Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 21

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aynı yere ait 1/10000 ölçekli bir plan ile 1/1.000.000 ölçekli atlas haritasında, aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

A) 1 santimetrenin gösterdiği uzunluk

B) Ayrıntıları gösterme gücü

C) Bir dağın yükselti değeri

D) 1 km2 nin haritadaki alanı

E) Aynı gölün haritada kapladığı alan

 

2. Bir fiziki haritada 12 cm2 yer kaplayan bir adanın gerçek alanı 768 km2 dir.

Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200.000

B) 1/400.000

C) 1/600.000

D) 1/800.000

E) 1/1.000.000

 

3. Harita üzerinde iki kent arasındaki gerçek uzunluğun hesaplanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Arazi eğiminin ölçeğin payı ile çarpılması

B) Harita uzunluğunun, yükselti farkıyla çarpılması

C) Harita uzunluğunun, gerçek uzunluğa bölünmesi

D) Harita uzunluğunun, ölçeğin paydası ile çarpılması

E) Ölçeğin, harita uzunluğuna bölünmesi

 

4. 1/600.000 ölçekli haritada 36 km2 alan kaplayan bir göl, harita üzerinde kaç cm2 ile gösterilir?

A) 15

B)10

C) 5

D) 2

E) 1

 

5. Aynı boyuttaki bir kağıdın tamamını kaplayacak şekilde çizilen aşağıdaki bölgelerimize ait haritalardan hangisinin ölçeği en küçük olur?

A) Marmara

B) Doğu Anadolu

C) Ege

D) Karadeniz

E) iç Anadolu

 

6.

Yukarıda çizik ölçekleri verilen iki haritadan I. de 10 cm ile gösterilen bir uzunluk, II. haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 70

B) 40

C) 35

D) 24

E) 10

 

7. Aynı yere ait;

I. 1/500.000

II.1/1.000.000

ölçekli haritalarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. haritada ayrıntılar daha azdır.

B) I. haritanın kapladığı alan, II. haritanın 4 katıdır.

C) II. haritada bozulma daha çoktur.

D) I. harita çizilirken daha yüksekten bakılmıştır.

E) II. haritanın ölçeği daha küçüktür.

 

8. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gereken temel şartlardan biride kuşbakışı görünüş sağlanmasıdır. Kuşbakışı görünüş, günümüzde hava fotoğraflarından yararlanılarak çizilir.

Aşağıda verilen yükselti değerlerinin hangisinden çekilen hava fotoğrafı temel alınarak çizilen haritanın ölçeği en büyüktür?

A) 10000 m

B) 8000 m

C) 7500 m

D) 5000 m

E) 3000 m

 

9.

1/2.000.000 ölçekli haritada 3 cm olarak ölçülen bir uzaklık, yukarıdaki çizik ölçek kullanıldığında kaç cm olarak ölçülür?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 12

 

10. Bir bölgeye ait haritanın ölçeğinden faydalanarak, o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bulunabilir?

A) İklimi

B) Yüzölçümü

C) Konumu

D) Yeraltı kaynakları

E) Bulunduğu yarımküre

 

11.

Yukarıdaki çizik ölçeğin kullanıldığı haritada 20 cm ile gösterilen bir uzunluk, 1/1.200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 5

B) 8

C)12

D) 16

E) 18

 

12. Gerçekte 125 km2 olan bir alan, haritada 5 cm2 ile gösterilmiştir.

Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? (Not: Çentikler arası 2 cm.dir.)

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, izohips yöntemiyle çizilmiş topografya haritalarında gösterilemez?

A) Vadi

B) Delta

C) Tepe

D) Krater

E) Deniz tabanı

 

14.

Yukarıdaki çizik ölçeğin kullanıldığı haritada 7 cm2 yer kaplayan bir adanın gerçek alanı kaç km2 dir?

A) 140

B) 420

C) 680

D) 1800

E) 2800

 

15. 1/600.000 ölçekli haritada 20 cm ile gösterilen bir karayolu gerçekte kaç km.dir?

A) 12

B) 20

C) 180

D) 120

E) 150

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. D          3. D          4. E          5. B

 

6. D          7. D           8. E          9. E          10. B          11. A          12. C

 

13. E          14. E          15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR