y doğrultusunda çıkarılacak profil, aşağıdakilerden hangisidir?

 

3. Aşağıdaki izohips haritasında belirtilen yerlerin yükselti değerlerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X=Y> Z

B)X<Z=Y

C)Z>Y>X

D)X>Y>Z

E)X<Z<Y

 

4. Aşağıdaki izohips haritasında belirtilen noktalardan hangi ikisi arasında yükselti farkı en azdır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve IV

D) III ve IV

E) III ve V

 

5. Aşağıdaki izohips haritasında hangi iki nokta arasındaki yükselti farkı en fazladır?

A) M ve N

B) K ve P

C) L ve M

D) N ve L

E) P ve M

 

6. Aşağıdaki izohips haritasında X-Y doğrultusunda çıkarılacak profil, aşağıdakilerden hangisidir?

 

7.

Yukarıdaki topografya haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Kapalı çukur

B) Vadi

C) Tepe

D) Dik yamaç

E) Delta

 

8. Topografya haritalarında yer şekilleri, genellikle izohips eğrileri ile gösterilir.

Buna göre, izohips yöntemiyle çizilmiş aşağıdaki haritalarda gösterilen yer şekillerinden hangisi yanlış belirtilmiştir?

 

9. Beş dağcı, aşağıdaki izohips haritasında belirtilen noktalardan ilerleyerek dağın zirvesine ulaşmak istiyor.

Hangi noktadan hareket eden dağcının izlediği yolun eğimi daha azdır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

10. Aşağıda izohips eğrileri ile çizilmiş topografya haritasında numaralandırılan yerlerden hangisinde yamacın eğimi daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11. İzohips aralıklarının 400'er metre olduğu bir fiziki harita hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gösterdiği gerçek alan fazladır.

B) Küçük ölçekli haritadır.

C) Ayrıntılar fazladır.

D) Ölçek paydası büyüktür.

E) Küçültme oranı fazladır.

 

12. Aşağıda yüzde olarak eğimleri verilen yamaçlardan hangisinin kuş uçuşu uzaklığı en fazladır?

A) 10

B)19

C)25

D) 38

E) 40

 

13. Bir bölgenin izdüşüm alanı, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düz kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Gerçek alanı ise, bu yükseklik ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanır.

Buna göre, aşağıda profili verilen yer şekillerinden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en azdır?

 

14. Aşağıdaki izohips eğrileriyle çizilmiş topografya haritasında A noktasının yükseltisi 1250 m.dir.

Buna göre, B noktasının yükseltisi kaç metredir?

A) 250

B) 450

C) 500

D) 750

E) 1000

 

15.

Yukarıda X-Y doğrultusundaki profili verilen arazinin izohips eğrileriyle çizilmiş topografya haritası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. A          3. D           4. B          5. B

 

6. D          7. E          8. C          9. C          10. E          11. C          12. A

 

13. D          14. C          15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR