Harita Bilgisi, Yeryüzü Şekilleri, Ölçekler Test Soruları

Bu testimizde coğrafya harita soruları, coğrafya harita bilgisi klasik sorular, harita bilgisi test ygs, harita bilgisi test indir başlıklarını ele alacağız.

 

1. Plan ile kroki arasındaki en önemli fark nedir?

A) Krokinin araziyi daha iyi göstermesi

B) Planların kuşbakışı olarak çizilmesi

C) Planın ölçekli olarak çizilmesi

D) Krokinin daha kullanışlı olması

E) Planlar küçük ölçekli olması

 

2. Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi Bafra Ovası ile aynı renkte gösterilir?

A) Bursa Ovası

B) Elbistan Ovası

C) Gediz Ovası

D) Iğdır Ovası

E) Konya Ovası

 

3. Türkiye fiziki ve siyasi haritasından aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

A) Yön bulma

B) Ülke sınırı

C) Uzaklık hesaplama

D) Nüfus yoğunluğu

E) Paralel ve meridyenler

 

4. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden değildir?

A) En dıştaki izohips en alçak yeri gösterir.

B) İç içe kapalı eğrilerdir.

C) Eğimin azaldığı yerde seyrekleşir.

D) Kıyı çizgisi "0" metre izohipsidir.

E) En yüksekteki eğri en uzun olanıdır.

 

5. 1 / 300 000 ölçekli bir haritada A ve B noktaları arası 10cmdir.

Başka bir haritada aynı A ve B noktaları arası 2,5 cm olduğuna göre bu haritanın ölçeğinedir?

A) 1 /1 200 000

B) 1 / 400 000

C) 1/250 000

D) 1 /1 000 000

E) 1/3 000 000

 

6. Aynı boyuttaki kağıtlara çiziler aşağıdaki ülkelerin haritalarından hangisinin ölçeği en küçük olur?

A) Hollanda

B) İsviçre

C) Danimarka

D) Rusya

E) Türkiye

 

7. 1 ölçekli bir haritada 3 cm olarak gösterilen iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir?

A) 60

B) 40

C) 30

D) 80

E) 70

 

8. Topografya, turizm, ulaşım, çeşitli morfoloji ve jeoloji haritalarının yapıldığı ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/500000

B) 1/200000 - 1 / 500000

C) 1/20000

D) 1/400000

E) 1/20000-1/200000

 

9. Ölçeği 1/ 200000 olan haritada 4 cm'lik uzaklık gerçekte kaç km'dir?

A)2

B)5

C)8

D)20

E) 40

 

10. Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmış şekline ne isim verilir?

A) Kroki

B) Projeksiyon

C) Profil

D) Harita

E) Plan

 

11. Çizik (grafik) ölçeğin görevi nedir?

A) Kesir ölçeğe alternatif olması

B) Kesir ölçekle yapılan işlemlere yardım etmesi

C) Harita uzunluklarının gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterme

D) Haritayı grafiklerle anlaşılması daha kolay hale getirmek

E) Harita uzunluğunu ölçmek

 

12.

Yukarıdaki şekilde eğim en fazla kaç numarada gösterilmiştir?

A) 1

B)2

C)3

D)4

E)5

 

13. Projeksiyon yönteminin asıl amacı nedir?

A) Dünyayı düzleme aktarmak

B) Kara ve denizlerin alanlarında, yüz ölçümlerinde meydana gelecek olan bozulmaları en aza indirgeyebilmek

C) Dünya küre maketlerinin çizimini sağlamak

D) Dünyayı kıtalar halinde çizmek

E) Okyanus akıntılarını göstermek

 

14.

Bir siyasi haritada:

I-   Devletlerin sınırı

II-  Devletlerin nüfus yoğunluğu

III- Devletlerin ulaşım güzergahları

IV- Şehir sınırları

Hangileri gösterilmez?

A) l-ll

B) ll-lll

C) I-IV

D) l-lll

E) III-IV

 

15. Aşağıdakilerden hangisi tarama yönteminin temel özelliğidir?

A) Fazla kullanılmayan bir yöntemdir

B) Çeşitli renklerde yükselti basamaklarını gösterir

C) Eğime göre taramaların kalınlığı ve sıklığı değişir

D) Yer şekillerinin düz olduğu yerler açık sarı ile gösterilir

E) Genellikle jeoloji haritalarında kullanılır

 

16. Aşağıdakilerden hangisi fiziki bir harita değildir?

A) Dünyadaki okyanus akıntılarını gösteren harita

B) Türkiye'nin ovalarını gösteren harita

C) Türkiye'nin tarım ürünlerini gösteren harita

D) Türkiye'nin bitki türlerini gösteren harita

E) Kanada'nın göllerini gösteren harita

 

17. Türkiye'nin yüzölçümü, aşağıdaki ülkelerin hangisinin yüzölçümünden küçüktür?

A) Irak

B) İran

C) Suriye

D) Yunanistan

E) Bulgaristan

 

18. Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin yerel saatleri birbirine çok yakındır.

Bu durum Afyon, Eskişehir ve Isparta il merkezlerinin hangi yönden de birbirine yakın olduğunun bir kanıtıdır?

A) Boylam dereceleri

B) Yıllık sıcaklık ortalamaları

C) Enlem dereceleri

D) Yükseltileri

E) Denize uzaklıkları

 

19. 1/3 500 000 ölçekli bir Türkiye haritasında, aşağıdaki gerçek uzunluklarıyla verilen akarsulardan hangisinin uzunluğu 16cm ile gösterilir?

A) Küçük Menderes -175 km

B) Çoruh - 488 km

C) Ceyhan - 509 km

D) Seyhan - 560 km

E) Sakarya - 824 km

 

20. Çukurova ve Isparta Ovası'nın ikisi de Akdeniz Bölgesi'nde olmasına karşın, bunlar fiziki haritada farklı renklerle gösterilmektedir.

Bunun nedeni bu iki ovanın hangi bakımından farklı olmasıdır?

A) Yıllık yağış tutarı

B) Bulundukları bölüm

C) Enlem dereceleri

D) Deniz seviyesinden yükseklikleri

E) Bitki örtülerinin farklılığı

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.C      2.C      3.D      4.E      5.A

 

6.D      7.A      8.E      9.C      10.D      11.C      12.A

 

13.B      14.B      15.C      16.C      17.B      18.A      19.D      20.D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR