Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 5

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Eşit büyüklükteki beş sayfaya aşağıdaki kıtaların haritaları çizilmiştir.

- Asya

- Avrupa

- Kuzey Amerika

- Afrika

- Avustralya

Yukarıdaki haritaların sırasıyla hangisi en büyük ölçekli ve en küçük ölçeklidir?

A) Avustralya-Asya

B) Afrika-Avrupa

C) Avrupa-Avustralya

D) Asya-Kuzey Amerika

E) Kuzey Amerika-Afrika

 

2. Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle belirlenmesi gereken, haritanın kullanım amacıdır.

Bu durumun nedeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ölçek ve harita türünün belirlenmesi için

B) Kullanılan paralel dairelerini belirlemek için

C) Doğu ve batısı arasında kaç meridyen fark olduğunu belirlemek için

D) Yüzey şekillerini ayrıntılı vermek için

E) Yükselti ortalaması verebilmek için

 

3.

I. Ayrıntı fazladır.

II. İzohips aralığı küçüktür.

III. Kağıtta fazla yer kaplar.

IV. Büyük alanları gösterir.

V. Hata oranı azdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4.

I. 1/1.000.000

II. 1/1.500.000

Yukarıdaki ölçekler kullanılarak çizilmiş iki ayrı Türkiye Fiziki Haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

A) I. harita daha büyük ölçeğe sahiptir.

B) Her iki harita da kuşbakışı görüntüyle çizilmiştir.

C) II. haritanın duvarda kapladığı alan daha fazladır.

D) I. haritanın hata oranı daha azdır.

E) II. haritada izohips aralığı daha büyük değerlidir.

 

5. Bir Türkiye fiziki haritasının ölçek değeri büyütüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde değişme görülür?

A) Coğrafi koordinatlar

B) Haritanın ayrıntısı

C) Yükselti değerleri

D) Yönler

E) Haritanın başlığı

 

6. Ölçek haritada ayrıntıyı gösterme gücüdür. Ölçek küçülürse ayrıntı azalır.

Aşağıda harita uzunluğu ile gerçek uzunluklar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiklerden hangisinde İstanbul daha ayrıntılı gösterilir?

 

7. Batı rüzgarları 30° ile 60° kuzey ve güney paralelleri arasında etkilidir.

Buna göre Batı rüzgarlarının etkili olduğu enlemlerde bulunan bir yer için çizilecek olan haritaya en uygun olan projeksiyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Konik projeksiyon

B) Düzlem projeksiyon

C) Eş alanlı projeksiyon

D) Parçalı projeksiyon

E) Silindirik projeksiyon

 

8. Haritadaki işaretlerin seçimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Ölçeğin cinsine

B) Coğrafi koordinatlarına

C) Kullanım amacına

D) Haritanın boyutlarına

E) Çizim yöntemlerine

 

9. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi Türkiye'nin hem fiziki hem de siyasi haritasından çıkarılabilecek ortak bir bilgi değildir?

A) Artvin ile Trabzon arasındaki kuş uçuşu uzaklığın hesaplanması

B) Van Gölü'nün alanın hesaplanması

C) İzmir ile Gaziantep arasındaki yerel saat farkının bulunması

D) Türkiye'nin matematik konumunun bulunması

E) Yükseltisi fazla olan yerlerin bulunması

 

10. 1/800.000 ölçekli bir Türkiye siyasi haritasından yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ankara-İstanbul arasındaki kara yolu uzunluğuna

B) Tuz gölünün haritada kapladığı alana

C) İç Anadolu Bölgesi'nin coğrafi koordinatlarına

D) Çukurova'nın gösterildiği renge

E) Gaziantep ilinin komşularına

 

11.

Yukarıda verilen iki ayrı Türkiye haritasında;

I. Kuzey-güney arasındaki paralel sayısı

II. Yer şekillerinin ayrıntısı

III. Haritaların duvarda kapladığı alan

IV. Yükselti basamakları

gibi özelliklerden hangileri değişir?

A) I ve II

B) Yalnız III

C) II ve III

D) III ve IV

E) Yalnız II

 

12.

Silindirik projeksiyonla çizilen bir Dünya haritasında verilen merkezlerden hangilerinde hata oranı en fazladır?

A) Yalnız E

B) A-C

C) Yalnız D

D) B-E

E) D-E

 

13. Harita ölçeğinden yararlanılarak hesaplanan yüzölçümünün, arazinin asıl yüzölçümünden küçük çıkması bu bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Kutuplara yakın olmasından

B) Arazinin engebeli olmasından

C) Ekvator'a yakın olmasından

D) Orta kuşakta yer almasından

E) Denize kıyısı olmasından

 

14.

I. Kesir ölçeklerde paydanın değeri büyüdükçe ölçeğin değeri de büyür.

II. Kesir ölçeklerin payı her zaman 1 cm.dir.

III. Kesir ölçeklerde ölçeğin değeri büyüdükçe ayrıntı artar.

IV. Kesir ölçeklerde ölçeğin değeri küçüldükçe haritalarda hata oranı artar.

V. Kesir ölçeğin değeri ile paydadaki değer ters orantılıdır.

Ölçek ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15.

Gerçek uzunluğu 48 km olan yukarıdaki çizik ölçekte B çentiği üzerine denk gelen rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 12 km

B)24km

C) 36 km

D) 48 km

E) 6 km

 

16. Haritalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Haritanın ölçeği küçüldükçe duvarda kapladığı alan daralır.

B) Haritalar yer yüzündeki görüntülerin az yada çok benzerlerini gösterir.

C) Haritanın ayrıntıyı gösterme gücü ölçeğe bağlıdır.

D) Harita ölçeğinden faydalanarak uzunluk ve alan bulunabilir.

E) Bir yerin profili sadece siyasi haritalardan çıkarılır.

 

17.

I. Doğu Anadolu Bölgesi II. Marmara Bölgesi

III. İç Anadolu Bölgesi

IV. Karadeniz Bölgesi

Haritası çizilecek alan büyüdükçe ölçek paydasındaki rakam da büyür. Yukarıda verilen bölgeler aynı boyuttaki kağıtlara çizilmek isteniyor.

Hangi ikisi arasında ölçek paydaları arasındaki farkın en fazla olduğu söylenebilir?

A) I-II

B) II-III

C) I-IV

D) I-III

E) III-IV

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A        2. A         3. D         4. C         5. B

 

6. E         7. A        8. C        9. E        10. D        11. C        12. C

 

13. B         14. A        15. B        16. E        17. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR