Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 2

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir.

Haritada işaretli P ve R noktalan arasındaki yükselti farkı kaç metredir?

A) 40

B)80

C)120

D) 160

E) 200

 

2.

Yukarıdaki izohips yöntemiyle çizilen topografya haritasında, hangi noktaların yükseltisi birbirine eşittir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) I ve V

 

3.

Yukarıda verilen izohips haritaları sırasıyla aşağıda verilen yer şekillerinden hangisine aittir?

A) Haliç Boğaz Vadi Falez Delta

B) Delta Delta Doruk Haliç Vadi

C) Haliç Vadi Doruk Delta Falez

D) Falez Delta Doruk Vadi Haliç

E) Vadi Haliç Delta Doruk Falez

 

4. Aşağıdaki haritada eşyükselti eğrileri 100 metre aralıklarla çizilmiştir.

Bu haritada K ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?

A) 100-200 m

B) 200-300 m

C) 300-400 m

D) 400-500 m

E) 500-600 m

 

5. Aşağıda 25 metrede bir geçirilen eşyükselti eğrileriyle çizilmiş bir topografya haritası verilmiştir.

Haritada gösterilen yerle ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisine ulaşılamaz?

A) Tepeler arasındaki yükselti farkına

B) İki tepe arasındaki kuş uçuşu uzaklığa

C) Hangi yarımkürede olduğuna

D) Batı-doğu doğrultusundaki profiline

E) Eğimin yer yer farklı olduğuna

 

6.

Heyelan oluşumu eğim, kayaç türü ve yağış miktarıyla ilgilidir.

Bunlardan yalnız eğim faktörü dikkate alındığında yukarıdaki izohips haritasında gösterilen yamaçlardan hangisinde heyelan olasılığı daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

D) V

 

7.

Yukarıdaki izohips haritasından yararlanılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) X-Y arasındaki yükselti farkına

B) İzohipslerin aralık değerine

C) A noktasının derinliğine

D) X-Z arasındaki kuş uçuşu uzaklığa

E) Z noktasının yükseltisine

 

8. Bir Türkiye fiziki haritasında Adapazarı Ovası yeşil, Iğdır Ovası sarı, Başkale Ovası kahverengi ile gösterilmiştir.

Buna göre, fiziki haritada ovaların farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Toprak yapısının farklı olduğunu

B) Yükseltilerinin farklı olduğunu

C) Değişik bölgelerde bulunduklarını

D) Ekonomik etkinliklerin farklı olduğunu

E) Yüz ölçümlerinin farklı olduğunu

 

9.

Yukarıda eşyükselti eğrileriyle gösterilen haritada işaretlenen,

I. yolun eğimi % 12

II. yolun eğimi % 6

III. yolun eğimi % 3 ise Bu yolların uzunlukları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

.       I                 II              III

A) 2 km            4 km       8 km

B) 3 km            6 km       9 km

C) 12 km         6 km       3 km

D) 4 km            2 km       1 km

E) 8 km            4 km       2 km

 

10.

Yukarıda verilen haritalardan hangisi renklendirme yöntemiyle çizilirse sadece yeşil renk tonları kullanılır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

11.

Yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemiyle yapılsaydı, hangi bölümde bütün renkler kullanılırdı?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12.

Yukarıda izohips yöntemiyle çizilen harita, tarama yöntemiyle çizilirse kaç numaralı doğrultuda çizgiler daha kısa, kalın ve sık olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13.

Şekildeki izohips (eşyükselti) haritasında verilen numaralı yerlerden hangisinde eğim daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. E         3. D         4. B         5. C

 

6. A         7. C         8. B         9. A          10. E         11. B         12. D         13. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR