İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 10

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki şekilde yer katmanları bir kesit olarak verilmiştir.

Buna göre volkanizma ve deprem olaylarının oluştuğu katman ile sıcaklığın en yüksek olduğu katmanlar sırasıyla hangileridir?

A) I - III

B) II - III

C) I - IV

D) I - II

E) II – III

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin genç oluşumlu bir yapıya sahip olduğuna kanıt olarak gösterilemez?

A) Yer şekillerinin engebeli olması

B) Kaplıca ve ılıcaların olması

C) Depremlerin sık görülmesi

D) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması

E) Aktif fay hatlarının bulunması

 

3.

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde çizgilerle olarak gösterilen yerlerin özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Erozyonun en yoğun görüldüğü alanlar

B) Kış turizminin en yoğun olduğu alanlar

C) Küçükbaş hayvancılığın en yoğun yapıldığı alanlar

D) Türkiye'deki en etkin deprem alanları

E) Ormanların en yoğun bulunduğu alanlar

 

4. Magmanın yerin zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkmasına "volkanizma" denir.

Aşağıdakilerden hangisi volkanik arazilerde görülebilecek özelliklerden değildir?

A) Verimli tarım toprakları

B) Maden zenginliği

C) Nüfus ve yerleşme yoğunluğu

D) Jeotermal enerji kaynakları

E) Sarkıt, dikit gibi karstik şekillerin yaygınlığı

 

5. Bolu, Kızılcahamam, Kütahya, Terme (Samsun), Hatay ve Kırşehir yörelerinde kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğuna kanıt gösterilebilir?

A) Sıcaklık

B) Yer şekilleri

C) Eğim

D) Kırıklı yapı

E) Yağış

 

6.

Yukarıda iç kuvvetler sonucu oluşmuş farklı şekiller gösterilmiştir.

Bu şekillerin oluşumu ve özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de orojenez sonucu oluşmuştur.

B) I. şekil kıvrılma sonucunda oluşmuştur.

C) II. şekle Türkiye'de en çok Ege Bölgesi'nde rastlanır.

D) II. şeklin bulunduğu yerde depremler görülür.

E) I. şekilde çukurda kalan yerlere graben denir.

 

7.

Yukarıdaki haritada, Türkiye'deki fay hatlarının dağılımı verilmiştir.

Türkiye'deki fay hatlarının dağılımı ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik yoktur?

A) Kaplıcaların

B) Deprem alanlarının

C) Nüfus yoğunluğunun

D) Jeotermal enerji kaynaklarının

E) Madenlerin

 

8. Ülkemizde halen jeolojik hareketlilik devam etmektedir.

I. Sık sık depremlerin meydana gelmesi

II. Ortalama yükseltinin fazla olması

III. Akarsu yatak eğimlerinin fazla olması

IV. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi bu hareketliliğin devam ettiğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) II ve IV

 

9. Epirojenik (kıta oluşumu) hareketler

I. Kıta üzerindeki aşınmalar

II. Okyanus dibindeki birikmeler

III. Buzullaşma veya buzul erimeleri gibi etmenler sonucunda kıtaların yükselmesi veya çökmesi olaylarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaylarla ilişkili değildir?

A) İskandinavya yarımadasında aşınma ve buzul erimeleri sonucu yükselmeler görülmesi

B) Kanada'nın yılda 1 - 2 cm yükselmesi

C) Türkiye'deki ova ve platoların yükseklerde bulunması

D) Torosların bugünkü yükseltilerine epirojenez sonucu ulaşmaları

E) Epirojenez sonucunda deprem kuşaklarının belirlenmesi

 

10.

Yukarıda şekil -1 de yan basınçlara uğrayan ve kıvrılma ile meydana gelen dağ oluşum sistemleri şekil - II de hangi yerlerde gösterilmiştir?

A) I ve II

B) IVveV

C) II ve III

D) I ve IV

E) II ve IV

 

11. Antartika kıtasının %95'i kalın buz tabakasıyla kaplıdır. Kara üzerindeki buz kütlesinin ağırlığından dolayı deniz seviyesinden 6900 metre aşağıya batmıştır.

Bu olay aşağıda verilen olaylardan hangisi ile açıklanabilir?

A) Orojenez

B) Epirojenez

C) Volkanizma

D) Deprem

E) Karstlaşma

 

12. Granit, magmanın yerin derinliklerinde soğuyup katılaş-masıyla oluşmuş bir kayaç türüdür.

Buna göre granit, oluşumuna göre hangi kayaç türüne örnektir?

A) İç püskürük kayaçlar

B) Organik tortul kayaçlar

C) Kimyasal kayaçlar

D) Başkalaşım kayaçları

E) Dış püskürük kayaçlar

 

13.

Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde aynı standartta yapılan evler deprem tehlikesinden daha uzaktır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Yeryüzündeki taşların dış etkenlerle parçalanması ve belli yerlerde çökelmesi ile tortul kayaçlar oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlardan değildir?

A) Kalker

B) Linyit

C) Mermer

D) Konglomera

E) Jips

 

15. Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve yeryüzünü şekillendiren kuvvetlere iç kuvvetler adı verilir.

Aşağıdaki şekillerden hangisi iç kuvvetler tarafından oluşturulmuştur?

 

16. Anadolu'da yapılan araştırmalar sonucunda, geçmiş dönemlere ait birçok bitki ve hayvan fosiline rastlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı desteklemektedir?

A) Anadolu'da volkanizma etkili olmuştur.

B) Anadolu oldukça yüksek bir sahadır.

C) Anadolu'da geçmiş jeolojik dönemlerde çok nemli ve sıcak bir iklim hakim olmuştur.

D) Anadolu'nun büyük bir bölümü tortul arazilerden oluşmaktadır.

E) Anadolu çok eski bir kütledir.

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C            2. D           3. D           4. E           5. D

 

6. E           7. C           8. A           9. E           10. B           11. B           12. A

 

13. C           14. C           15. A           16. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR