İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 13

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Alp Dağları

II. Melendiz Dağı

III. Himalayalar

IV. Toros Dağlan

V. Yıldız Dağlan

Yukarıda verilen dağlardan hangisi veya hangileri oluşum bakımından diğerlerinden farklı bir özellik gösterir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) Yalnız V

B) II ve III

E) I-IV-V

 

2.

Yukarıdaki şekilde 1 ve 2 no'lu yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru belirtilmiştir?

.         1-2

A) Horst-Graben

B) Senklinal-Antiklinal

C) Graben-Horst

D) Jeosenklinal-Antikltna!

E) Antiklinal-Senklinal

 

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde epirojenezin şekillendirici etkisi en fazladır?

A) Mısır

B) Japonya

C) Romanya

D) Norveç

E) İngiltere

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun şekillenmesinde diğerlerine göre, daha fazla etkili olmuştur?

A) Orojenez

B) Depremler

C) Rüzgârlar

D) Volkanizma

E) Buzullar

 

5. Aşağıda geosferlerden biri olan yerkabuğu için verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kalınlığı en az olan geosferdir.

B) Yoğunluğu çekirdekten az, mantodan fazladır.

C) Sial ve sima olmak üzere iki kısımdan oluşur.

D) Manto'nun üzerinde yer alan katmandır.

E) Bileşiminde silisyum, alüminyum ve magnezyum çoğunluktadır.

 

6.

I. Nemrut dağı

II. İstanbul boğazı

III. Antalya kıyı taraçaları

IV. Alp Dağları

V. Pamukkale travertenleri

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin oluşumu orojenezle açıklanabilir?

A) Yalnız IV

B) I – IV

C) II-III

D) II-V

E) III-IV

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal tortul kayalar doğru olarak belirtilmiştir?

A) Kumtaşı-Konglomera

B) Mercankaya-Bazalt

C) Kalker-Traverten

D) Traverten-Granit

E) Mermer-Jips

 

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan volkanik dağlar sırasıyla birlikte verilmiştir?

.                     I-II

A) Karacadağ-Karadağ

B) Süphan-Erciyes

C) Hasandağı-Melendiz

D) Nemrut-Tendürek

E) Melendiz-Nemrut

 

9. Faylanmaların fazla olduğu yerlerde tektonik depremlere sıkça rastlanır.

Buna göre, aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde bu tür depremlerin daha sık oluşması beklenir?

A) Harran ovası

B) Obruk platosu

C) Ergene havzası

D) Çarşamba ovası

E) Gediz ovası

 

10. Aşağıdaki kayaçlardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Konglomera

B) Mermer

C) Linyit

D) Kumtaşı

E) Mercankaya

 

11. Yeryüzündeki kıvrımlı ve kırıklı dağların oluşumuna olanak sağlayan geniş alanlı tortulaşma çanaklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Senklinal

B) Regresyon

C) Jeosenkinal

D) Graben

E) Antiklinal

 

12.

I. Dış çekirdek

II. Sial

III. Manto

IV. Sima

V. İç çekirdek

Yukarıda verilen geosferlerin yoğunluk bakımından çoktan-aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II-IV-III-I-V

B) V-I-III-IV-II

C) I-V-III-IV-II

D) III-IV-V-I-II

E) IV-V-III-I-II

 

13.

I. Granit

II. Mermer

III. Bazalt

IV. Şist

V. Kalker

Yukarıda verilen taşlardan, oluşum bakımından aynı özellikte olanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I-III

B) II-III

C) II-V

D) III-V

E)IV-V

 

14. Aşağıda yeryüzünün çeşitli yerlerindeki dağlar eşleştirilmiştir.

Buna göre oluşum bakımından birbirinden farklı özellik gösteren dağlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) Alpler-Kuzey Anadolu Dağları

B) Yıldız Dağları-Himalayalar

C) Karacadağ-Melendiz Dağı

D) Erciyes-Aydın Dağları

E) Kayalık Dağları-Ural Dağları

 

15. Kıvrımlı bir sahada yüksekte kalan kesim ile kırıklı yapıya sahip bir sahanın alçakta kalan kesimini ifade eden coğrafi terimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orojenez-Jeosenkiinai

B) Jeosenklinal-Fay

C) Antiklinal-Senklinal

D) Antiklinal-Graben

E) Transgresyon-Graben

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. E           3. D           4. A           5. B

 

6. A            7. C            8. E           9. E            10. B           11. C           12. B

 

13. A           14. D           15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR