Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları 7

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Aynı boyuttaki düzlemlere yanda numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinin haritası çizilirken daha fazla ayrıntıya yer verilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. A ve B kentleri arasındaki uzaklık 100 km.dir.

Bu uzaklık yandaki haritada 10 cm olarak gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Çentikler arası 2cm.dir)

3. Aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en azdır?

A) İç Anadolu

B) Ege

C) Karadeniz

D) Akdeniz

E) Doğu Anadolu

 

4. Kızılırmak'ın üç ayrı haritadaki uzunluğu şöyledir:

I. 30 cm

II. 50 cm

III. 42 cm

Buna göre, bu üç haritanın ölçek bakımından sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I>III>II

B) I<III<II

C) I<II<III

D) II>I>III

E) III<I<II

 

5. Eşit boyuttaki düzlemlere aşağıdaki ülkelerden hangisinin haritası çizilirse, ayrıntı en fazla olur?

A) Almanya

B) Kanada

C) Avustralya

D)A.B.D

E) Çin

 

6. 1/40 000 ölçekli bir haritada 2cm2 ile gösterilen yer gerçekte kaç m2.dir?

A) 320

B) 800

C) 8000

D)32000

E)320000

 

7. 1/300.000 ölçekli bir haritada 9 cm2 ile gösterilen bir adanın gerçek alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27 km2

B) 30 km2

C) 81 km2

D) 270 km2

E) 300 km2

 

8.

Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek cinsinden değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2500

B) 1/5000

C) 1/125.000

D) 1/250.000

E) 1/2500000

 

9. 50 km2 lik bir araziyi 8 cm2 olarak gösteren bir haritanın kesir ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/250.000

B) 1/500.000

C) 1/2.500.000

D) 1/5.000.000

E) 1/8.000.000

 

10. Türkiye'nin izdüşüm alanı yaklaşık 780.000 km2 dir.

Buna göre 1/2000000 ölçekli haritada Türkiye kaç cm2 Iik yer kaplar?

A) 312

B)964

C)1860

D)1950

E)2140

 

11. 250 km2 'lik bir araziyi 10 cm2 olarak gösteren bir haritanın kesir ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/250.000

B)1/500.000

C)1/3.000.000

D)1 /5.000.000

E) 1/ 6.000.000

 

12. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi 1/500.000 kesir ölçeğine denktir?

(Çentikler arası 2 cm.dir.)

13. 16 km2lik bir gölün 4 cm2 olarak gösterildiği bir haritada alınacak 1 cm.lik uzunluğun arazideki gerçek değeri kaç km.dir?

A) 8

B) 5

C) 4

D) 2

E) 1

 

14. Marmara Bölgesini 4 cm2 ve 12 cm2 olarak gösteren iki Türkiye fiziki haritası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. harita daha geniş alanı göstermektedir

B) II. haritanın ayrıntı gösterme gücü daha fazladır

C) I. haritanın ölçeği daha büyüktür

D) I. haritanın boyutları daha büyüktür

E) II. harita, daha yukarıdan bakılara çizilmiştir

 

15. Bir coğrafi alana 2000 m yüksekten bakılarak 100 km2.lik alan görülüyor.

Aynı alana 4000 m. yüksekten bakıldığında, kaç kilometrekarelik alan görülebilir?

A) 25

B)50

C)200

D) 400

E) 1000

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. C          3. A          4. B          5. A

 

6. E          7. C          8. A          9. A          10. D          11. B          12. B

 

13. D          14. B          15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR