İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 1

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Kayaların kimyasal yapıları bozulmadan parçalanması olayına "fiziksel çözülme" denir.

Fiziksel çözülmenin belirgin olarak görüldüğü bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bulutlu gün sayısı fazladır.

B) Yağış rejimi düzenlidir.

C) Ormanlar geniş yer tutar.

D) Sıcaklık farkı fazladır.

E) Ilıman iklim görülür.

 

2. Toprak oluşumunun geciktiği bir coğrafi alan için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kimyasal çözülme yetersizdir.

B) Sıcaklık farkları fazladır.

C) Ilıman iklime sahiptir.

D) Bitki örtüsü cılızdır.

E) Seyrek nüfusludur.

 

3. Sıcaklık ortalamalarının yüksek, sıcaklık farklarının az ve yağışın fazla olduğu yerlerde aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygındır?

A) Podzol

B) Step

C) Çernozyum

D) Laterit

E) Kestane renkli

 

4. Aşırı yağışlar toprakların yıkanmasına neden olduğundan tuz ve kireç oranı azalır.

I. Sert karasal iklim

II. Ekvatoral iklim

III. Çöl iklimi

IV. Akdeniz iklimi

V. Muson iklimi

Buna göre, yukarıda verilen büyük iklim tiplerinden hangilerinin etkili olduğu alanlarda bu tür topraklara daha çok rastlamak mümkündür?

A) I ve III

B) Yalnız III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) II ve V

 

5.

Yukarıda verilen şekillerin coğrafi özellikleri ve oluşumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. şeklin oluşmasında gelgit etkili olmuştur.

B) II. şeklin oluşmasında denizin sığ olması ve akarsuyun bol alüvyon taşıması etkili olmuştur.

C) I. şekil okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür.

D) II. şekil kutup sınırlarına yakın yerlerde buzulların etkisiyle oluşur.

E) İkisinin oluşumunda da dış kuvvetler etkili olmuştur.

 

6. Akdeniz Bölgesi'nde kalkerli arazi üzerinde aşağıdaki topraklardan hangisi görülür?

A) Terra-rossa

B) Podzol

C) Laterit

D) Çernozyum

E) Step

 

7.

- Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik (fiziksel) parçalanma fazladır.

- Yağışın ve nemin fazla olduğu yerlerde kimyasal ayrışma fazladır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde işaretli bölgelerdeki çözülme türü doğru verilmiştir?

Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma

A) II, III,IV I

B) II, IV I, III

C) I, III II,IV

D) III, IV I, II

E) II, III I, IV

 

8. İğne yapraklı ormanların yaygın olduğu soğuk-nemli bölgelerin yıkanmış topraklarına genel olarak podzol topraklar denir.

Buna göre haritada işaretli bölgelerin iklim özellikleri göz önüne alınırsa hangilerinde podzol topraklar görülür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisini oluşturan dış kuvvet diğerlerinden farklıdır?

 

10. Eğimi ve akış hızı fazla olan akarsular için aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Rejimleri düzenlidir.

B) Akış hızları fazladır.

C) Aşındırma güçleri fazladır.

D) Enerji potansiyelleri fazladır.

E) Denge profiline ulaşmamışlardır.

 

11. Türkiye'de "Heyelan"a en fazla Doğu Karadeniz Bölümü'nde ve ilkbahar mevsiminde rastlanır.

Aşağıdakilerden hangisi heyelanın en fazla ilkbaharda görülmesinin temel nedenini oluşturur?

A) Bitki örtüsünün henüz oluşmamış olması

B) Kar erimelerine bağlı olarak toprağın suya doyması

C) Yıllık yağış miktarının fazla olması

D) Tabakaların eğimli duruşu

E) Akarsu seviyelerinin yükselmesi

12. Bir yamaç boyunca toprağın ana kaya ile birlikte kütlesel hareketine heyelan denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi heyelanı etkileyen şartlardan değildir?

A) Fazla eğim

B) Şiddetli yağış

C) Bitki örtüsü

D) Yerçekimi

E) Kaya ve toprağın cinsi

 

13. Türkiye'de yağış miktarının ve yamaç eğiminin fazla olduğu bölgelerde heyelan olayları artmaktadır.

Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde heyelan olaylarının daha fazla oluştuğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Rüzgar erozyonunun etkili olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yağış rejimi düzenlidir.

B) Fiziksel ufalanma yaygındır.

C) Bitki örtüsü fakirdir.

D) Tahıl tarımı yaygındır.

E) Yarı kurak bir iklime sahiptir.

15. Erozyonun şiddetli olduğu yerler genellikle dağlık alanlardır.

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde erozyon şiddetinin fazla olacağı söylenemez?

A) Hakkari Bölümü

B) Yukarı Kızılırmak Bölümü

C) Güney Marmara

D) Menteşe Yöresi

E) İç Batı Anadolu

 

16. Aşağıdakilerden hangisi toprak erozyonunun sonuçlarından biridir?

A) Akarsu havzalarının genişlemesi

B) Tarım arazilerinin verimsizleşmesi

C) Kıyılarda haliç oluşumunun hızlanması

D) Yamaçlardaki bitki örtüsünün canlanması

E) Yeraltı zenginliklerinin azalması

 

17. Türkiye'deki tarım alanlarının büyük bir bölümünde toprak erozyona uğramaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınması gereken tedbirlerden değildir?

A) Ağaçlandırmanın arttırılması

B) Yamaçların taraçalandırılması

C) Tarlaların eğime dik sürülmesi

D) Rüzgar hızını azaltacak setlerin yapılması

E) Tarımda nadas yönteminin teşvik edilmesi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. C          3. D          4. E          5. D

 

6. A           7. B          8. D          9. E          10. A          11. B          12. C

 

13. A          14. A          15. C          16. B          17. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR