Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 6

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bütün haritalarda bulunması gereken elemanlardan biri değildir?

A) Başlık

B) Ölçek

C) Lejant

D) Coğrafi koordinat

E) Yükselti basamağı

 

2.

-Tarama yöntemi ile çizilmiş bir haritada kısa, kalın ve sık çizgiler.

- Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş bir haritada koyu renk gölgeler

Aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Yükseltisi fazla olan yerleri

B) Çukurda kalan yerleri

C) Eğimin fazla olduğu yerleri

D) Yoğun nüfuslanmış alanları

E) Ekili-dikili alanları

 

3. 1/20.000 ölçekli bir planda 4 cm gelen bir caddenin gerçek uzunluğu kaç metredir?

A) 8

B) 800

C) 8.000

D) 80.000

E) 800.000

 

4.

Yukarıdaki çizgi ölçek 1/900.000 ölçekli bir haritadan alındığına göre soru işareti ile gösterilen yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 9 km

B) 18 km

C) 27 km

D) 36 km

E) 45 km

 

5. Aşağıdaki şekilde verilen taralı alanlar aynı ölçek değeriyle çizildiğinde; hangisi, kağıtta daha geniş yer kaplar?

A) K

B) L

C) M

D) N

E) P

 

6. Renklendirme yönteminin kullanıldığı haritalarda denizlerin derinlikleri mavinin tonlarıyla ifade edilir. Açık mavi kıta sahanlığının geniş olduğu alanlarda daha fazla yer kaplar.

Buna göre yukarıda verilen izohips haritasında hangi aralıkta kalan alanlarda açık mavi daha az kullanılır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

7.

Yukarıdaki taralı alanların eşit büyüklükteki kağıtlara haritaları çizildiğinde hangisinde diğerlerine göre daha küçük bir ölçek kullanılır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıda aynı bölgeyi gösteren üç ayrı haritanın duvarda kapladıkları alanlar verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X'in ölçeği daha büyüktür.

B) En fazla küçültme Z'de yapılmıştır.

C) Ölçeği en büyük olan Y'dir.

D) Gerçek alanlar farklıdır.

E) Z'nin ölçeği daha büyük, ayrıntısı daha fazladır.

 

9. Haritalarda ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.

Aşağıda gerçek uzaklıkları ile haritadaki uzaklıkları verilen yerlerden hangisinin gösterildiği haritanın ayrıntısı daha azdır?

Gerçek uzunluk Harita uzunluğu

A) 30 km                         1 cm

B) 50 km                         5 cm

C) 1 km                           10 cm

D) 8 km                           2 cm

E) 15 km                         1,5 cm

 

10.

Yukarıdaki topografya haritasında I nolu yol ile II nolu yol arasındaki yükselti farkı aynı olduğu halde yol uzunlukları farklıdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Eğimlerinin farklı olmasıyla

B) Denize olan uzaklıklarının farklı olmasıyla

C) Yer şekillerinin farklı olmasıyla

D) İzohips aralıklarının aynı olmasıyla

E) Deniz seviyesinden farklı yükseklikte olmalarıyla

 

11.

Yukarıda eşyükselti eğrileri ile gösterilen yer şeklinin blok diyagram olarak gösterilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

12.

Yukarıdaki izohips haritasını tarama yöntemi ile çizersek, kaç nolu yerde çizgiler kısa, kalın ve sık olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Aşağıda menderes oluşturmuş ırmağın K-L kesitinden çıkarılacak profil aşağıdakilerden hangisi olur?

 

14.

Yukarıda izohips haritasında çizilen doğrultulardan hangilerinin profilleri birbirine daha çok benzerlik gösterir?

A) A-B, C-D

B) A-B , E-F

C) C-D, G-H

D) G-H, P-R

E) P-R, E-F

 

15. Harita üzerinde gösterilen A noktasının yükselti aralığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 100-200

B) 150-300

C) 300-450

D) 450-600

E) 600-750

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E        2. C        3. B        4. B        5. D

 

6. B        7. E         8. E        9. A         10. A        11. C        12. B

 

13. E        14. A        15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR