Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 4

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki izohips haritasında aralıklar 200 m olduğuna göre A-B noktaları arasındaki yükselti farkı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1200

B) 1000

C) 800

D) 400

E) 600

 

2. Farklı yükseltideki Erzurum ovasının kahverengi Adapazarı ovasının ise yeşil renklerle gösterildiği Türkiye haritası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Türkiye ulaşım haritası

B) Türkiye siyasi haritası

C) Türkiye fiziki haritası

D) Türkiye maden haritası

E) Türkiye jeoloji haritası

 

3.

Şekildeki izohips haritasında işaretlenen noktaların yükseltileri için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) C>D

B)A=D

C)B<D

D) B>A

E) A<C

 

4.

Eşyükselti eğrileri verilen yukarıdaki tepenin K, L, M yamaçlarında çizilen doğruların boylarının eşit olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin aynı olmasına bağlıdır?

A) Yükselti farkının

B) Eğim derecelerinin

C) Bitki örtüsünün

D) Güneş ışınlarının düşme açısının

E) Yükseltinin fazla olmasının

 

5. Kısa mesafelerde yükseltinin artması ve arazinin engebeli olması haritada renklerin değişmesine neden olur. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde renklerin daha sık değiştiği söylenebilir?

A) Konya

B) Edirne

C) Urfa

D) Rize

E) Uşak

 

6.

Yukarıdaki grafikte beş bölgenin gerçek alanları ile izdüşüm alanları verilmiştir.

Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark bölgelerin yer şekilleri özelliklerine bağlı olduğu bilindiğine göre, bu bölgelerden hangisinin yer şekillerinin daha engebeli olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Yukarıdaki izohips haritasında A ve B noktaları arasındaki profil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

8. 1/2.500.000 ölçekli bir haritada 10 cm ile gösterilen bir uzunluk, 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 5

B) 20

C) 25

D) 45

E) 50

 

9. 1/1.200.000 ölçekli bir harita da 3 cm2 ile gösterilen bir göl gerçekte kaç km2 dir?

A) 136

B) 200

C) 288

D) 432

E) 360

 

10. Yer şekillerinin tarama yöntemiyle gösterildiği haritalarda, çizgi boyu ve çizginin kalınlığı eğimin az veya çok oluşuna göre değişir.

Yukarıdaki şekilde eğimin en çok ve en az olduğu yerler hangileridir?

En çok             En az

A) II                   I

B) III                  IV

C) V                  IV

D) II                   III

E) I                    II

 

11.

Yukarıdaki izohips (eşyükselti) haritasında aşağıdaki şekillerden hangisi gösterilmemiştir?

A) Krater

B) Delta

C) Doruk

D) Boyun

E) Yamaç

 

12. Aşağıda, aynı yerin 50 m ve 100 m'de bir geçirilen izohipslerle çizilmiş topografya haritaları verilmiştir.

Bu haritalarda izohipsler arası yükselti farkının aynı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğimlerinin yer yer farklı olması

B) Harita ölçeklerinin farklı olması

C) Farklı yer şekillerini göstermeleri

D) Ortalama yükseltilerinin farklılığı

E) Özel konumlarının farklı olması

 

13.

Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin izdüşüm alanları aynıdır.

Buna göre kaç numaralı yerin gerçek alanının daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

14.

Yukarıdaki profil aşağıdaki izohips (eşyükselti) haritalarından hangisinden çıkarılmış olabilir?

 

15. Eşyükselti aralıklarının sık veya seyrek olması yer şekillerine bağlıdır.

Aşağıdaki yerlerden hangisini gösteren eşyükselti eğrileri daha sık aralıklarla çizilir?

A) Konya Yöresi

B) Menteşe Yöresi

C) Çarşamba Ovası

D) Çukurova

E) Ergene Ovası

 

16.

A-B noktaları arasındaki uzaklık 1/200.000 Ölçekli haritada 5 cm olanak ölçülmüştür.

Buna göre A-B arasındaki eğim % kaçtır?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

 

17.

Yukarıdaki izohips haritasında belirtilen yerlerin yükseltilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)E>B>D=A<C

B)E>C>B=A=D

C)C<E=B=D=A

D)B=D=A=E>C

E)B>D=A<C<E

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E         2. C        3. D         4. B        5. D

 

6. A         7. A         8. E         9. D         10. E        11. A         12. B

 

13. B        14. E        15. B        16. A        17. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR