Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 19

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.

Buna göre, 1/1.800.000 ölçekle çizilecek bir Türkiye haritasının kısa kenarı kaç cm olmalıdır?

A) 18

B)22

C)27

D) 37

E) 51

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

A) Payda değeri büyüktür.

B) Küçültme oranı azdır.

C) Ayrıntılar fazladır.

D) Gösterdiği gerçek alan küçüktür.

E) izohips aralığı küçüktür.

 

3. Bir gölün değişik büyüklüklerde çizildiği aşağıdaki haritalardan hangisinin ölçeği en büyüktür?

 

4.

I. Ayrıntıları gösterme gücü

II. Yükselti değerleri

III. Coğrafi koordinatlar

IV. Haritadaki iki merkez arasındaki uzunluk

Bir bölgenin haritasının ölçeği değiştirildiğinde yukarıdakilerden hangilerinde bir değişiklik gözlenmez?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

5. 1/800.000 ölçekli haritada 2 cm ile gösterilen bir yer,başka bir haritada 16 cm olarak gösterilmiştir.

Buna göre, II. haritanın ölçeği nedir?

A) 1/100.000

B) 1/1.600.000

C) 1/640.000

D) 1/1.000.000

E) 1 / 2.000.000

 

6. Gerçek alanı 1500 km2 olan bir göl 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 yer kaplar?

A) 20

B) 45

C) 50

D) 60

E) 90

 

7.

Yukarıdaki çizik ölçeklerin boyları 4 cm olduğuna göre, bu ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II-I-III

B) III-II-I

C) I-II-III

D) II-III-I

E) I-III-II

 

8.

I. 1/700.000 ölçekli haritada 5 cm.lik uzunluk

II. X-Y arası yükselti farkı 1500 m, eğim % 10

III. 1/200.000 ölçekli haritada 16 cm.lik uzunluk

Yukarıda verilen bilgilere göre, hesaplanacak gerçek uzunlukların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I=II>III

B) I>II>III

C) II <III<I

D) II=III<I

E) III>II>I

 

9. 1 / 2.500.000 ölçekli haritada 4,4 cm2'lik yer kaplayan adanın gerçek alanı kaç km2 dir?

A) 110

B) 225

C) 312

D) 2750

E) 3150

 

10.

I. haritada 8 cm2 ile gösterilen bir göl ölçeğini bilmediğimiz ikinci bir haritada 2 cm ile gösterilmiştir.

Buna göre, II. haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2.000.000

B) 1/4.000.000

C) 1/5.000.000

D) 1/8.000.000

E) 1/10.000.000

 

11. Aşağıdakilerden hangisi izohips haritasından belirlenernez?

A) Dik yamaçlı yerler

B) Yeraltı kaynakları

C) Noktalar arasındaki yükselti farkı

D) Alçakta bulunan düzlükler

E) Haliç ve deltalar

 

12. Aynı alanı gösteren beş ayrı izohips haritasından hangisinde izohips aralığı daha küçüktür?

A) 1/50.000

B) 1/100.000

C) 1/150.000

D) 1/200.000

E) 1/250.000

 

13. Aşağıdaki izohips haritasında belirtilen X noktası hangi yükseltiler arasında bulunur?

A) 750-900

B) 800-950

C) 900-1050

D) 1050-1200

E) 1200-1350

 

14. Aşağıdaki izohips haritasında belirtilen X-Y arasındaki uzaklık, 1/600.000 ölçekli bir haritada 5cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre, X-Y arasındaki eğim yüzde kaçtır?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 6

E) 8

 

15. Aşağıdaki haritada K ve L noktaları arasındaki yükselti farkı 400 metre olduğuna göre,

izohips aralıkları kaç metredir?

A) 50

B) 100

C) 150

D) 200

E) 300

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. A          3. A           4. C          5. A

 

6. D          7. C          8. C           9. D           10. D          11. B          12. A

 

13. C          14. A           15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR