İç Kuvvetler, Dış Kuvvetler ile ilgili Test Soruları 14

Bu testimizde iç kuvvetler online test, iç kuvvetler test, dış kuvvetler test, akarsu aşındırma şekilleri test soruları, iç dış kuvvetler soruları, iç dış kuvvetler test soruları gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yerküre iç içe geçmiş, sıcaklık ve yoğunlukları birbirinden farklı Geosfer adı verilen tabakalardan oluşmuştur.

Bunlar:

I. Yerkabuğu (Litosfer)

II. Çekirdek

III. Manto'dur.

Yukarıda belirtilen geosferlerin sıcaklık VB yoğunluklarına göre en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I, II ve III

B) I, III ve II

C) II, I ve III

D) II, III ve I

E) III, I ve II

 

2. Akarsuların, rüzgârların ve buzulların kayalardan kopardığı parçacıkların çukur yerlerde çö-kelip birikmesi ile oluşan kayaçlara mekanik tortul kayaç denir.

Aşağıdakilerden hangisi mekanik tortul kayaçlardan biridir?

A) Kalker

B) Konglomera

C) Bazalt

D) Tebeşir

E) Kömür

 

3. Kökeni canlı kalıntılarına dayalı olarak oluşan kayalara "Organik tortul" kayalar denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kayalara örnek olarak gösterilemez?

A) Taşkömürü

B) Linyit

C) Traverten

D) Mercankaya

E) Tebeşir

 

4. Mermer, kalkerin yüksek ısı ve basıncın etkisi altında kalması sonucu oluşur.

Buna göre mermer, aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine örnektir?

A) Organik tortul

B) Mekanik tortul

C) Volkanik

D) Kimyasal tortul

E) Başkalaşmış

 

5. Yeraltı suyu içindeki erimiş haldeki kireç taşının çökelmesi sonucu oluşan kayalara "kimyasal tortul" kayalar denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu taşlara örnek olarak gösterilebilir?

A) Bazalt

B) Mermer

C) Traverten

D) Kumtaşı

E) Mercankaya

 

6.

I. Gür bitki toplulukları karbonlaşarak taşkömürünü meydana getirmiştir.

II. Alp, Toros, Kuzey Anadolu Dağlan, Himalayalar gibi kıvrım dağları oluşmuştur.

III. Türkiye'deki linyit yatakları oluşmuştur.

IV. Buzul dönemi yaşanmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri III. jeolojik zamana ait değildir?

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

7.

I. Linyit

II. Bazalt

III. Granit

IV. Kumtaşı

V. Mermer

Yukarıda verilen kayaç türlerinden hangi ikisi tortul kayaçlara örnek gösterilebilir?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve V

 

8. Geosferlerin bir kısmı sial, sima, nife gibi isimlerle adlandırılırken, aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmıştır?

A) Kapladığı alan

B) Isı farkı

C) İçerdiği elementler

D) Katmanların kalınlığı

E) Basınç değerleri

 

9. Volkanizma sırasında çıkan lavların soğuyup katılaşmasıyla volkanik taşlar oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu taşlara örnek olarak gösterilebilir?

A) Traverten

B) Bazalt

C) Taşkömürü

D) Kalker

E) Mercankaya

 

10. Aşağıda yeryüzünde bulunan kayaçlardan bazıları verilmiştir.

I. Kumtaşı

II. Mermer

III. Gnays

IV. Traverten

V. Kiltaşı

VI. Kalker

Bunlardan oluşum bakımından farklı özellik gösteren kayaçlar, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I ve IV

B) I ve V

C) II ve III

D) IV ve V

E) V ve VI

 

11. Yerkabuğunun genelinde yaygın olarak bulunan element, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magnezyum

B) Alüminyum

C) Kükürt

D) Fosfat

E) Silisyum

 

12.

I. Deniz seviyesi bugünkü durumuna erişmiştir.

II. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.

III. Buzul ve buzul sonrası dönemler yaşanmıştır.

Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki hangi jeolojik devire aittir?

A) Kuaterner (IV. zaman)

B) Tersiyer (III. zaman)

C) Prekambriyen (İlkel zaman)

D) Mesozoik (II. zaman)

E) Paleozoik (I. zaman)

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, başkalaşmış kayaçların özellikleri arasında yer almaz?

A) Yüksek ısı ve basınç altında oluşurlar.

B) Mermerler en karakteristik türüdür.

C) Göl tabanlarında tortullaşarak oluşmuşlardır.

D) Sert yapılıdırlar.

E) Değişik mineral içerdiklerinden.parlak ve renklidirler.

 

14. Aşağıdaki taş gruplarından hangisi, oluşum bakımından benzerlik gösterir?

A) Granit-Mermer

B) Andezit-Bazalt

C) Kalker-Şist

D) Gnays-Taşkömürü

E) Jips-Kumtaşı

 

15. İç ve -dış kuvvetler yer şekillerini oluşturan ve değişikliğe uğratan kuvvetlerdir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında dış kuvvetlerin etkisi vardır?

A) Graben

B) Krater

C) Antiklinal

D) Horst

E) Peneplen

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. C           4. E           5. C

 

6. B           7. B           8. C           9. B           10. C           11. E           12. A

 

13. C            14. B           15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR