İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 11

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıdaki tablo, dört bölgedeki yıllık yağış miktarı ve yıllık sıcaklık farklarını göstermektedir.

Bu tabloya göre, kimyasal çözünme ve fiziksel çözünmenin en çok olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kimyasal Çözünme                    Fiziksel Çözünme

A) I                                                                   II

B) III                                                                 IV

C) III                                                                 I

D) II                                                                  IV

E) IV                                                                III

 

2. Kestane rengi step topraklarının; laterit, podzol, tundra ve kahverengi orman topraklarından farklı özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Humusça zengin olması

B) Tuzlu ve kireçli olması

C) Asit oranının yüksek olması

D) Daha nemli olması

E) Daha kalın olması

 

3. Ülkemizde erozyon şiddetli olarak devam etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki erozyon olayının nedenlerinden birisi değildir?

A) Yüzey şekillerinin eğimli olması

B) Tarım arazilerinin yanlış kullanılması

C) Doğal bitki örtüsünün aşırı olarak tahrip edilmesi

D) Mayıs ve Haziran'daki yağışlarla meydana gelen seller.

E) Karstik arazinin fazla olması

 

4. Suya doygun hale gelmiş killi kayaçların eğim doğrultusunda kayarak yer değiştirmesine yer göçmesi (heyelan) denir.

Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde, Türkiye heyelanın daha çok görülmesi beklenir?

A) İlkbahar

B) Sonbahar

C) Yaz-sonbahar

D) Kış-yaz

E) Kış-sonbahar

 

5. Heyelan, toprağın kayaların hatta büyük kütlelerin yerçekimi etkisiyle yamaçtan aşağıya doğru kayarak yer değiştirmesi olayıdır.

Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında taranarak gösterilmiş bölgelerin hangisinde heyelan olayı daha çok görülmektedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Yukarıdaki şekillerde erozyonun şiddet derecelerini gösteren toprak kesitleri çizilmiştir.

Türkiye topraklarının %36'sı şiddetli aşınıma uğramaktadır. Türkiye'de bu kadar yoğun erozyon yaşanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Orta kuşakta yer alması

B) Arazinin çok engebeli ve eğimli olması

C) Bitki örtüsünün tahrip edilmiş olması

D) Tarıma uygun olmayan alanların tarıma açılması

E) Sağanak yağışlar ve kar erimeleri ile oluşan seller.

 

7. Akarsuların taşıdıkları alüvyonları denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz kıyılarında delta ovası oluşumunu engelleyen faktörlerden biridir?

A) Gelgit olayının etkili olması

B) Kıta sahanlığının (Şelf=0-200 m) dar olması

C) Deniz suyu tuzluluğunun az olması

D) Yağış miktarının fazla olması

E) Kıyı da girinti çıkıntının az olması

 

8. Akarsu yatağını kimyasal veya mekanik yolla aşındırır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun aşındırmasını doğrudan etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Yerin yapısı

B) Denize göre konum

C) Akarsuyun hızı

D) Suyun sıcaklık derecesi

E) Eğimin fazla olması

 

9.

Her mevsimi yağışlı, kimyasal çözünmenin fazla olduğu yerlerde laterit topraklara rastlanır.

Buna göre haritada işaretli noktalardan hangisinde laterit topraklar bulunabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10.

Yukarıdaki Türkiye haritasında bazı akarsularımız gösterilmiştir.

Bu akarsular verilen noktalardan hangilerinde taban seviyesine daha fazla yaklaşmış olabilirler?

A) A-B-C

B) C-D-E

C) A-D

D) E-C

E) B-E

 

11.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenmiş olan bölgelerden hangisinde yıl boyunca görülen yağışlara bağlı olarak kimyasal çözünme en fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

12. Kayaçların mekanik, kimyasal ve organik yollarla parçalanmasına çözülme denir. Mekanik ve Kimyasal çözünmenin görüldüğü alanların birçok özelliği birbirinden tamamen farklıdır. Örneğin kimyasal çözünmenin görüldüğü alanlarda yağış miktarı fazla sıcaklık farkı azdır. Mekanik çözülmenin görüldüğü alanlarda ise sıcaklık farkı fazla yağış miktarı azdır.

Aşağıda dört iklim bölgesi ve bu bölgelerdeki çözünme türü verilmiştir.

. İklim Bölgesi                               Çözünme türü

I. Muson Asyası                             Kimyasal

II. Akdeniz                                       Mekanik

III. Ekvatoral                                   Mekanik

IV. Okyanusal                                Kimyasal

İklim bilgisi ve çözünme türü eşleştirilmelerinden hangisi yada hangilerinin yanlış olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) II-III

C) III-IV

D) Yalnız IV

E) I-II

 

13. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda çöl ve step toprakları görülür.

Aşağıda verilen bölümlerden hangisinde bu tür toprakların daha fazla olduğu söylenebilir?

A) Güney Marmara

B) Adana

C) Asıl Ege

D) Batı Karadeniz

E) Konya

 

14. Rüzgar erozyonu, bitki örtüsünden yoksun veya bitki örtüsü çok seyrek olan kurak ve yarı kurak yerlerde daha etkilidir.

Buna göre, yöre iklimi göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisinde rüzgar erozyonunun diğerlerinden daha fazla olması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15. Yağışlı iklim alanlarında toprak, tuz ve kireç bakımından fakirdir.

Aşağıda yıllık sıcaklık ve yağış ortalamaları verilen iklim grafiklerine göre hangisinde toprak, tuz ve kireç bakımından en fakirdir?

 

16. "Kayaların yapısı bazı olaylarla doğrudan ilişkilidir."

Aşağıdakilerden hangisinin kaya yapısıyla ilgili olduğu söylenemez?

A) Karadeniz'de heyelanın fazlalığı

B) Toroslar'da yeraltı sularının zenginliği

C) Karadeniz'de mağara azlığı

D) Akdeniz'de karstik şekillerin yaygınlığı

E) Doğu Anadolu'da soğuk kaynak sularının fazlalığı

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. B           3. E           4. A           5. C

 

6. A           7. B           8. D           9. C           10. D           11. D           12. B

 

13. E           14. C           15. C           16. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR