Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 3

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Bir çizimin harita sayılabilmesi için;

I. Ölçeğinin olması

II. Geniş alanları göstermesi

III. Kuşbakışı çizilmesi

IV. Ayrıntılı olması

gibi özelliklerinden hangileri gerekli değildir?

A) I-II

B) II-IV

C) III-IV

D) II-III

E) I-III

 

2. Kroki ve planın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her ikisi de aynı büyüklükteki alanları gösterirler.

B) Her ikisinde de ölçek yoktur.

C) Her ikisinden de profil çıkarılabilir.

D) Her ikisinde de kuşbakışı görünüm vardır.

E) Her ikisinde de lejant kullanılmaz.

 

3. Aşağıdaki grafikte üç bölgenin gerçek alanları ile haritada hesaplanan alanları verilmiştir.

Gerçek alan ile harita alanı arasındaki fark yeryüzü şekillerinin engebeliliği ile ilgili olduğuna göre, bölgelerdeki engebeliliğin fazladan aza sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-III

B) I-III-II

C) II-I-III

D) III-I-II

E) II-III-I

 

4. Konik projeksiyonlarla çizilen haritalarda orta kuşak en az hata ile gösterilir.

Konik projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde hata payı en fazladır?

A) Türkiye

B) İskandinavya

C) Pakistan

D) İtalya

E) Fransa

 

5. "Her haritadan uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilir." diyen biri bunu haritaların hangi özelliğine dayandırabilir?

A) Ölçeğinin olmasına

B) Lejantının bulunmasına

C) Coğrafi koordinatların bulunmasına

D) Çizim amacına

E) Kuşbakışı çizilmiş olmalarına

 

6. Yerden yükseklere çıkıldıkça görüş alanı genişler ve daha geniş alanların kuşbakışı görünüşü bir düzlem üzerine aktarılabilir.

Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası çizilirken yerden daha yükseklere çıkılması gerekir?

A) Rusya Federasyonu'nda

B) Kıbrıs'ta

C) İskandinavya’da

D) Türkiye'de

E) İngiltere’de

 

7. Türkiye’de izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın verilenler içinde en fazla olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergene Bölümü

B) Çatalca-Kocaeli Bölümü

C) Orta Karadeniz Bölümü

D) Konya Bölümü

E) Yukarı Murat-Van Bölümü

 

8.

- Konum belirleme

- Profil çıkarma

- Yön bulma

- Alan ve uzaklık hesaplaması

gibi işlemlerin tümünün yapılabildiği harita türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Siyasi harita

B) Özel harita

C) Fiziki harita

D) İdari harita

E) Beşeri ve Ekonomik harita

 

9. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki uzaklıkların,

I. 25 cm II. 38 cm

III. 49 cm IV. 65 cm

V. 100 cm ile gösterildiği beş farklı ölçekle haritaları çizilmiştir.

Buna göre hangisinde ayrıntının daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10. Harita üzerinde ölçülen alanla ölçek paydasının karesi çarpılarak gerçek alan hesaplanabilir.

Buna göre 1/200.000 ölçekli haritada 4 cm2 olarak ölçülen bir göl gerçekte kaç km2 dir?

A) 4

B) 12

C) 16

D) 22

E) 64

 

11. İki kent arası gerçek uzaklık 200 km'dir.

Aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılırsa bu uzaklık haritada 5 cm olarak gösterilir?

A) 1/2.000.000

B) 1/400.000

C) 1/1.000.000

D) 1/200.000

E) 1/4.000.000

 

12. Gerçekte 400 km olan A ve B kentleri arası 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 40

B) 60

C) 80

D) 100

E) 120

 

13. İki nokta arasındaki uzaklık 1/50.000 ölçekli haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.

Bu noktalar arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

A) 5

B) 5,5

C) 4,5

D) 2,5

E) 6

 

14. 1/600.000 ölçekli haritada A-B arası 17 cm olarak gösterilmiştir.

Buna göre A-B arası uzaklık gerçekte kaç km’dir?

A) 70

B) 80

C) 92

D) 102

E) 112

 

15.

I. 1/500.000

II. 1/200.000

Yukarıda aynı bölgeyi gösteren iki farklı haritanın ölçekleri verilmiştir.

Bu bölgeler içinde bulunan A ve B noktaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. haritada A-B arası harita uzaklığı daha azdır.

B) II. haritada A-B arası mesafe daha uzundur.

C) Her iki haritada A-B arası gerçek mesafe aynıdır.

D) Her iki haritada da A ve B'nin birbirlerine göre konumları aynıdır.

E) II. haritadaki A noktasının yüksekliği daha fazladır.

 

16.

Yukarıda verilen çizgi ölçeğinin kesir ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? (Çentikler arası 1 cm)

A) 1/7.000

B) 1/70.000

C) 1/700.000

D) 1/7.000.000

E) 1/70.000.000

 

17.

Yukarıda verilen ölçekle çizilen haritada iki merkez arasındaki uzaklık 4 cm olarak ölçüldüğüne göre, bu iki merkez arasındaki gerçek uzaklık kaç km'dir?

A) 15

B) 20

C) 30

D) 40

E) 60

 

18.

I. Haritanın başlığı

II. Lejant

III. Paralel ve meridyenler

IV. Ölçek

V. Yön oku

Yukarıdaki harita elemanlarından hangi ikisinin birlikte kullanılmasına gerek yoktur?

A) I-II

B) II-III

C) IV-II

D) III-V

E) I-III

 

19.

Yukarıda gösterilen Kıbrıs haritasında A-B noktaları arası kuş uçuşu uzaklık 300 km ve harita üzerindeki uzunluk 6 cm ise aşağıdakilerden hangisi bu haritanın çizgi ölçeği olabilir?

(Çizgi ölçek boyları 8'er cm'dir)

 

20. Bir yerin izdüşüm alanı arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek elde edilir. Gerçek alan ise yer şekilleri dikkate alınarak hesaplanır. Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark dağlık bölgelerde fazla iken düz ve sade bölgelerde azdır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en büyüktür?

A) Hollanda

B) Libya

C) Danimarka

D) Afganistan

E) Belçika

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E        2. D        3. B        4. B         5. A

 

6. A         7. E         8. C         9. E         10. C        11. E        12. C

 

13. D        14. D        15. E        16. C        17. B        18. D         19. A        20. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR