Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 20

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki izohips haritasından çıkarılabilecek "K-L" doğrultulu profil aşağıdakilerden hangisine benzer?

 

2.

Yukarıdaki haritada I. yolun uzunluğu 3 km ve eğim değeri a’dır.

II. yolun uzunluğu 12 km olduğuna göre II. yolun eğim değeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) a/4

B) a/3

C) a/2

D) 2a

E) 4a

 

3. Aşağıdaki haritada x ve y noktaları arasındaki yükselti farkı 300 metre olduğuna göre, izohips aralıkları kaç metredir?

A) 50

B)100

C)150

D)200

E) 300

 

4.

Yukarıdaki haritada izohips aralıkları 100 metredir.

Buna göre K noktası hangi yükselti değerleri arasındadır?

A) 200-300

B) 300-400

C) 400-500

D) 500-600

E) 600-700

 

5.

Yukarıdaki volkan kraterinin hangi yamacında eğim en çoktur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Yukarıdaki izohips haritasında hangi noktaların yükseltisi eşittir?

A) x-y

B) x-k

C) k-m

D) z-l

E) m-y

 

7. Aşağıdaki haritada belirtilen noktaların yükselti bakımından sıralanışı, aşağıda-kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I<II<III<IV

B) I>II>III>IV

C) II<I<IV<III

D) III>I>IV>II

E) I=II>III=IV

 

8.

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdakiler-den hangisi gösterilmemiştir?

A) Kıyı çizgisi

B) Boyun

C) Vadi

D) Kapalı çukur

E) Doruk noktası

 

9. Bir izohips haritasında eğrilerin sık ya da seyrek geçmesi, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Haritanın ölçeğine

B) Arazinin eğimine

C) Haritası yapılan alanın genişliğine

D) Ayrıntı gösterme gücüne

E) Arazinin matematik konumuna

 

10. İzohipslerin aşağıda belirtilen özelliklerinin hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kıyı çizgisini belirten izohipsin değeri sıfır metredir.

B) En içteki izohips en alçak noktayı belirtir.

C) iki izohips arası yükselti farkı her yerde eşittir.

D) izohipslerin sıklaştığı yerde eğim artar.

E) Bir izohips eğrisi üzerindeki bütün noktalarda yükseltiler eşittir.

 

11. Aşağıdaki izohips haritasında belirtilen A noktasının yükseltisi hangi metreler arasındadır?

A) 100-125 m

B) 125-150 m

C) 75-100 m

D) 50-100 m

E) 50-75 m

 

12. Aşağıdaki izohips haritasının X-Y doğrultusunda çıkarılacak profili aşağıdakiler-den hangisi olabilir?

 

13. Aşağıdaki 1/80.000 ölçekli izohips haritasında K ve L noktaları arasındaki uzaklık 5 cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre K ve L noktaları arasındaki yolun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) %1

B) %5

C) %10

D) %12

E) %15

 

14. Aşağıdaki haritada yer alan adada işaretli N noktasının yükseltisi 600 m. M noktası ile N arasındaki eğim ise % 30 dur.

M-N uzaklığının 2 cm olarak ölçüldüğü bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/10.000

B) 1/30.000

C) 1/100.000

D) 1/150.000

E) 1/1.000.000

 

15. Bir dağcı grubu, bir tepenin aşağıda eğimleri belirtilen beş farklı yamacından tırmanışa geçmişlerdir.

Bu yamaçlardan hangisini kullanan dağcı zirveye ulaşıncaya kadar diğerlerinden daha uzun yol kat eder?

A) %35

B) %30

C) %25

D) %20

E) %15

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. A          3. C           4. B          5. A

 

6. A          7. C          8. B          9. B          10. B          11. A          12. E

 

13. C          14. C          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR